Lieven de Cauter

Lieven de Cauter

“De Wereld Morgen” is een viezig Vlaams weblog dat ideologisch vergelijkbaar is met in Nederland de gore “Joop”. Beide sites zijn pro-nazislam en verbergen hun Jodenhaat in “anti-Zionisme” en “kritiek op Israël”.

Luttele uren na het ontslag van Abou Jahjah bij “De Standaard” had “De Wereld Morgen” al een giftig stuk ter verdediging van Jahjah bij toetsenborde van “cultuurfilosoof” Lieven De Cauter, die met al zijn cultuurfilosofie blijkbaar niks reëels weet van Israël en totaal gelooft in de Palmaffia-lieglaster-propaganda. Or so it seems.

Maar ik denk dat de waarheid deze is: De Cauter wíl niks reëels weten over Israël. Het is een antisemiet. Want de kennis ligt voor het oprapen. Onder anderen bij mij. Of bij Benno Barnard.

Ik ga niet de tekst analyseren die deze foute nitwit ten beste geeft. Dergelijke zwarte gaten heb ik al teveel gefileerd. Zwarte gaten? Ook in het korte verhaaltje van De Cauter zitten zoveel leugens en verzwijgingen gepropt dat het de zwaarte van een kosmisch zwart gat krijgt. Waarin, zoals bekend, alle licht en hele zonnestelsels aan waarheid kunnen verdwijnen.

Ik wil alleen op één springend punt opmerkzaam maken, namelijk dat ook dit vieze verhaaltje van De Cauter weer nagenoeg uitsluitend is opgehangen aan dé Goebbeliaanse megaleugen over Israël, namelijk dat Samaria-Judea bezette gebieden zouden zijn. Dat was ook het hele punt van Jahjah in zijn terreur-tweet zelf. Maar de “Westbank”, zoals de Palmaffia-propaganda dat gebied aan de westerse collaborateur heeft leren noemen, is géén bezet gebied. Hier en hier leg ik dat uit.

Misschien toch nog even over deze passage bij De Cauter:

“Als Mia Doornaert de –  illegale, catastrofale en op leugens gebaseerde –  invasie in Irak met hand en tand verdedigde was ze intellectueel medeplichtig aan een misdaad tegen de menselijkheid, zo zou je kunnen zeggen, maar natuurlijk ging het om vrije meningsuiting. Het recht op vrije meningsuiting is altijd en alleen maar het recht op de verkeerde mening (en of haar mening verkeerd was!).”

Afgezien van de achteraf-wijsheid over die inval, namelijk dat je, als je dictators verwijdert in het Midden Oosten, daar iets onderuit komt dat nóg erger is, geldt ook dit:

De inval in Irak was gericht tegen een massamoordende dictator in wiens gevangenissen het bloed door de gangen stroomde en de mensen aan vleeshaken hingen. De aanval van de terrorist in Jeruzalem was gericht op een volk dat welvaart, welzijn, bloei en humaniteit naar een landstreek bracht die diep armoedig was, die werd geteisterd door primitieve ziektes, die deels een verdorde woestenij en deels een moeras was en die zuchtte onder de tirannie van feodale islamitische absenteïstische heersers.

Inzake Israël en de Palestijnse Arabieren geldt maar één waarheid die je op een paar manieren kan verwoorden: de Joden willen al 100 jaar vrede en de Arabieren niet, de Joden zijn al 100 jaar van goede wil en de Arabieren van kwade wil, de Arabieren willen de Joden vermoorden.

jahjah-tweet-rsistance

Hier de reactie van Michael Freilich van Joos Actueel.

jahjah-by-any-mean-necessary

jahjah-cartoon-vrachtwagens

______________

Advertenties