Karel Verhoeven, hoofdredacteur van

Karel Verhoeven, hoofdredacteur van “De Standaard”

Ik betwijfel al een tijdje of het linkse zelfverheffingsneuroten-media-machtsconglomeraat met iets anders dan fors geweld te slopen valt. Zoals op de “identiteitspagina” van mijn website met vette groene hoofdletters staat:

LINKSEN EN MOSLIMS TREKKEN SAMEN OP EN HEBBEN IN ELK GEVAL ÉÉN DING GEMEEN: BEIDEN ZIJN FEITEN-RESISTENT EN JE KAN ZE DUS NIET OVERTUIGEN, ALLEEN BESTRIJDEN.

Maar de vraag wordt zo langzamerhand toch echt wel: hebben we nog de tijd om zonder geweld de Europese quasi-elite uit hun subsidie-holen te verdrijven voordat Europa ten onder gaat in een burgeroorlog, dus voordat de Europese steden ge-Beiroet-iseerd zullen zijn? Voor het ontbranden van die burgeroorlog zal het conflict tussen Israël en de islamitisch-Arabische Palmaffia’s cruciaal zijn. Wanneer Israël gedwongen zal worden zich in een all-out-war te verdedigen – (en daar ziet het steeds meer naar uit, tenzij Donald Trump het antisemitische Obama-tij fundamenteel weet te keren) – dan zullen de islamitische 5e colonnes in de Europese steden in beweging komen.

De vraag is zelfs of – mochten binnen afzienbare tijd Le Pen in Frankrijk, Het Vlaams Blok in België, de Alternative für Deutschland en de PVV in Nederland beslissende invloed verwerven – de transitie vreedzaam zal kunnen verlopen. De linkse waanzin zit diep ingegraven, in de koppen en in de instituties. Zoals ik ooit over een Nederlandse vertegenwoordigster van het linkse zelfmanifestantendom opmerkte:

“ ( . . .) Femke Halsema’s geest is geheel opgetrokken uit het hardste rotsgesteente dat in de hele Jura van de Pyrenese Allepenijnen gevonden kan worden.  Als je daarin een deukje wil krijgen moet je eerst langdurig met zoutzuur en vlammenwerpers aan het werk om poreus te maken en dan nóg moet je raketwerpers inzetten.”

Hoofdredacteur Karel Verhoeven lijkt mij ook zo’n type. Want hij vertelt Abou Jahjah dan wel dat hij een grens is overgegaan met zijn “with all means necessary”, maar hij pleegt wel een relatieve verdediging van de schurk en die baseert hij op . . . . . . . . de vermeende misdadigheid van Israël.

“Palestijnen hebben volgens het internationaal humanitair recht wel degelijk recht op verzet en zo nodig op geweld. De aanslag gebeurde op militairen in Oost-Jeruzalem. Israël heeft dat gebied niet zomaar bezet, maar geannexeerd. Israël voert een bijzonder ongelijke strijd. De Westelijke Jordaanoever staat onder militaire bezetting, Gaza is hermetisch afgesloten. Israël schendt systematisch het oorlogsrecht in bezette gebieden en institutionaliseert dat geweld. De staat gebruikt disproportionele macht, executeert aanvallers zonder proces, straft de familie, enzovoort. Verzet is dus geen utopie.”

Elke letter in deze cruciale paragraaf is een leugen. Ik ga dat niet meer fileren en ontzenuwen. Dat heb ik al te vaak gedaan. Hier en hier bijvoorbeeld. En wie wil weten wat van bovenstaande massieve leugenlasterklont te denken, die moet dan maar gaan klikken en aandachtig lezen.

In een stukkie over een andere Vlaming die het nodig vond Jahjah te verdedigen, Lieven de Cauter, heb ik het zo samengevat:

“Inzake Israël en de Palestijnse Arabieren geldt maar één waarheid die je op een paar manieren kan verwoorden: de Joden willen al 100 jaar vrede en de Arabieren niet; de Joden zijn al 100 jaar van goede wil en de Arabieren van kwade wil; de Arabieren willen de Joden vermoorden.”

Oh ja! Ik vergeet nog wat. Verhoeven zegt hartstóchtelijk te houden van het broodnodige “open debat”. Hoor maar eens:

“De Standaard acht het een belangrijke taak om een open publiek debat te organiseren. De marges moeten breder worden dan ze waren. We hebben nood aan andere ideeën. De consensus moet worden uitgedaagd. Bovendien woedt een strijd om de publieke opinie te domineren. Vrije ruimte voor tegendraadse opinies is essentieel. Daarom hebben we de columns van Dyab Abou Jahjah met overtuiging gepubliceerd. Dat open, conflicterende debat is maatschappelijk risicovol. We willen het op onze pagina’s alleen voeren binnen grenzen aan geweld.” [mijn blauwe vet]

Ik denk dat bijvoorbeeld Wim van Rooy en Benno Barnard daar heel blij mee zouden zijn, met zo’n écht uitdagend debat met “tegendraadse opinies”. Kijk, ik begrijp dat Verhoeven vééls te deftig is om met een bejaarde en marginale Radikalinsky als ik in debat te gaan, maar hij zou natuurlijk eens een polemiek kunnen organiseren met boven genoemden. Want als er nou mensen zijn die het vurig eens zijn met de stelling dat “de consensus moet worden uitgedaagd” dan zijn zij het wel. Ik hóór het Wim van Rooy moedeloos zeggen: de linkse pensée unique in de gevestigde media . . . . . . . . .

Maar nee, dat gaat Verhoeven niet organiseren. En dus ligt er een mooie taak voor Mia Doornaert in haar veertiendaagse maandag-column in “De Standaard” om aan Verhoeven uit te leggen wat er allemaal mis is met die ene alinea van ‘m alleen al.

UPDATE:

Joods Actueel heeft inmiddels nog wat meer geweldsoproepen van Jahjah tegen Israël op een rijtje gezet:

1)  Op zijn website “Arab Nationalist” heeft Jahjah in het Arabisch opgeroepen tot “gewapende strijd” totdat Palestina “from the river to the sea” bevrijd zal zijn. De rivier is de Jordaan en de zee is de Middellandse Zee en het is een bekende code in kringen van pro-Palestijnse activisten voor: Israël moet helemaal verdwijnen. Hier is de vertaling in het Engels uit het Arabisch van wat Jahjah schreef:

”Raise a national brigade and make Palestine unmistakable as it was with the liberation of Palestine from the sea to the river”. And resist the occupier and colonizer constantly and without hesitation, and by all means necessary and available, and the most important thing, the armed struggle – until his expulsion from our land for good and unconditionally

2) “La valise ou le cercueil”= de koffer of de doodskist = de Joden kunnen vrijwillig vertrekken uit Israël of anders zullen wij ze doden. Jahjah heeft altijd ontkend dat hij dat gezegd heeft en vervolgens dat het screenshot van zijn facebook-pagina een vervalsing was.. Joods Actueel:  “( . . .) op 16 augustus 2009 werd deze informatie naar honderden personen gemaild, waaronder een aantal journalisten, die het toen inderdaad zagen staan. Zijn secondant, Karim Hassoun, liet weten dat die uitspraak van zijn leider ‘normaal’ was.”

Het is trouwens in lijn met de hele sfeer rond de AEL, waarvan Jahjah toen de leider was. Joods Actueel:

“Reeds in 2003 schreef de toen 16-jarige Brugse coördinatrice van het toenmalig AEL-forum deze genocidale tekst ‘De joden moeten van onze grond. Ervan of erin.’”

3) Toen Jahjah  rond 2007 “definitief” naar Libanon vertrok om met Hezbollah aan terreur tegen Israël deel te nemen, schreef hij over België op facebook als over een “shit-hole”. (Hij was  overigens in 2009 via een schijnhuwelijk tot shitholer genaturaliseerd.)

jahjah-shit-hole_li

(Ik persoonlijk heb Jahjah ergens tussen 1995 en 2000 van dichtbij meegemaakt bij een openbare discussie in Wageningen. Hij was vergezeld van zijn AEL-lijwachten, waarvan de Belgische justitie heeft proberen te bewijzen dat het een militie was. Nou, naar mijn inschatting was het dat wel degelijk. Het had de uitstraling van een moordenaarsbende.)

_______________

Advertenties