Frits Wester in volle verontwaardiging: Baudet is een racist! En jij bent een hypocriete hond, Wester.

Je moet kijken naar die zure, arrogante agressie bij zowel Jinek als Pauw als ze op 20:30 die gifgas-aanval op Baudet plaatsen, die eerder al identiek door Witteman in Buitenhof was gedaan. Witteman blééf die inderdaad ongelukkige formulering van Baudet maar herhalen, toen in Buitenhof, en de bedoeling van Witteman was om Baudet als een biologistische nazi neer te zetten. Daarna naaide Witteman Baudet nog eens een keer temidden van het proletengeschreeuw in “Het Lagerhuis”. Pauw zal ongetwijfeld door Witteman getipt zijn om nog maar eens in diezelfde kerf te gaan hakken. En dat doet-ie op 20:30 dus inderdaad.

Cholesterol-kanis Frits Wester maakte de smerige insinuatie van Pauw & Jinek expliciet door botweg te beweren dat Baudet racistische bedoelingen had gehad met die uitspraak. Ga eens kijken hoe Westers kop nog rooier wordt dan-ie toch al is vanwege de morele verontwaardiging. Het bracht in herinnering hoe smerig Jan Roos vooral door Jinek gedemoniseerd werd.

Je mag hopen dat kijkers in de gaten krijgen hoe vooringenomen het regressief-linkse journaille is. Hoe Baudet nauwelijks spreektijd krijgt, onaangenaam wordt bejegend, in de rede wordt gevallen, terwijl alle anderen en vooral Aboutaleb, over wie ook wel wat op te merken valt, vol eerbied worden uitgeluisterd. Maar ik heb er een hard hoofd in: gezien het applaus dat de lasterlijke en hypocriete beschuldiging van Wester richting Baudet kreeg.

Stelletje zelfingenomen schijtbakken.

Ik heb hierboven het tijdstip in de uitzending al aangegeven waarop Pauw zijn gifgas-aanval plaatst: op 20:30. Die aanval wordt geplaatst vanwege een specifieke, inderdaad minder gelukkige uitspraak van Baudet. Hieronder ga ik, in een eerder stuk dat ik schreef over een uitzending van Buitenhof uitgebreid op die uitspraak in:

“Op een gegeven ogenblik gaat gespreksleider Paul Witteman proberen Baudet als een biologistische Nazi neer te zetten. Hij leest een passage voor uit een recente speech van Baudet:

‘Het westen lijdt aan een auto-immuunziekte. Op elk vlak worden we verzwakt, ondermijnd en overgeleverd. Kwaadwillige, agressieve elementen worden ons maatschappelijke lichaam in ongehoorde aantallen ingeloodst en de werkelijk toedracht en de gevolgen worden verdoezeld.’

Nou daarmee zijn dus islamistische terroristen bedoeld, zegt Baudet. En dan heb je nog de criminaliteit rond AZC’s die onder de pet wordt gehouden en de verkrachtingen in Keulen en Malmö, de verkrachtingshoofdstad van Europa.

En dan wordt Witteman weer voluit het kleinburgerlijke zelfverheffingsneurootje dat-ie altijd geweest is. Kijk eens naar dat moralistische smoeltje terwijl hij zegt:

‘Maar dit is Nederland. Het gaat mij om de retoriek en wat daarachter schuil gaat.’
[BIOLOGISTISCH NAZI-RACISME! bedoelt Witteman te schreeuwen]

En Witteman blijft de kernwoorden maar herhalen.

‘kwaadwillige, agressieve elementen’
‘ons maatschappelijke lichaam in ongehoorde aantallen ingeloodst’

En het meest verontwaardigd is hij nog wel over Baudets suggestie dat een en nader door het Kartel ‘verdoezeld’ wordt.

Zullen we Witteman eens verlichten qua verdoezeling?

In WNL, diezelfde zondag – kijkluister vanaf 41:30 – was een paar uur eerder Arnold Karskens aan het woord die vertelde dat er ‘honderden’ van oorlogsmisdaden verdachte asielzoekers in Nederland zijn binnengekomen. Rick Nieman is verbaasd en vertelt van de verantwoordelijke staatssecretaris die slechts een paar weken eerder bij hem op de bank had gezeten en had beweerd dat er ‘geen’ probleem bij hem bekend was van asielzoekers in Nederland die oorlogsmisdaden hebben gepleegd. Karskens zei dat hij de lijsten zó kon overleggen.”

INSTANT UPDATE ZATERDAG 11 maart rond den Noene:

Ik heb het niet willen opschrijven omdat ik het niet kon bewijzen en omdat het ook had kunnen komen omdat het publiek dat bij Pauw & Jinek zit natúúrlijk en allicht regressief-links is, maar de vragenstellers uit het publiek waren dus wel degelijk extra-speciaal voorgeselecteerd. Zie onderstaande tweet:

TWEET LYNCHING BAUDET PAUW EN JINEK

 

_________________