Jan Jaap de Ruiter

Jan Jaap de Ruiter

Open één mainstream-medium en ergens vanuit een hoek bespringt je de islam-waanzin als een wild dier. Vandaag weer die halve gare Jan Jaap de Ruiter in Trouw. Néé, De Ruiter, néé, néé, néé, néé, néé-hé-hééé: de moslims zijn niet de nieuwe Joden, maar de oudste Jodenvervolgers in de geschiedenis van de mensheid en de islam is een nazisme avant, pendant et après la lettre.

De titel van gekke Japie z’n stuk alleen alweer: “In het islamdebat heeft een vergelijking met WOII zeker zin”. Ja zeker, vervloekte Hans Worst, want ik zit dezer dagen toevallig dagen een boek te vertalen dat in de Engelse Yale-uitgave een foto op de omslag heeft van de Moefti van Jeruzalem, die het moordwapen controleert van een moslim-jochie dat lid is van een islamitische SS-divisie op de Balkan:

rubin-schwanitz-making-of-modern-middle-east-boekomslag“Heeft het zin om de PVV te vergelijken met de NSDAP van eertijds, vraagt arabist Jan Jaap de Ruiter zich af.”

Nee, perverse professor, dat heeft géén zin, want Wilders gaat géén moslims op de rand van zelf gegraven massagraven mitrailleren en geen vergassings-kampen voor moslims bouwen. Wilders wil gewoon dat de import van die godverdommese nazi-ideologie stopt. Net als ik.

“Van de PVV heb ik altijd gezegd dat de vergelijking met het nazisme niet nodig is om vast te stellen dat het een racistische partij is ( . . .).”

Je kan het zo vaak zeggen als je wilt, zoals Wilders ook gedaan heeft, namelijk dat moslims géén ras zijn maar mensen van verschillende rassen die een ideologie aanhangen. Het helpt voor megahufters als Jan Jaap geen zak. Ga toch eens gewoon dóód, LUL!

Perverse professor heeft het over “het beruchte Balie-debat van 24 januari”. Voor degenen die daarin geïnteresseerd zijn: hier en hier en hier.

In dat debat, zegt perverse professor, “werd gesuggereerd dat het aandeel van moslims in de bevolking terug zou moeten van 5 naar 1 à 2 procent, dat ‘beroepsmoslims’ zouden moeten worden uitgezet, dat de Koran verboden moest worden, dat moskeeën gesloten moesten worden en dat er oplossingen voor het islamprobleem waren ‘die echter vanwege internationale verdragen niet kunnen’. Het deed me denken aan het werk van Raul Hilberg, ‘De vernietiging van de Europese joden, 1939-1945’ waarin hij de administratieve maatregelen beschrijft die de nazi’s in eerste instantie invoerden om een aanvang te maken met de ‘oplossing van het jodenvraagstuk’.”

Luister, perverse professor, heden ten dage de Koran verbieden is ongeveer hetzelfde als wanneer je destijds Mein Kampf verboden zou hebben. Heb je daar Geert nooit over gehoord? Moskeeën sluiten is hetzelfde als wanneer je destijds NSDAP-bierkelders gesloten zou hebben. En die internationale verdragen waarvan de “populisten” af willen zijn producten van de Verenigde Nazi’s die Israël demoniseren en de nazislam beschermen, want die Verenigde Nazi’s zijn ontaard in hoe ik ze noem, namelijk in een club waarin de OIC, de Organisation of the islamic Cooperation tegenwoordig de dienst uitmaakt. Dat soort “internationale verdragen” heeft dus niks met fatsoen en menselijkheid te maken maar alles met bescherming van het Kwaad van de islam en met Jodenhaat.

Perverse professor:

“Het zijn met name populisten die ervoor zorgen dat ik die associaties krijg. Zo had PVV-leider Wilders het in het vraaggesprek met Rick Nieman op 12 februari over moskeeën als ‘nazitempels’. De Belgische publicist Wim van Rooy noemt de islam in een interview met de Belgische krant De Morgen ‘het nieuwe nazisme’.“

Ziet u, lezer: je kan gekke Japie net zoveel uitleggen als je wil, maar hij blijft erin volharden dat de islam helegaar geen verwantschap heeft met het nazisme. En ik heb ‘m dat toch echt al héél vaak proberen te vertellen:

1) Jan Jaap de Ruiter, gekke Professor in de Pervertering
2) Het chronisch leipenisme van Pauw & Witteman, aflevering zesduizend-en-drie: Jan Jaap de Ruiter
3) Jan Blommaert, Jan Jaap de Ruiter, Robert O. Paxton en een 10 voor een Wilders-demoniserings-scriptie
4) “Laura van Qatar”, haar moeder, de islam-kanker en Jan-Jaap de Ruiter

Nee, het helpt niet. Nee, het houdt niet op. Niet vanzelf.

Perverse professor:

“Maar toen zag ik Denk-leider Kuzu bij Jinek op donderdag 16 februari zijn stinkende best doen om sociabel met de tafelgenoten mee te doen, lachen als iedereen lachte, de bijtende kritiek verbijtend van Jort Kelder die hem verweet eerder Turk te zijn dan Nederlander, en toen viel me de eenzaamheid van Kuzu op. Hij hoorde er niet bij en de tafel had weinig zin om hem de hand te reiken, ook Jinek niet.”

Als je in staat bent om de isolatie van die antisemitische engnek Kuzu bij de Nederlandse maatschappij te leggen dan ben je wel van elk padje af. Mag ik in dit geval mijn kees resten, uw eerbare?

“Het tafereel [Kuzu aan die tafel] deed me denken aan de steeds frequenter wordende verhalen die ik van moslim-collega’s, -publicisten en -vrienden hoor, die hier soms hun leven lang al wonen: ‘We voelen opeens dat we er niet meer bij horen’.”

Moslims hebben zich nog nooit, in hun hele 1400 jaar oude geschiedenis ook maar ergens ter wereld vreedzaam geïntegreerd. Ook in Europa vanaf de jaren 1970 niet. In tegendeel, altijd en overal is het hetzelfde liedje: waar moslims, daar separatie, daar rotzooi en ellende, daar tenslotte oorlog. En nu wil perverse professor ons laten geloven dat het aan ons ligt, aan het Westen, aan Europa, aan Nederland. Pleur ‘s ’n end op, verrekte gek!

En op het perverse taartje, bovenop de perverse slagroom, legt professor dan de perverse kers:

“En dit alles bracht me het werk ‘Modernity and the Holocaust’ in herinnering waarin filosoof Zygmunt Bauman rabbi Joachim Prinz uit Berlijn citeert waar de laatste het (in 1935) heeft over de ‘burenloosheid’ van de Joden. De naziheersers deden er alles aan om Joden te isoleren, ze ‘burenloos’ te maken. Weer drong zich een ‘oorlogvergelijking’ aan me op: die van de letterlijke burenloosheid van Joden toen en de figuurlijke van moslims nu. En toen besloot ik toe te geven en het taboe van de vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog niet meer te weerstaan.”

Ach ja. Wat is tenslotte een vijand? Een vriend of buur immers voor wie je nog niet genoeg hebt gedaan! Wij zijn het, de Nederlanders, die onze moslims de koude schouder hebben gegeven. Buurloos hebben we ze gemaakt. En dat allemaal in voorbereiding op de massamoord die we op ze gaan plegen. En Geert Wilders zal met de mitrailleur voorop gaan. En zou-ie stiekem de blauwdrukken van de allermodernste vergassings-installaties al thuis klaar hebben liggen? Op de manier zoals de Moefti van Jeruzalem in de zomer en herfst  van 1942 de mobiele vergassings-installaties al klaar had staan in Griekse havens om ze te verschepen naar Palestina teneinde daar de Joden te vergassen? Gelukkig won Montgomery en wist Rommel vanuit Egypte niet door te stoten naar Palestina, anders zou het werkelijkheid geworden zijn.

We eindigen met een kalm citaat van Arabist Urbain Vermeulen:

“Uit de geschiedenis blijkt dat moslims overal waar ze aanwezig zijn geweest, zelfs als minderheid hun wil en wet uiteindelijk hebben opgelegd aan de lokale bevolking. Zelfs de Koptische christenen in Egypte, werden ondanks dat ze in de meerderheid waren behandeld als een ideologische minderheid. Ik zie niet in waarom dat hier en nu anders zou zijn.”

Moslims WILLEN geen buren zijn. En al helemaal geen vrienden. Hebben ze nog nooit ergens ter wereld gewild.

_________________

Advertenties