kerry-liefde-islam

Ach ja, John Kerry. Ik heb mij ooit bekend tot het verlangen een ontpinde handgranaat in de bek van die liploze te stouwen. Die baas van ‘m,  die dunne halfbloed Obama, die kan ik niet eens haten. Daar heb ik medelijden mee, zonder dat me ontgaat hoe levensgevaarlijk hij is. De Manchurian Candidate die het wél haalde . . . . . .

Nu weet ieder verstandig en fatsoenlijk mens inmiddels dat Obama en Kerry via het aannemen van VR-resolutie 2334 bij de Palmaffia’s elke prikkel hebben weggenomen om met Israël te onderhandelen over Samaria-Judea, ook wel geheten “de Westbank”. Nu waren de Palmaffia’s  sowieso nooit van plan echt te onderhandelen, maar nu zijn ze door het misdadigerstaten-conglomeraat dat ik altijd de Verenigde Nazi’s noem, vrijgesteld van elk compromis. De Palmaffia’s kunnen nu gewoon met die misdadige verraad-resolutie in de hand eisen dat Israël – (dat in 1948 en in 1967 met genocidale bedoelingen via Samaria-Judea is aangevallen, dat in 1967 GEDWONGEN werd het bestuur aldaar op zich te nemen omdat de Arabische landen niet eens wensten te onderhandelen, dat alleen maar in 1973 niet een derde keer werd aangevallen via die “Westbank” omdat Hoessein van Jordanië te bang was voor zijn eigen “Palestijnen”, dat vanaf die “Westbank” tientallen moorddadige aanslagen te verwerken kreeg totdat ze een barrière (“muur”) oprichtten, dat alleen maar veilige grenzen wil) –  accoord gaat met de onvoorwaardelijke opgave van heel Samaria-Judea.

Maar kijk. Dat vinden de Palmaffia’s niet genoeg. Dat is een islamitisch trekje. Het is nóóit genoeg. De vijand is nooit genoeg vernederd, verslagen, uitgebuit en uitgemoord. En dus is de eigenlijke eis van de Palmaffia’s en de Arabische landen altijd geweest: Israël moet weg!

En nu heeft Hanan Ashrawi lid van het Uitvoerend Comité van de PLO via de officiële tv van de “Palestijnse Autoriteit” op 3 januari 2017 nog eens expliciet laten weten dat het einddoel nog steeds gewoon de vernietiging van Israël is, maar dat met Resolutie 2334 zulks veel gemakkelijker is geworden maar dat zulks met Resolutie 2334 nog lang niet gemakkelijk genoeg is. Luister maar:

“De zes principes die Kerry heeft gepresenteerd zijn onmiskenbaar zionistische uitgangspunten die de Israëlische belangen dienen Zo sprak hij over Jeruzalem als over een hoofdstad van twee staten Hij zei niet dat Oost-Jeruzalem is bezet maar dat Jeruzalem een hoofdstad is van twee staten. Ten tweede sprak hij over “een Joodse staat” en gaf Israël daarmee een grote prijs. Wij hebben geweigerd en weigeren nog steeds om te zeggen dat Israël een Joodse staat is. Zelfs over de kwestie van de vluchtelingen: Kerry ontzegde hen automatisch het recht op terugkeer en zei dat het noodzakelijk is om een rechtvaardige oplossing van compensatie en hervestiging en dergelijke te bereiken. Met andere woorden, er is geen recht op terugkeer. ”

Moet ik nog vertalen wat het secreet zegt?
Over Jeruzalem is géén compromis mogelijk.
Een Joodse staat mag niet bestaan.
Als we Israël niet met de wapens kunnen vernietigen, doen we dat door Israël met miljoenen “terugkerende Palestijnen” te overspoelen.

Bron: Palestinian Media Watch

israel-dit-moet-weg

_________________

Advertenties