baudet-buitenhof-partijkartel

Ik zal samenvatten wat de jongeheer Baudet in Buitenhof te berde bracht, maar ik zal, met uw welnemen, zijn gedachten hier en daar enigszins verbéterd onder woorden brengen. Als u begrijpt wat ik bedoel.

Kijkluister vanaf 14:30. Het Partijkartel moet doorbroken worden! Wat is dat, het Partijkartel? Zoals kartelbedrijven een bepaalde productenmarkt verdelen via prijs-afspraken, zo hebben de VVD en de PvdA en het CDA en D66  een organisch gegroeid en informeel kartel dat de standpunten-markt onder de deelnemers verdeelt. “Jij een beetje linkser en ik een beetje rechtser.” Mensen stemmen op één van die partijen vanwege bepaalde standpunten. Maar in de coalitievorming worden die standpunten uitgeruild en verwaterd. Dan krijg je een beleid waarvoor niemand gestemd heeft. Als dat decennia zo gaat dan kan het gebeuren dat een bepaald probleem, dat in brede lagen van de bevolking leeft, bij voortduring niet adequaat geadresseerd wordt. Zoals bijvoorbeeld immigratie en EU. Daarom moet de bevolking bij voldoende handtekeningen het initiatief kunnen nemen tot een referendum om een probleem op de politieke kaart te zetten en daarover vervolgens meteen een bindende uitspraak te doen. Dat soort referendum heet het volksinitiatief-referendum. Héél belangrijk! Volksinitiatief! Is key! Zo kan het volk de politici op blinde vlekken wijzen.

Baudet haalt natuurlijk Zwitserland aan, waar dat al honderd jaar tot volle tevredenheid werkt en waar de burgers zich bij het bestuur betrokken voelen. Ook die burgers die hun zin niet hebben gekregen zijn tevreden want ze zijn gehoord en de meerderheid beslist nu eenmaal. Verder haalt Baudet Amerikaanse onderzoek aan waar in vele staten veel referenda worden gehouden, maar in vele staten juist niet. In de staten die wel referenda houden zijn de burgers, net als in Zwitserland, veel meer tevreden met het openbaar bestuur. Burgers die aan bindende referenda mogen deelnemen, verdiepen zich ook veel meer in de problemen, zodat het referendum een geweldig volksverheffend effect heeft. En de bevolking is, in het internettijdperk, sowieso veel geïnformeerder. Door de digitale revolutie is de techniek ook voorhanden om gemakkelijk zonder te grote kosten referenda te houden. Het referendum is het enige mogelijke middel dat de 19e eeuwse democratie kan verbeteren.

Het mooie van referenda is dat, zegt Baudet, als blijkt dat er via een referendum een verkeerde beslissing is genomen, je na een jaar of wat opnieuw een referendum kan houden over dat onderwerp met de vraag hoe het dan wél moet. In dat corrigeren van verkeerde koersen is de bevolking veel beter dan politici, zegt Baudet, want die knallen nog liever met 100 km per uur tegen een muur op dan dat ze toegeven dat ze fout zaten.

Op een gegeven ogenblik  gaat gespreksleider Paul Witteman proberen Baudet als een biologistische Nazi neer te zetten. Hij leest een passage voor uit een recente speech van Baudet:

“Het westen lijdt aan een auto-immuunziekte, Op elk vlak worden we verzwakt, ondermijnden overgeleverd. Kwaadwillige, agressieve elementen worden ons maatschappelijke lichaam in ongehoorde aantallen ingeloodst en de werkelijk toedracht en de gevolgen worden verdoezeld.”

Nou daarmee zijn dus islamistische terroristen bedoeld, zegt Baudet. En dan heb je nog de criminaliteit rond AZC’s die onder de pet wordt gehouden en de verkrachtingen in Keulen en Malmö, de verkrachtingshoofdstad van Europa.

En dan wordt Witteman weer voluit het kleinburgerlijke zelfverheffingsneurootje dat-ie altijd geweest is. Kijk eens naar dat moralistische smoeltje terwijl hij zegt:

“Maar dit is Nederland. Het gaat mij om de retoriek en wat daarachter schuil gaat.”

En  Witteman blijft de kernwooren maar herhalen.

“kwaadwillige, agressieve elementen”
“ons maatschappelijke lichaam in ongehoorde aantallen ingeloodst”

En het meest verontwaardigd is hij nog wel over Baudets suggestie dat een en nader door het Kartel “verdoezeld” wordt.

Zullen we Witteman eens verlichten qua verdoezeling?

In WNL, diezelfde zondag – kijkluister vanaf 41:30 – was een paar uur eerder Arnold Karskens aan het woord die vertelde dat er “honderden” van oorlogsmisdaden verdachte asielzoekers in Nederland zijn binnengekomen. Rick Nieman is verbaasd en vertelt van de verantwoordelijke staatssecretaris die slechts een paar weken eerder bij hem op de bank had gezeten en had beweerd dat er “geen” probleem bij hem bekend was van asielzoekers in Nederland die oorlogsmisdaden hebben gepleegd. Karskens zei dat hij de lijsten zó kon overleggen.

____________________

Advertenties