Duidelijk wéér een Japanse Fin

En dan heb je dus 21 minuten zitten wachten op het woord islam en dat valt al die 1260 seconden niet.

In Nieuwsuur hoorde ik Tim de Wit wéér over iNdentiteit, terwijl iedereen met een béétje Latijn achter de kiezen wéét dat identiteit is samengesteld uit “id” (het) en “ens” (zijnde). Allemaal even oefenen! Ied! Ied! Ied! Grijnslach je tanden bloot! Nóg ‘n keer! Ied! Ied! Ied! Nu kunnen we naar het tweede deel. Ent! Ent! Ent! En nu achter elkaar. Ied-ent! Ied-ent! Ied-ent!

De blik van Tim direct nadat hij heeft gezegd “daar zullen we echt nog op moeten wachten”

Rond minuut 8 kun je Wim de Tit horen zeggen dat Pruimjee Mee had gezegd dat iedereen gewoon morgen verder moest gaan alsof er niks was gebeurd en dat we onze normen en waarden overeind houden. Zó! Die zit! Nog nooit zoiets gehoord! Een nieuwe lente, een nieuw geluid!

De correspondent over de indentietijdt:

“ ( . . .) de nodige geruchten met name op sociale media. Maar die werden vervolgens weer ontkracht. En daarover wilde de politie ook nog helemaal niks zeggen, dus meer informatie over wie deze man is en waarom hij dit heeft gedaan, daar zullen we echt nog op moeten wachten.”

Soosjaale media, ha-ha-hááá!

Het eerste kleine aanwijzinkje dat het iets met . . . . . eh . . . . . . dinges te maken zóú kunnen hebben, is wanneer de Engelse deskundoloog David Lowlife, die met Twat Fluim straalverbindingdialoogt, de mogelijkheid oppert van een verband tussen deze aanslag met die in Parijs-Nice-Berlijn en enzovoort enzovoort enzovoort.

David Lowlife: zó ziet een terrorisme-deskundige met ballen eruit!

En dan schuift Edwin Bakker aan want hij is “hoogleraar contraterrorisme universiteit Leiden”. Als ik die man zie, valt me iedere keer die emotieloze leegheid op, alsof hij een robot is. Het is net of je naar een under-acted typetje van Leo Alkemade zit te kijken.

Terreurdeskundige Edwin Bakker wordt gespeeld door Leo Alkemade

Parallellen met Nice? Vraagt Fluim. Mwah, zegt Koekenbakker. Nice was een lokaal iemand, eenendertig, vrouw, kinders, maar toch wel een beetje een mislukt leven, crimineel gedrag, drugs, maar opeens geradicaliseerd, wat contacten met, ja, eh, radicale groepen. Berlijn? Mwah, veel jonger iemand, wel dezelfde achtergrond met drugs-ellende, criminaliteit.

Twat Fluim probeert het nog even. Zelfde motieven en idealen, wellicht?

Koekenbakker: Moet nog blijken, moet nog blijken, rustig aan, rustig aan. Wie er achter zit is echt nog te vroeg om te zeggen.

En dan heb je dus 21 minuten zitten wachten op het woord islam en dat valt al die 1260 seconden niet.

Bonus-quote van Annabel over de algemene insteek van Edwin Koekenbakker inzake terreur:

“Als het aan terreurhoogleraar Prof. Dr. Edwin Bakker ligt gaan we namelijk eventuele [SISIS-]terugkeerders heel genuanceerd tegemoettreden. ( . . .) Wantrouwen tegen Al-Nusra terreurhuurlingen, stel je eens voor zeg. Dan zijn wij nog verder van huis met ons allen, qua maakbare, begripvolle samenleving.  ( . . .) Niet meteen uitgaan van het zwartste scenario, ook wel bekend als ‘de feiten’, namelijk dat het gehersenspoelde suïcidalen zijn met korte lontjes en niks te verliezen. De terreur-expert die ons moet beschermen zegt het zelf. Als er toch iets BOEM gaat of er wordt ergens op straat zomaar een hoofd afgezaagd van een random militair, dan moeten we eens lang en goed in de spiegel kijken: wie van ons heeft de arme schat een vijandbeeld aangepraat?”[mijn blauwe vet]

Hoe langer het benoemen wordt uitgesteld, des te bloediger zal de burgroorlog zijn.

_________________

Advertenties