Ik werk aan de vertaling van nevenstaand boek en ik wil u een fraaie passage op pagina 82 niet onthouden. De context is deze: in het Berlijn van de jaren 1930 wordt driftig door Duitse islamofielen en moslims gewerkt aan verbreiding en radicalisering van de islam. Die islamofiele Duitsers zijn over het algemeen Midden-Oosten-kenners die vóór en tijdens de Eerste Wereldoorlog in het Ottomaanse Rijk geagiteerd hebben om de moslims in opstand te brengen tegen de koloniale machten Engeland en Frankrijk. Later worden deze islamofielen veelal nazi’s. De passage gaat over de strijd om de bestuurlijke macht in een islamitisch studiehuis en organisatie-centrum in Berlijn en illustreert het gelijk van Brigitte Gabriel in onderstaand betoog. Het blauwe vet in het citaat is natuurlijk van mij.

Daar gaan we:

“Het instituut werkte nauw samen met Duitse sympathisanten, van wie velen spoedig nazi-beambten zouden worden. Von Papen, hoofd van het ere-bestuur van het instituut, zou een van de belangrijkste beleidsarchitecten zijn van het Derde Rijk voor de Midden-Oosten kwesties.

Een andere deskundige, Georg Kampffmeyer van de Universiteit van Berlijn en mede-oprichter van het instituut, had voorheen gediend in het Duitse leger aan het Iraakse front. Kampffmeyer was ook de schepper van een vroege vorm van ‘politieke correctheid’ en ‘multiculturalisme’.  Hoewel velen op dat moment spraken van de ‘Europeanisering van de Oriënt’ – de titel van een boek uit 1934 van Hans Kohn – bekritiseerde Kampffmeyer dat idee. Hij verzette zich tegen de seculiere oriëntatie van Turkije en stelde dat islam een beter kader was voor het besturen van landen in het Midden-Oosten. In zijn toespraak bij de opening van het instituut zei Kampffmeyer dat het de moslimstudenten met moderne kennis moest uitrusten, zodat ze naar hun vaderland konden terugkeren als leiders.

Omdat het instituut werd gecontroleerd door islamisten, zouden ze terugkeren als pro-Duitse islamistische leiders. De islamisten completeerden hun overwinning in 1928 door de Ahmadiyyas uit de leiding van de moskee te stoten. Op 3 maart 1930 namen ze officieel de macht over door de registratie van de nieuw gecreëerde Duitse Moslim Gemeenschap die onder hun controle stond. Op dat moment waren er ongeveer drieduizend moslims in Duitsland, maar de islamisten grepen de macht met slechts ongeveer 10 procent van hen.
_________________

Advertenties