kleijwegt-margalith-in-nieuwsuur

À la recherche du temps perdu! Ik zag Margalith Kleijwegt gisteren in Nieuwsuur voorbij komen. Het ging over de alsmaar slechter lukkende integratie van moslimische kindjes in het onderwijs. Kleijwegt  haalde zelfs een moslimisch klein meizeke aan dat in een klasje was opgestaan en een Kalasjnikov-spervuur-imitatie had gedaan onder het uitroepen van

“Ik wil alle Joden dood schieten.”

En de uitspraak werd een klassikaal succes! Kleijwegt:

“En de klas boog mee. Alle leerlingen, ook de niet-islamitische leerlingen, gingen daarin mee.”

Ik zag dat ze ouder was geworden en een stuk bezorgder over de “multiculturele samenleving” dan ze in 2007 was, toen ik haar sprak in dat café in de Plantagebuurt in Amsterdam. Toen was ze nog vol dédain over “Boze Bloggers” zoals ik,  terwijl ze tegelijk toegaf niet veel van de islam te weten. Maar eerlijk is eerlijk: bij Nieuwsuur bleef ze toch zichzelf en slaagde er nog even in om “Trump!” te zeggen. Wat zegt u? Nee, écht leren doen ze het nóóit.

De uitspraak van Ien Dales‘Het is lastig soep maken als er iemand steeds koud water in de pan gooit” – moet voor 1994 zijn gedaan, want ze overleed in dat jaar.

En het is nu meer dan tien jaar geleden dat het boek van Bruce Bawer uitkwam: “Terwijl Europa sliep: de dreiging van de radicale islam” (juni 2006). In Letter & Geest  van 13 juni 2009 stond een lang essay van  Bawer over de opmars van de islam in Europa. Als je dat leest, besef je hoe verbazingwekkend het is dat de Europese “draai naar rechts” die Bawer in 2009 al waarnam zich zo langzaam heeft voltrokken dat die pas nu echt begint te materialiseren. Volgens de redactie van Letter & Geest indertijd – dat moet Elma Drayer toen nog geweest zijn – geeft Bawer in dit stuk antwoord op de vraag:

“Hoe komt het dat links zijn glans verloor?”

Ik citeer de eerste vier alinea’s:

“Die verschuiving heeft twee, met elkaar samenhangende hoofdoorzaken. De belangrijkste is dat de Europese sociaal-democratische politieke, culturele, academische en media-elites de afgelopen drie decennia de grote immigratiegolf vanuit de moslimwereld – de grootste in zijn soort uit de menselijke geschiedenis – geleid en met verve verdedigd hebben. Volgens Foreign Affairs waren er in 2005 tussen de 15 en 20 miljoen moslims in West-Europa. Eén bron berekent dat de moslimpopulatie in Groot-Brittannië groeide van 82.000 in 1961 naar 553.000 in 1981 tot 2 miljoen in 2000 – een demografische verandering die in grote lijnen representatief is voor de rest van West-Europa gedurende diezelfde periode. Volgens The Times groeide het aantal moslims in Groot-Brittannië alleen al tussen 2004 en 2008 met nog eens 500.000 – tien keer sneller dan het groeipercentage van de rest van de bevolking.

Maar in plaats van deze immigranten aan te moedigen om te integreren en deel uit te maken van hun nieuwe samenleving, lieten de West-Europese regeringen toe dat ze gescheiden, parallelle samenlevingen vormden die min of meer naar de regels van de sharia geleid worden. Veel inwoners van deze patriarchale enclaves leven van subsidies, spreken de taal van hun nieuwe land slecht of helemaal niet, verachten de pluralistische democratie, kijken reikhalzend uit naar de incorporatie van Europa in het Huis van de Islam en ondersteunen – in de geest althans – het terrorisme tegen het Westen.

Een peiling door de Sunday Telegraph uit 2006 bijvoorbeeld wees uit dat 40 procent van de Britse moslims vóór de invoering van de sharia in Groot-Brittannië is, dat 14 procent de aanvallen op Deense ambassades als vergelding voor de beroemde Mohammed-cartoons goedkeurde, 13 procent het geweld ondersteunde tegen diegenen die de islam beledigen en 20 procent sympathiseerde met de daders van de Londense bomaanslagen in juli 2005.

Te vaak vinden dergelijke standpunten hun weg naar de praktijk. Alomtegenwoordige jeugdbendes met een hekel aan ongelovigen maken Europese steden steeds gevaarlijker voor niet-moslims – in het bijzonder voor vrouwen, Joden en homo’s. In 2001 kon 65 procent van alle verkrachtingen in Noorwegen worden toegeschreven aan wat de politie ’niet-westerse’ mannen noemt – een categorie die voor het overgrote deel uit moslims bestaat, terwijl zij eigenlijk maar twee procent van de totale bevolking uitmaken. In 2005 werd 82 procent van de misdaden in Kopenhagen gepleegd door leden van immigrantengroepen, in meerderheid moslims.”

Zo, nu bent u klaar voor weer zo’n . . . . . eh . . . . . . rare “Boze Blogger” die deze keer in de vorm van een YouTube-filmpie tot u komt. Enjoy!

Oh ja! Gaat u vooral ook even kijken naar mijn presentatie van deze “Black Pigeon” inzake het  Linkse Wijvenvraagstuk: Waarom haten ‘feministes’ de verdedigers van het Westen tegen de islam?

“Op de dag van een massaprotest (kuch) tegen Trump op het Nederlandse Malieveld, veegt de Britse held Nigel Farage even de vloer aan met alle hypocriete Europarlementariërs in Brussel.”

De meest complete gek van de hele EU, Guy Verhofstadt, vertelt dat patriottisme rechtstreeks naar Hitler leidt en dat de EU een wonder van welvaart-schepping en democratie is.

_________________________

Advertenties