De oprechte en diepbewogen maar afgrijselijk naïeve gristen Gert-Jan Segers

Oprechte gristen-knul was zó trouwhartig. Gert-Jan Segers gisteren in het debat tegenover Geert Wilders, die de stelling had ingebracht: “De islam vormt de grootste bedreiging voor Nederland.”

Kijk op 1:32:40. Brave Segers zegt dat je nooit een rechtsstaat kunt verdedigen door die rechtsstaat af te schaffen. En je kunt nooit vrijheid verdedigen door die vrijheid in te perken.

Nou, dat kan wél. Dat móét zelfs soms. En dan antwoordt Wilders dús terecht dat de islam een existentiële bedreiging is voor de rechtsstaat en de vrijheid.

Dat is dús juist, maar waarom niet even de filosofische kern aangehaald en meteen een paar filosofen gebruikt waarvan Segers en Klaver en Roemer en Pechtold en Rutte en Asscher en Buma de status moeten erkennen? Karl Popper en John Rawls. Je moet een kernformule hebben voor een probleem dat zo groot is en telkens terug komt. En die is: je kunt niet tolerant zijn tegenover degenen die de tolerantie willen afschaffen. Wilders had moeten zeggen dat je een ideologie als de islam die de tolerantie  wil afschaffen, en dat over de hele wereld al 1400 jaar succesvol heeft gedaan, niet met tolerantie tegemoet kan treden.

Twee bekende vluchtwegen sloeg Segers nog in: als we gaan verbieden, dan verlagen we ons tot het peil van Erdogan. Nee, lulletje rozewater, want wij verbieden het Kwaad uit naam van het Goede en Erdogan verbiedt het Goede uit naam van het Kwaad. Dezelfde domme fout die Annabel Nanninga al eens maakte, toen ze de neiging tot verbieden door de Taliban vergeleek met de neiging tot verbieden door Wilders. “Wee hen die het kwade goed noemen en het goede kwaad” (Jesaja 5:20)

Mag ik à propos nog eens verkondigen dat de dingen en de verschijnselen en de mensen NIET allemaal hetzelfde zijn en al helemaal niet gelijkwaardig? En dat we echt af moeten van de juridische kolder-redeneringen van als-dit-dan-ook-dat?

En ook die hele ouwe uitvlucht gebruikte Segers nog maar eens: we moeten de islam met rust laten maar wel het “jihadisme” verslaan. Alsof jihadisme los staat van de islam. Altijd maar weer die poging de islam los te koppelen van de verschijnselen die in de islam zitten als kuikens in het ei, die inherent zijn aan de héle islam en die dan een aparte naam te geven zoals “extremisme” of radicalisme” of “terrorisme” of “jihadisme”. Het is gelul en struisvogelpolitiek en bovendien zijn die “extremistische” minderheden altijd degenen die de agenda zetten. Vooral in de islam omdat de islam inherent nazistisch is.

_______________