wim-kop-interview

Inmiddels begint het door te dringen tot het bewustzijn van steeds meer mensen: de islam heeft alle wezenskenmerken gemeen met het nazisme. Maar toen eindredacteur Wim van Rooy zijn boek “De Islam” in 2010 publiceerde, stond mijn essay, dat die stelling onderbouwde, er niet in. Er was één prominente bijdrager aan het boek – ik weet nog steeds niet wie – die mij niet deftig genoeg vond om in één kaft met mij te verkeren. En, voegde Wim eraan toe, toen hij mij zijn afwijzing mailde, ik had toch niet echt bewezen dat Hitlerisme en Mohammedanisme een pak waren van hetzelfde laken. Nou, dat was na een jaar lang ingespannen werken tot aan de uiterste grenzen van mijn denkie-denkie-vermogen wel een teleurstelling. Het geweigerde stuk probeerde in één greep zowel de geschiedenis en het nazistische karakter van de islam te analyseren alsook parallel daaraan de geschiedenis van Israël te schrijven. Dat was een krachttoer, maar achteraf wordt steeds duidelijker dat mijn analyse de fundamenteelste was die . . . . . . . . eh . . . . . . . . in het boek hád kunnen verschijnen.

Wim gaf het na een paar jaar ook toe in een mail aan mij:

“Dat we dat opstel niet hebben opgenomen heeft een lange voorgeschiedenis. Vandaag zou ik het wél integreren. ( . . .)  Soms heeft een mens spijt dat gedane zaken geen keer nemen

En inderdaad. Tegenwoordig kunnen we een interview met Wim tegenkomen in bijvoorbeeld “De Morgen” die als kop een quote van Wim hebben:

U ziet dat niet, maar de islam is het nieuwe nazisme

Enter de ophef bij regressief-links over het recente debat in De Balie waaraan ook Wim van Rooy deelnam. Onderaan dit artikel vindt u een aantal stukken die ingaan op de algemene ophef onder de Biedermänner. Ik wil me richten op één stem uit de extréém-regressieve linkse hoek. In De Wereld Morgen wordt Wim van Rooy door Thomas Decreus ervan beschuldigd dat hij een nazi-style Endlösung op de moslims voorbereidt. De Wereld Morgen is een gesubsidieerde verzamelplaats van linkse fascisten, collaborateurs met de islam, antisemieten en regelrechte domkoppen. Ze beschermen hun idioten-reservaat via censuur.

Thomas Decreus

Thomas Decreus

Ik citeer Decreus:

Wat Van Rooy precies zei? Dat de oplossing voor het ‘moslimprobleem’ lag in ‘discriminatie’. Van Rooy stelde dat er een onderscheid zou moeten gemaakt worden tussen enerzijds het jodendom en het christendom en anderzijds de islam. Dat ‘onderscheid’ moet zich dan concreet vertalen in, onder meer, het opheffen van religieuze vrijheden voor moslims, aldus Van Rooy. Koran? Verbieden! Moskeeën? Sluiten! ( . . .) Ook in België zorgde Van Rooy onlangs voor nogal wat deining. In een door Joël De Ceulaer afgenomen interview beweerde Van Rooy dat we eigenlijk met moslims zouden moeten omgaan zoals de Amerikanen met Japanners omgingen tijdens de Tweede Wereldoorlog. In kampen steken dus. Wat Van Rooy in De Balie verkondigde had hij dus al eerder verteld, het is geen uitschuiver. Die man weet wat hij zegt, en wat hij zegt en wenst is duidelijk: de totale verwijdering van moslims uit de publieke ruimte en uit de samenleving. Dat is het laatste station voor het eindstation dat Endlösung heet.

Dat is natuurlijk een smerige en totaal uit de lucht gegrepen insinuatie. In dat interview met Joël De Ceulaer zei Van Rooy dat we op een punt kunnen komen dat we moslims moeten interneren zoals de Amerikanen dat met de Japanners deden na Pearl Harbor. Dat is natuurlijk zo langzamerhand geen overdreven vergelijking na New York, Londen, Theo van Gogh, Madrid, Toulouse, Brussel, Parijs, Nice, Orlando, Istanboel en Berlijn. En dat is nog maar een greepje uit de ruim 30.000 islamitische terreuraanvallen sinds 11 september 2001. Maar net zoals de Amerikanen nooit bedoeld of gewild hebben die Japanners te vermassamoorden, bedoelt Wim natuurlijk ook niet moslims per miljoenen om te brengen. Het gaat hem om het moment dat de burgeroorlog dreigt uit te breken en veruit de meeste moslims, ook de “gematigde”, zich ongetwijfeld aan de kant van hun radicalere geloofsgenoten zullen scharen. Dan heb je als democratische mensenrechten-humaniteits-staat de keus tussen tijdig de moslims richting Flevopolder te dirigeren met een groot hek eromheen of de oorlog verliezen. Als je ze tijd geeft zich te organiseren – wat ze deels al hebben gedaan – verlies je. Ik zag vanmorgen vroeg op teletekst een bericht voorbij schuiven dat in Nederland de criminaliteit en Jihad zich steeds meer vermengen en dat er een grote wapenvondst is gedaan die mede bedoeld was voor islamitische terreur. Zie het AD:

“De banden tussen jihadisten en criminelen worden nauwer. Nederlandse opsporings- en inlichtingendiensten zijn bezorgd, omdat terroristen zo sneller aan wapens kunnen komen. Dat zegt terreurbestrijder Dick Schoof.”

Wim heeft nog wel eens instemmend mijn dictum herhaald dat er een “apokalyptische scheiding der geesten” aan het plaatsgrijpen is. Dat is blijkbaar ook de opvatting van Decreus:

Steeds duidelijker dringt zich aan opiniemakers, intellectuelen en journalisten een keuze op. Hoelang gaan we nog blijvend toekijken op het sluipende fascisme? Willen we ons blijven verschuilen achter holle begrippen en frasen als “vrijheid van meningsuiting”, “leve het debat” of “Verlichting”?

Kunnen we even afdalen naar de realiteit? Er worden luide en duidelijke oproepen gedaan om fundamentele rechten opzij te schuiven, bevolkingsgroepen uit de samenleving te verwijderen. Letterlijk. Het blijft niet beperkt tot oproepen. De rechterlijke macht wordt geviseerd en de uitvoerende macht verheerlijkt. Mensen verliezen hun jobs omwille van de meningen die ze hebben. Gisteren nog, werd een voorstel gelanceerd om de mening van radicale moslims strafbaar te stellen en presenteerde Theo Francken een wetsvoorstel waarin staat dat vreemdelingen het land kunnen worden uitgestuurd als ze nog maar verdacht worden van een misdrijf.

Media en onafhankelijke journalisten worden geïntimideerd door regeringsleden. De politieke correctheid is reeds jaren geleden van kamp gewisseld en krijgt ronduit dictatoriale trekken. Kijk maar wat Trump de voorbije dagen allemaal op de agenda zette. Wie denkt dat het allemaal wel zal meevallen, leeft in een parallel universum.

Neutraal zijn is geen optie meer.

Behalve de enormiteit dat hier maar weer eens de bestrijders van de oudste manifestatie van een nazimentaliteit worden weggezet als fascisten, moeten we ineens geloven dat niet bijvoorbeeld Het Vlaams Belang en de PVV en al wat zich daar in buurt bevindt te lijden heeft gehad onder een cordon sanitaire. Nee hoor! Dat hebt u al die decennia verkeerd gezien! Regressief-links is juist het slachtoffer van uitsluiting en broodroof. Hoeveel meer bewijs dan deze idiote bewering moet u hebben dat Decreus, die deel uitmaakt van het zelfverheffingsneuroten-mediamachtsconglomeraat dat werkelijk élke subsidie-niche zowel in Vlaanderen als in Nederland al decennia lang bezet en een verstikkende paardendeken van een penseé unique over de Nederlanden heeft gelegd . . . . . . . hoeveel meer bewijs moet u hebben, vraag ik u, dat deze Decreus een halve gare is?

_________________

Vooral ook lezen:

Een weerwoord van Wim van Rooy zelf in het AD: “Islamdiscussie op scherp: deelnemers reageren op ophef”

Sam van Rooy: “Debat in De Balie: Waarom haten ze ons eigenlijk?”

Mijn eigen serene en geserreerde stukje: “De islam is een nazistische geesteskanker met kosmisch uitzaaiïngpotentieel. Kan ik aangeklaagd worden door Rutger Groot Wassink (Groen Links), Marjolein Moorman (PvdA), Peter Kwint (SP) en Jan Paternotte (D66)?”

Advertenties