trump-gettysburg

 

ZEVEN DAGEN IN FEBRUARI

(Door: Victor Davis Hanson – Vertaling: “Wachteres” en “Henk V.”)

De linkse en rechtse critici van Trump streven ernaar de politieke ramp tot stand te brengen die zij hebben voorspeld.

Zeven Dagen in Mei”, een politieke thriller uit 1964, liet een futuristische (1970) mislukte militaire intrigantenkliek zien, die probeerde de president van de Verenigde Staten buiten spel te zetten naar aanleiding van zijn voorgenomen nucleair ontwapeningsverdrag met de Sovjets. Iets wat veel minder dramatisch, maar misschien even zorgwekkend is als deze Hollywood fictie, speelde zich in februari van dit jaar af.

Het tandengeknars van een staat binnen een staat

Momenteel proberen de politieke tegenstanders en de media het presidentschap van Donald Trump te ondermijnen op een manier die ongekend is in de recente geschiedenis van de Amerikaanse politiek. Het zogenaamde verzet . . . . . . . Lees verder bij E. J. Bron >>>

____________

Advertenties