“En op dat punt – het onhervormbare en nazistische karakter van de islam – dienen Baudet en Hiddema wel bij de les te blijven. Hiddema zou inzake de islam en de Koran zijn licht eens kunnen opsteken bij confrère Meester M. S. H. Frankenvrij, de auteur van het artikel “De Koran getoetst aan de Westerse Beschaving en Rechtsorde” dat verscheen in het maartnummer van 2007 van “Liberaal Reveil” het huisorgaan van de VVD. Wat deze weledelzeergeleerde Frankenvrij daar schrijft, en dan vooral in de concusie, komt héél dicht in de buurt van een oproep tot een verbod op die hele islam.”

Mooi interview in de Volkskrant deze zaterdag met Thierry Baudet. Daarop kom ik later. Eerst wat algemene woorden naar aanleiding van een algemene indruk die ik de laatste tijd krijg, mede ook weer door dit Volkskrant-interview.

Het is te hopen dat stronteigenwijze Baudet niet vergeet wat stronteigenwijze Hiddema voor de verkiezingen zei: “Wilders is natuurlijk de echte krijger.” En Hiddema moet oppassen dat hij geen last krijgt van het geperverteerde juridische als-dit-dan-ook-dat-denken. Als een hoofddoek niet mag, dan een keppeltje ook niet. Dat soort gelul. Het juridische ketting-redeneren-tot-in-het-absurde heeft al tot serieuze pogingen tot erkenning-als-kerk geleid van de kant van de Pastafari’s, de aanbidders van het Vliegende Spaghetti-monster die een pasta-afgiet-vergiet op het hoofd dragen. Dat is een onschuldig manier om de absurditeit van dat alles-is-gelijk-en-gelijkwaardig-denken aan de kaak te stellen, maar niet genoeg om de ondergang van een geïslamiseerd Europa te voorkomen. Daar is voor nodig dat de islam buiten de wet gesteld wordt op grond van het feit dat de islam elk wezenskenmerk deelt met het nazisme en dat elke dag wereldwijd nog steeds bewijst.

Ik zie Pechtold, terwijl hij zijn toch al sterk wijkende kin nog verder in zijn hals-spek begraaft, al verontwaardigd roepen “grote woorden!”. Maar het zijn geen te grote woorden, maar realistische. Het is niet realistisch, dat geef ik toe, om te eisen dat metterdaad de islam verboden wordt, dus alle verbale en materiële uitingen van die totalitaire en anti-humane ideologie in de publieke ruimte. Maar wel is het realistisch om de wenselijkheid daarvan uit te spreken teneinde het bewustzijn te wekken van wat deze “godsdienst” werkelijk is. En voor mij is het al helemaal realistisch om dat bewustzijn bij zoveel mogelijk mensen te wekken door te schelden en te provoceren. Het was lange tijd als marginale weblogger de enige manier om gehoord te worden inzake de islam en al wat daarbij hoort: Israël en de islamofiele politiek van de EU.

Maar al scheldend en provocerend heb ik altijd óók gezegd dat Geert Wilders als  politicus dat juist helemaal niet zou moeten doen, dat hij, om tot de ontwikkelde middenklasse door te stoten, zich tegelijk minder vulgair én radicaler ten opzichte van de islam zou moeten uiten. Dat is hij, al of niet mede door mij, gaan doen. Geen gepraat over kopvodden meer, maar wel over het puur nazistische karakter van de islam.

En op dat punt – het onhervormbare en nazistische karakter van de islam – dienen Baudet en Hiddema wel bij de les te blijven. Hiddema zou inzake de islam en de Koran zijn licht eens kunnen opsteken bij confrère Meester M. S. H. Frankenvrij, de auteur van het artikel “De Koran getoetst aan de Westerse Beschaving en Rechtsorde” dat verscheen in het maartnummer van 2007 van “Liberaal Reveil” het huisorgaan van de VVD. Wat deze weledelzeergeleerde Frankenvrij daar schrijft, en vooral in de concusie, komt héél dicht in de buurt van een oproep tot een verbod op die hele islam.

Over Wilders zegt Baudet in het Volkskrant-interview

“Ik heb veel respect voor Wilders en kijk uit naar de samenwerking met hem. Tegelijkertijd heeft hij ook bijgedragen aan de huidige patstelling in de Nederlandse politiek. Hij schiet soms door in zijn uitspraken, waardoor het contraproductief werkt.”

En dan legt Baudet uit dat hij die minder-minder-uitspraak niet gedaan zou hebben:

“Ik hoop niet dat dit te zeer als een sneer overkomt, maar ik luister vaak met kromme tenen naar wat Wilders zegt, vooral om de manier waaróp hij dingen zegt. Met uitspraken als ‘minder, minder Marokkanen’ besmet hij de discussie over islam en immigratie. Die onderwerpen worden zo heel moeilijk bespreekbaar – terwijl we er in de politiek wel over moeten praten.”

Ja, dat was inderdaad een uitspraak waarvan je de wijsheid kan betwisten. Maar alléén omdat regressief-links dit aanwendt om . . . . . eh . . . . . de racismekaart in handen van de islam te spelen. Zakmazegge. En wat eraan toegevoegd moet worden is natuurlijk de volgende vraag aan al die regressief-linksen: maar had u er dan méér willen hebben, gezien de zegen die ze globaal genomen voor stad en land zijn geweest?

Martin Bosma is ongetwijfeld een van de campagne-leiders geweest. En vermoedelijk is de verbeterde kwaliteit van de islam-uitleg die Wilders richting publiek geeft mede aan hem te danken. Maar het is niet genoeg. En ik weet niet of dat aan Bosma ligt of aan de eigenwijsheid van Wilders. Maar in dat laatste grote slotdebat, toen het ging over de door de PVV zelf ingebrachte stelling – “De islam vormt de grootste bedreiging voor Nederland” – miste Wilders een geweldige kans op diepgang toen hij verzuimde tegenover Gert Jan Segers John Rawls aan te halen dé filosoof van de sociaal-democratie, alsmede wetenschapsfilosoof Karl Popper, die beiden hebben gezegd dat voor degenen die de tolerantie willen opheffen geen tolerantie kan gelden. En de islam is al 1400 jaar wereldwijd een ideologie die de tolerantie succesvol heeft weten op te heffen. Kijk naar het actuele smoel van Erdogan: dát is het ware gezicht van de islam.

______________

Advertenties