Forum voor democratie wil een wet indienen als ze eenmaal in de kamer zitten. Vijf punten bestrijkt die wet, zeggen Baudet & Hiddema. Maar ik tel toch echt 7 punten:

1) Nederlandse wet gaat altijd boven alle religieuze teksten.
2) Iedereen mag geloven wat-ie wil en van zijn geloof afvallen.
3) Gelijkwaardigheid van man en vrouw, homo en hetero en enzovoort.
4) Geen huwelijksdwang, uithuwelijking en kindhuwelijken.
5) Geen buitenlands (Saoedisch enz. ) geld meer naar Nederlandse islamitische instellingen.
6) Alles mag bekritiseerd en geridiculiseerd worden.
7) De Holocaust dient consequent in het curriculum op scholen te zitten en de Nederlandse geschiedenis moet bij kinderen een bewustzijn van Nederlandse traditie, normen en waarden bijbrengen.

Persoonlijk vind ik dat de islam, een nazisme avant, pendant et après la lettre, verboden moet worden, elke materiële of verbale uiting ervan. Althans, dat zou het theoretische uitgangspunt moeten zijn, omdat dat het ’t enige moreel verantwoorde standpunt is. Het is praktisch niet haalbaar, maar je zou het wel moeten uitspreken en vervolgens daar soepel mee omgaan.

En die verklaring die volgens Baudet & Hiddema door islamitische instellingen wettelijk verplicht ondertekend zou moeten worden: een wassen neus voor het taqiyya-geloof met de hechte en onderdrukkende sociale controle.

Maar dat stoppen van die Saoedische geldstromen is natuurlijk wel een reële maatregel met reële effecten. Wat nog ontbreekt is: geen cent subsidie meer naar islamitische instellingen.

UPDATE 26 FEBRUARI 2017:

(En zo luidt de toelichting van Forum voor Democratie zelf. Deze morgen in de mail gekegen:)

Door de komst van grote groepen (islamitische) immigranten zijn een aantal verworvenheden en kernwaarden van onze samenleving onder druk komen te staan. Het partijkartel heeft dit probleem de afgelopen dertig jaar genegeerd – waardoor het nu compleet uit de hand is gelopen en hele bevolkingsgroepen tegenover elkaar zijn komen te staan.

Er is een nieuw startpunt nodig waarin we duidelijk definiëren wat we van mensen en (religieuze) instellingen in Nederland verwachten en duidelijk aangeven waar onze grenzen liggen.

Voorop staat dat iedereen mag geloven wat men maar wil. Boeken moeten uiteraard niet worden verboden. Maar iedereen heeft ook het recht om de overtuigingen en godsdiensten van mensen in al hun aspecten te bekritiseren, te ridiculiseren of te bespotten. Belijders van godsdiensten dienen de pluriformiteit van alle levensbeschouwingen te respecteren, dus ook van concurrerende godsdiensten, van humanisme en atheïsme, van critici, wetenschappers en cartoonisten. De vrijheid van meningsuiting dient altijd te prevaleren boven de vrijheid van godsdienst.

 1. Invoering van de Wet Bescherming Nederlandse Waarden (Wet BNW). Alle instanties (scholen, religieuze instellingen, etc.) dienen vijf fundamentele waarden te onderschrijven:
  1. Wanneer religieuze leefregels conflicteren met de Nederlandse wet, gaat de Nederlandse wet altijd voor.
  2. Iedereen heeft het recht te geloven wat hij of zij wil; dus ook het recht om van zijn of haar geloof af te vallen.
  3. Iedereen heeft het recht godsdienstige ideeën te bekritiseren, te ridiculiseren, te analyseren en in twijfel te trekken.
  4. Alle mensen zijn fundamenteel gelijkwaardig, ongeacht geslacht, ras of seksuele gerichtheid.
  5. De partnerkeuze is vrij; uithuwelijking en kindhuwelijken zijn onaanvaardbaar.

   Bij schending van deze waarden volgt een waarschuwing en een boete; na een tweede waarschuwing volgt sluiting, beëindiging van de activiteiten en strafrechtelijke vervolging van de verantwoordelijke functionarissen.

 2. Religieuze scholen moeten hun leerlingen in aanraking brengen met andere levensovertuigingen en hun leerlingen de ruimte bieden een ander geloof of géén geloof te omarmen. Het curriculum geeft ruimte aan kennis in de breedste zin en de holocaust wordt op alle scholen onderwezen.
 3. Er komt een verbod op buitenlandse financiering van religieuze scholen en instellingen.
 4. Er komt een verbod op het dragen van niqaabs, bivakmutsen en andere gezichtsbedekkende kleding in het openbaar.

____________________________

Advertenties