cair

Daar heb je het godverdomme wéér! De gelijkheidsgekte. Die fundamenteel-debileuze idiotie-opvatting dat alles en iedereen gelijk is. Die potsierlijke lulkoek die eindigt in kreten als “niemand is illegaal” en gaat resulteren in het samenklonteren van driekwart van de wereld in West-Europa, waarvan we in zijn geheel een flatgebouw van 300 verdiepingen gaan maken. Dat bête-beate gemekker dat ertoe leidt dat we een nazi-ideologie als de islam en de Joods-Christelijk-Verlichte traditie tot ongeveer gelijke fenomenen verklaren.

Ik citeer Elsevier naar aanleiding van reacties op het decreet van Trump om voorlopig moslims uit een aantal landen te weren:

“De Raad voor Amerikaans-Islamitische Relaties stapt mogelijk naar de rechter. Volgens de Raad richt Trump zich hierbij doelbewust op moslims vanwege hun religie, iets wat tegen de grondwettelijke vrijheid van godsdienst in zou gaan.”

Raad voor Amerikaans-Islamitische Relaties = Council on American Islamic Relations = CAIR = Hamas in Amerika.

Artikel 1 van de Grondwet luidt:

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Ziet u hoe hier aangeboren eigenschappen als ras en geslacht worden gelijkgesteld met zelfgekozen identiteiten als geloof en politieke overtuiging?

Die weeffout zit in zowel de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens alsook in de Amerikaanse Constitutie alsook in Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet.

Dat leidt op zich al tot een volstrekt irrationele en onterechte bescherming van ideologieën en meningen, want godsdiensten zijn niks anders dan ideologieën met een mening over God. En omgekeerd zijn fascisme, nazisme en communisme weer ideologieën met godsdienstige en messianistische trekken.

En dan gaan we ook nog eens in aparte wetten vastleggen dat vooral die “godsdienstvrijheid” héúl errug belangrijk is. Ja, dat was misschien een goed idee na de Europese godsdienstoorlogen tussen christelijke denominaties, maar remember Wenen-1683 en die seksueel aangedreven en racistische roofmoordenaars- en slavenhalers-ideologie staat wéér op de deur te kloppen. Ja, precies, de nazislam, die bedoel ik.

Het eindigt met pogingen om op het internationale podium de benoeming van het Kwaad te verbieden. David Horowitz en Robert Spencer hebben in 2011 een pamflet gepubliceerd met de titel “Islamophobia: Thought Crime of the Totalitarian Future”. Het begrip “thought crime” heeft in Nederland ingang gevonden onder de term “meningsdelict” en het wordt nagenoeg uitsluitend ingezet ter bescherming van de nazislam. In 2009 heeft de regering Obama een resolutie gesteund in de Mensenrechten-commissie van de Verenigde Naties die diende om de Vrijheid van Meningsuiting te beperken als er sprake zou zijn van “negatieve raciale en religieuze stereotypering”. Ziet u? Een ras en een ideologie horen in dezelfde kategorie. Waanzin! Uiteraard was dit een initiatief van de islamitische landen om kritiek op de islam onwettig te maken onder de vlag van “islamofobie” en daarmee dezelfde willekeur en wreedheid in het westen te introduceren die de islamitische landen kenmerken.

Het is wel verklaarbaar dat de opstellers van al die mooie grondwettelijke universaliteitsverklaringen er géén rekening mee hielden dat er op de wereld één totalitaire anti-humane ideologie bestaat die zich vermomt als “godsdienst”. Bij het opstellen van al die grondwetten was er misschien al wel, of nog steeds, een kleine minderheid van geïnformeerden in de Christelijke wereld die het ware karakter van de islam kende, maar er werd vanuit gegaan dat die achterlijke fanatici sinds 1683 geen gevaar meer vormden en dat godsdienstvrijheid ging over varianten van het Christendom en nog een paar wat exotischere fenomenen als orthodox Jodendom en Boeddhisme.

Maar nee dus, en het hele links-regressieve leger is aan het samentroepen met de moslimlegers om kritiek óp de nazislam en vooral maatregelen tégen de nazislam tot een misdaad te verklaren en de Godsdienst van de Vrede aldus ruim baan in het Westen te geven:

“De Raad voor Amerikaans-Islamitische Relaties stapt mogelijk naar de rechter. Volgens de Raad richt Trump zich hierbij doelbewust op moslims vanwege hun religie, iets wat tegen de grondwettelijke vrijheid van godsdienst in zou gaan.”

INSTANT UPDATE:
Een paar minuten geleden zie ik in Buitenhof Frans Timmermans geïnterviewd worden door Pieter Jan Hagens. En ja hoor! Trump, aldus Timmermans, zondigt zwaar tegen een zéér principieel punt van de Westerse waarden: godsdienstvrijheid! En die andere intellectueel, Hagens,  kijkt voluit ernstig als-ie vervolgens vraagt: “Is het niet gewoon discriminatie?”

Ik rust mijn zaak, uw eerbare!
En ik ga lekker buiten spelen.
____________________

Advertenties