Lieven Boeve, katholieke collaborateur met de nazislam

Lieven Boeve, een regressief-linkse krankzinnige uit de kerk die op dit moment geleid wordt door de anti-Christ zelf, Janjurk Franciscus, heeft in België voorgesteld om de dimmitude deze keer vorm te geven via het laten lesgeven op katholieke scholen door hoofddoeken. Ik heb over die collaborerende gek geschreven, in 2015 en zeer onderlaatstelijk nog. Deze Lieven Boeve is iets hoogs in het katholieke bestuurderswereldje van Vlaanderen. Nu is er ook vanuit Vlaanderen zelf een stem die deze onderwerpings-gebaren aanklaagt: ”Koken voor dummies met Lieven B.”, maar ik vind “Bart De Meulenaer, zelfstandige, N-VA gemeenteraadslid Roeselare” toch iets te mild is in zijn veroordeling. En die metafoor van soep koken vind ik ook al weinig pittig. Maar twee krachtige alinea’s wil ik er toch wel uit citeren:

“Ook vorige week. Toen was het de Internationale Vrouwendag. Waarbij bepaalde vrouwen heel dapper waren om zich boos te maken over de onhandige en dwaze niveauloze seksistische moppen die in de kantine worden verteld door stoute mannen Op diezelfde dag zag ik op twitter dat Nike liet weten dat ze een hippe hijab op de markt brachten, maar daarover ging de vrouwenwoede niet. En evenmin over vrouwelijke genitale verminking hoewel dat, volgens het Tropisch Instituut, alleen in ons land al duizenden vrouwen treft, en dikwijls levenslang veel problemen en pijn oplevert, noch over zware druk en gebeurlijk geweld vanwege de familie op jonge moslima’s inzake hun grote levenskeuzen. Neenee, die stomme bouwvakkers die vrouwen nafluiten, dàt is de grote problematiek, of een loonkloof van zes à zeven procent. Maar ze zwegen verder wel over de tot 100% oplopende kloof voor vrouwen die ook hier niet soms nog die te zware dwang ondervinden.”

“Het is onbegrijpelijk. Als je een kanker wil overwinnen, moet je de tumor bevechten waar hij groeit. Niet waar hij krimpt. De tumor van de vrouwenhaat groeit nog altijd, maar niet meer in de kantine, niet meer in de kerk, niet meer in de tribunes van het voetbal en niet meer op de cover van pakweg ‘autogids’. De tumor groeit op de cover van de Flair, waar het nieuwste islamitische godenkind (Smienos van Twitter) op de cover prijkt met een . . . cover. Het vrouwenblad par excellence komt op vrouwendag met een bedekte vrouw. Omdat vrouwen die niet bedekt zijn aan mannen het idee geven dat ze vrij wild zijn. En mogen nagefloten worden. Ach, nafluiten, ze mogen simpelweg bezwangerd worden, want ze ‘behoren geen man toe’.”

Kijk, dat komt in buurt van de zeggingskracht waarmee ikke zelf het kopvod op waarde heb geschat:

“( . . .) de dubbele Jodenster die de hoofddoek is en die niet alleen staat voor de racistische onderdrukking van de vrouw binnen de antisemitische islam, maar ook voor de vijandschap en minachting van het Übermenschen-geloof richting “ongelovigen”. Die dubbele Jodenster dus die, zoals reeds gememoreerd, een symbool is voor die moorddadige, antihumane en racistische slavenhalersideologie, die ik graag de nazislam noem omdat dit ‘geloof van de vrede’ alle essentiële kenmerken met het nazisme deelt: Jodenhaat, expansieve oorlogszucht, Führer-principe, Uebermenschen-ideologie vermengd met slachtofferisme en rancunisme. Die hoofddoek dus waarvan de bewuste moslim weet dat elk exemplaar een vlag is geplant in vijandelijk Westers gebied. Die hoofddoeken waaraan ik mij verplicht moet blootstellen, aan welks aanblik ik niet kan ontkomen en die mij honderden keren per dag worden opgedrongen. En waarvan ik weet dat ze al 1400 jaar een onhervormbare totalitaire ideologie vertegenwoordigen die via list en bedrog mijn continentpuntje opnieuw aan het veroveren is.”

Kanker of dubbele Jodenster: vandaag is de keus uit twee krachtige metaforen en morgen is er een andere keus aan de orde. Dan moet u PVV gaan stemmen en als u dat niet durft en zich een nette intellectueel voelt dan adviseer ik Forum voor Democratie. Ik zelf ga dat laatste doen, want ik ben een nette intellectueel, zoals u uit het bovenstaande hebt kunnen destilleren.

_______________

Advertenties