Forum voor Democratie mag niet meedoen aan het slotdebat aan de vooravond van de verkiezingen, terwijl partijen die juridisch zelfs geen partijen zijn, want zetelrovende afsplitsers, wél mogen meedoen.

In dit kader van gesmoorde stemmen laten we ook Milo even aan het woord die komt melden dat Trump de federale financiering moet stop zetten van universiteiten die hun plicht tot het handhaven van free speech niet nakomen, zoals Berkeley.

___________

Advertenties