buitenhof-rutte-met-drie-topjournoos

Ik heb net een flink stuk gezien van Buitenhof waarin drie toppie-toppie-journalisten Mark Rutte zodanig ruim aan het woord lieten dat ik voor het einde van het “interview” op een oceaan van clichés wegdobberde en vredig insliep. Misschien zijn de drie probleemgebieden misdaad, islam en immigratie de revue gepasseerd, maar als het gezeten heeft in het stuk dat ik bekeekluisterde dan ben ik het alweer vergeten en als het aan de orde is gekomen in het stuk dat ik slapend onderging, dan weet ik tóch zeker dat het gezelschap zorgvuldig vermeden heeft ze met elkaar in verband te brengen. Wat ik me wel herinner is dat het onderwerp “vertrouwen in de overheid” aan de orde was. En misschien is er ook wel gesproken over wat bij GeenStijl op 13 januari aldus naar buiten kwam:

“Meest verrassende nieuws van de dag! De capaciteit bij politie en het Openbaar Ministerie is op een dusdanig laag niveau gekomen dat de burger het vertrouwen verliest in de rechtshandhaving. En criminelen zijn vogelvrij. Goh. Trouw is in het bezit van een ultrageheime notitie van politie en OM die na 15 maart aangeboden gaat worden aan het nieuwe kabinet. De wérkelijke criminaliteitscijfers zijn vijf keer zo hoog. ( . . .) We doen geen aangifte meer van criminaliteit, want de politie doet er in 57 procent van de gevallen toch helemaal niks mee. In Den Haag loopt iedereen al jaren met boter op het hoofd rond en Arglist van der Steur (vuistdik dossier hiero) propt en vormt criminaliteitscijfers naar zijn eigen gading in alle kieren en gaten om maar te kunnen roepen ‘daling, daling’. Mooi niet, er heerst anarchie in misdaadland en iedereen is het zat.”

Geen idee of het ter spraken is geweest in deze Buitenhof-aflevering en geen idee hoe de minpres het vertrouwen in zijn daadkracht he-le-maal en 100% hersteld heeft. Want dat hééft-ie natuurlijk! Maar mijn vertrouwen in politie & justitie & overheidsstatistieken kregen een allereerste knauw in de jaren 1980:

We schrijven 1985 of daaromtrent.
Via een plat dak wordt bij mij ingebroken.
Aangifte gedaan.
Agenten komen vingerafdrukken zoeken.
Zelf onderzoek ik de meest waarschijnlijk weg die de inbreker heeft gekozen.
En vind een bankpasje.
Van hemzelf?
Afkomstig van eerdere roof?
Ik lever het af bij de politie mét het verhaal.
Na twee maanden bel ik eens op want ik hoor niks.
Ik vraag naar het bankpasje.
Dat is naar gevonden voorwerpen gegaan, zegt de dienstdoende diender.
I rest my case, your Honour.
In de jaren 1980 had de verrotting dus al toegeslagen.

In de jaren 1990 hoorden we via de staatsmedia elk jaar weer dat de misdaad alwéér met een paar tienden van procenten was afgenomen. En toen las ik 15 jaar geleden “Brief aan mijn dochter” (2001) van Jaffe Vink:

“Nu, ik heb andere cijfers. Meer dan honderdtwintig jaar – vanaf 1850 tot in de jaren zeventig van de twintigste eeuw – is de omvang van het criminele geweld in Nederland vrijwel gelijk gebleven. In de jaren tachtig en negentig is de omvang echter aanzienlijk toegenomen. Daarnaast is er een toename van geweld van op drift geraakte jongeren, aldus de politicoloog A. Hoogerwerf in zijn boek “Geweld in Nederland.” (p. 25).

Dus het nieuwste bedrog van Mark Ruttes overheid is gewoon een voortzetting van een decennia-oude trend.

Als de islam in het gesprek al genoemd is, dan durf ik blind te beweren dat die niet met de misdaadcijfers in verband gebracht is, net zo min als bekend is gemaakt dat het vooral weer Marokkanen zijn geweest die in de oudjaarsnacht hulpdiensten hebben aangevallen. Nee, dat hebben de staatsmedia niet gemeld. Dat beweer ik blind. Net zoals ik “blind” beweer dat de extreem hoge misdaad onder moslims alles te maken heeft met de door Koran en Soenna gepredikte vijandschap tégen en minachting vóór de ongelovigen. En net zo blind beweer ik dat die verbanden allemaal niet gelegd zijn in Buitenhof. We citeren Ruud Koopmans:

 “Van de moslims van Turkse en Marokkaanse komaf in Nederland moet 45 procent als ‘fundamentalistisch’ worden beschouwd. Zij tolereren maar één interpretatie van de Koran en stellen die boven de Nederlandse wet. Bij deze groepen is er sprake van sterke segregratie: hun hele leven is ingericht op omgang met gelijkgezinden.”

“Het is een gevolg van verkeerde politieke beslissingen als hier zoveel kwaadwillenden kunnen rondlopen, die niet uitgezet kunnen worden. Dat zijn misstanden die doden kunnen kosten. Het is ook niet rechtsstatelijk om iedereen maar binnen te laten en daarmee gewetenloze mensensmokkelaars in de kaart te spelen. Hoe kan dat een ‘Europese waarde’ zijn?

“Je moet vaststellen dat van het miljard moslims bijna de helft een intolerante vorm van de islam aanhangt, waarbinnen haat jegens afvalligen en homoseksuelen en het schenden van vrouwenrechten normaal zijn. Van die 500 miljoen mensen, blijkt uit onderzoek, is tien tot twintig procent bereid om geweld te accepteren – ook tegen burgers – om de islam te verdedigen. Dat zijn minstens 50 miljoen moslims. Dan weet je waar die ‘eenzame wolven’, die terreuraanslagen plegen, vandaan komen. Die zijn helemaal niet eenzaam.”

In een noot van zijn boekje (noot 5, pagina 95) meldt Jaffe Vink in 2001:

“In december 2000 blokkeert het ministerie van Binnenlandse Zaken publicatie van het rapport, omdat het politiek gevoelig is en stigmatiserend zou zijn. Uit het rapport – waarvan Trouw een exemplaar heeft – blijkt een relatief hoge criminaliteit onder asielzoekers. Mensen uit asielzoekersregio’s in Afrika, het voormalig Joegoslavië en het Midden-Oosten zijn sterk oververtegenwoordigd.”

De minister blokkeert. Om het vertrouwen niet te schaden. Begrijpt u wel? En ik durf blind te beweren dat binnenkort een rapport uitlekt dat onder de pet moest blijven omdat het meldt dat de immigratiecijfers ongeveer twee keer zo hoog zijn als de overheid en de staatsmedia beweren.

Het ging dus in Buitenhof, zoals ik blind beweer, niet over waarover het zou móéten gaan met de minpres en 3 journalistieke toppers. Namelijk over een land dat al decennia kapot gaat aan die schaarbeweging die ik in 1993 (!) al signaleerde:

“Neem bij voorbeeld Hans Entzinger, adviseur van D66, die de talenten van allochtonen wil ‘aanboren’. Welke boor hij denkt te gebruiken, vertelt de hooggeleerde goudzoeker er ook bij: een stringenter voorkeursbeleid voor allochtonen op de arbeidsmarkt. Beleidsadviseurs als hij zijn zich er klaarblijkelijk niet van bewust dat zich in onze postindustriële maatschappij een schaarbeweging voordoet: het soort werk dat verse immigranten in steeds grotere mate nodig hebben, komt steeds minder beschikbaar. In die omstandigheden is tegen de tegenwoordige instroom conservatief geschat 60 000 per jaar en aanwas van immigranten geen enkel voorkeursbeleid of banenscheppingsplan opgewassen. Een simpel feit dat door de cijfers jaar na jaar bevestigd wordt.”

Dis schaarbeweging is de oorzaak dat onze middenklasse verarmt en steeds uitgeputter is en dat van essentiële voorzieningen als leger, politie, en gezondheidszorg de naden beginnen te scheuren. Niet te vergeten: iemand met een midden-inkomen kan zijn kinderen niet meer zodanig helpen dat ze een huis kunnen verwerven. En de wachtlijsten in vooral de steden beloven een veel te dure huurwoning rond je dertigste. Dit land is niet fantastisch, zoals Rutte beweerde. Dit land staat op springen. 

Kijk: zo kan je slapend een gesprek met de minister-president analyseren. Je wéét gewoon dat het lege blah-blah is geweest.

UPDATE 16 januari: Maja Mischke is wél bij bewustzijn en wakker gebleven “Onderdanige staatstelevisie fêteert Rutte

___________________