Zuid-Italië en vooral Sicilië kennen een genadeloze maffia die zijn mentaliteit rechtstreeks heeft geërfd van die van de islamitische Arabieren die eeuwenlang langs de kusten van de Middellandse Zee hebben gemassamoord, vernietigd, gebrandschat en geroofd. Vooral het “beschermingsgeld” dat de maffia eist, is een traditie die teruggaat op de islamitische afpersing, het eisen van de “Jizya” door de islamitische overheersers van degenen die ze in leven lieten om ze te kunnen uitbuiten. Wie de nog veel dieper gaande corrumperende invloed op niet alleen de mentaliteit van de bewoners van de Europese Middellandse Zee-kusten wil peilen, moet mijn opstellen over het werk van Emmet Scott lezen, die de stelling verdedigt dat de islam het hele karakter van het Middeleeuwse Europese Christendom negatief heeft beïnvloed. Ik citeer uit een van die opstellen:

“( . . .) toen de langdurige desintegratie van het Byzantijnse Rijk rond 500 na Christus inzette kwam West-Europa niet terecht in de ‘duistere Middeleeuwen’, want die zogenaamde West-Europese ‘barbaren’ die de Pax Romana zogenaamd vernietigd zouden hebben, stonden zeer open voor de normen en waarden van die inmiddels verchristelijkte Pax Romana. Die ‘duistere Middeleeuwen’  begonnen pas met de veroveringen van de islam in de periode 630 tot 930.

In 730 staan de moslimse legers tot in Zuid-Frankrijk aan de ene kant en tot in Afghanistan aan de andere kant. In drie eeuwen raakte het Middellandse zeegebied steeds meer afgesloten voor de handel vanuit West-Europa. Dat had economische gevolgen voor Europa, maar die waren niet de voornaamste, zoals Henri Pirenne nog meende.

Volgens Scott waren de voornaamste gevolgen van een geïslamiseerd Midden-Oosten de voortdurende terreur-invallen in Zuid-Europa (Spanje, Italië, Zuid-Frankrijk) door moslims en ten gevolge daarvan weer ontstond in Europa een oorlogsmentaliteit waarin het christendom gecorrumpeerd raakte met antisemitisme, heksenwaan, kettervervolging, martelpraktijken en Inquisitie.

. . . het archeologische bewijs voor Scotts hoofdstelling: dat in die drie eeuwen, van 630 tot 930, de islam in het Middellandse zeegebied dermate moorddadig en vernielend heeft huisgehouden dat dit een aardlaag heeft nagelaten alsof er een grote natuurramp had plaatsgevonden.”

Datzelfde islamitische maffia-gangsterisme is bezig zich te ontwikkelen in Europa. De video van Timon Dias boven dit stuk illustreert het en Arthur van Amerongen spreekt afgelopen donderdag 29 december in de Volkskrant uit eigen ervaring:

“Het wemelt in de Lage Landen van de illegale Naffers (de term die Bureau Warmoesstraat gebruikte voor Noordafrikanen). Tot ik een jaar of wat geleden mijn leven beterde en een nette kerel werd, waren de Naffers mijn leveranciers van uiteenlopende soorten geestverruimende doch zeer verslavende drugs.

Toen speelde Syrië nog niet en waren het ‘rebels without a cause.’ Ze hadden een route dwars door Europa, van Algeciras, Madrid, Barcelona, Marseille, Parijs, Brussel naar Amsterdam. Overal hadden ze familie zitten, overal hadden ze safehouses. Diezelfde drugslijnen worden nu gebruikt door types als Anis Amri. Toen ik Brussel: Eurabia schreef, kwam ik ze overal tegen in Molenbeek, die types met de levensgevaarlijke mix van zware criminaliteit en jihadkoorts. Het waren ‘rebels with a cause’ geworden.”

Van Amerongen vraagt:

“Hebben we een Pearl Harbor nodig om de reeds uitgebroken oorlog [met de islam] in te gaan?”

Dat die vraag bevestigend beantwoord moet worden is wel zeker. De linkse quasi-elite van zelfverheffingsneuroten is zo blind dat aanslagen inderdaad iets van de omvang van een Pearl Harbour zullen moeten wezen om ze wakker te krijgen. Een aanslag in de Bijenkorf op zaterdagmiddag met slechts een stuk of honderd doden zal niet genoeg zijn: de aanslagen in Europa zullen nog veel apokalyptischer moeten worden dan dat, want anders blijven de gekken volstaan met kaarsjes, bloemetjes, prevelementjes en . . . . . . . . . . met verklaringen dat we onze leefwijze niet zullen veranderen terwijl rond de jaarwisseling de pleinen van de Europese steden in zwaar bewaakte bastions zijn veranderd.

Zoals Merkel bijvoorbeeld:

“Jullie zijn van haat vervulde moordenaars, maar bepalen niet hoe wij moeten leven. Wij zijn vrij, medemenselijk, open.”

Ja, dat wijf hoort in een gesticht met de rest van het zelfverheffingsneuroten-machtsconglomeraat.

Jammer dat ik niet kan foto-shoppen, want dan had ik onderstaand staatsieportret voorzien van een andere achtergrond. Van een Keulen dat zich voorbereid op de jaarwisseling bijvoorbeeld.

merkel-eindejaarsspeech-2016keulen-bereidt-zich-voor-op-jaarwisseling-2016-17
________________