(Door Joost Niemöller)

Erdogan beschouwt Nederlanders met een Turkse achtergrond als ‘zijn staatsburgers’. Hij kan ermee schuiven zoals hij dat wenst. Hij weet zich gesteund omdat de Nederlandse bestuurselite propagandeert dat Nederlandse Turken een dubbele nationaliteit hebben. Turken, ook als ze hier geboren zijn, kunnen daarom hun loyaliteit aan Turkije verzilveren met stemrecht in Turkije en deelname in het Turkse leger. Om zijn macht over ‘zijn’ Turken in Europa te bewijzen, organiseert Erdogan een quasi spontane demonstratie in Rotterdam, en stuurt hij Turkse ministers naar Nederland, ook al heeft de Nederlandse regering aangekondigd dit niet te willen. De straten in Rotterdam vielen eventjes onder de Turkse macht, die zoals altijd de macht van het geweld is.

Op het Nederlandse consulaat in Istanbul werd voor korte tijd  . . . . . . Lees verder op de Nieuwe Realist >>>

_______________

Advertenties