In zijn Tweede Zendbrief Aan De Vlamingen heeft Karel Verhoeven het over het probleem dat bij uitstek de burgeroorlog in West-Europa zal doen ontbranden.

“Abou Jahjah acht het niet uitgesloten dat geweld losbarst, maar pleit zelf voor vreedzaam verzet. Dat geweld is geen onrealistische inschatting. Wij blijven een verbijsterend gesegregeerde maatschappij. Toen Angela Merkel donderdag een eredoctoraat kreeg, hadden de universiteiten van Gent en Leuven een locatie uitgezocht te midden van de echte wereld, zeiden ze. De intellectuele en politieke fine fleur van Vlaanderen troepte samen in The Egg in Anderlecht. Buiten in de echte wereld alleen kleur, binnen in de ivoren toren alleen wit. De vraag is niet of maar hoe wij de salons openen.”

Ah! Verlaat de ivoren torens en open de salons! Ja, dan is het wel consequent om je Herderlijk Schrijven achter een betaalmuur te zetten.

En hoezo dat zinsnedetje “maar pleit zelf voor vreedzaam verzet? We hebben het er toch over dat Jahjah argeloze mensen met een vrachtwagen overrijden wel een goede daad van verzet vindt? Daarom is-ie toch ontslagen?

Bij gelegenheid van de Eerste Zendbrief van Verhoeven inzake de kwestie Jahjah, heb ik uitgelegd dat Verhoeven geen idee heeft van de werkelijke geschiedenis en actualiteit van het Israël-Palmaffia-conflict. En dat idee gaat-ie ook niet krijgen. Omdat-ie niet wil. Net zo min als de hele linkse kliek die al decennia de geesten van Europa vergiftigt met “anti-Zionisme”.

Ze zullen de ivoren torens van hun pensée unique niet verlaten, de zelfverheffingsneuroten. De linkse salons zullen gesloten blijven. Alleen grof geweld zal ze uit hun loopgraven krijgen.

Luister maar naar Verhoeven:

“Op talrijke fora en in veel lezersreacties is intussen gediscussieerd over hoeveel geweld gerechtvaardigd is in het verzet tegen een illegale bezetting. Dat is interessant en vergt nuance omdat de Israëlische bezetting structureel geweld is tegen alle internationaal recht in.

Dat wat ik in het bovenstaande vetblauw heb gemaakt zijn leugens en Palmaffia-propaganda. De argumenten daarvoor en de bewijzen daarvan zijn makkelijk te leveren. Maar Verhoeven doet zijn vingers in de oren en zingt heel hard la-la-la-la-la. Ik heb in mijn vorige stuk gezegd dat Verhoeven eens ruimte zou moeten bieden in zijn krant aan mensen als Wim van Rooy en Benno Barnard en zijn kolommen opengooien voor werkelijk debat. Maar dat gaat-ie niet doen. Verhoeven gaat niet uit zijn met wit ivoor ingelegde salon-loopgraaf komen.

Nog een extra-plus-bonuskwootje uit Verhoevens stuk:

“In de nieuwe samenleving past iedereen zich aan, niet alleen de allochtonen.”

Hear! Hear!

________

Advertenties