Ik heb al vaak uitgelegd*** dat Rudi Vranckx een gevaarlijke gek is. En nu heeft-ie na een reis tot op de randen van ISIS-gebied de conclusie getrokken die ook alle zwakbegaafde politici in het Westen steeds weer trekken: we moeten de islam in het hart sluiten en lief maken! Op de Vlaamse zender “Canvas” loopt al een paar weken een vierdelige serie die Vranckx van zijn reis heeft gemaakt. Ik heb er niets van gezien – en het is ook onmogelijk om het achteraf vanuit Nederland te bekijken: dat kan alleen op de momenten van actuele uitzending – maar aan het verhaal van Vranckx en zijn conclusie heb ik wel genoeg. Lees zijn . . . . . eh . . . . . verslag uit de hel met daarin die twee zinnen waarin hij zijn conclusie trekt:

“We moeten voorbij de polarisatie zien te raken en voluit inzetten op inclusie. Want als er mij één gevoel bij blijft na ‘IS in het vizier’, dan is het wel dat dit nog niet voorbij is.”

Nee, het is nog niet voorbij en als het Westen niet wakker wordt en niet gauw met de EXCLUSIE begint dan is het te laat.

We citeren Rudi Vrancx:

“We hadden een mission impossible, maar we hebben die toch waargemaakt. Dat hebben we gedaan op twee manieren: door fysiek zo dicht mogelijk bij het zwarte gat te komen, aan de frontlinies van de oorlog tegen IS, maar ook door in de hoofden te kruipen van de mensen die IS hebben meegemaakt.

De vluchtelingen, maar bovenal de deserteurs, zij die zelf de duisternis in zich meedragen.

Zelfs met mijn jarenlange ervaring hadden we nooit kunnen bevroeden wat we zouden tegenkomen op onze reis. De werkelijkheid oversteeg de fictie.

Je kan het zo intens, zo waanzinnig niet bedenken.

En toch hebben we dat moeten zien te vatten. Dus hebben we alle technieken en middelen meegenomen in onze documentaire: niet alleen in wat we tonen, maar ook hóé we het tonen.

Gebruikt IS drones aan het front? Dan doen wij dat voor onze luchtbeelden ook.

Verspreiden ze cyberpropaganda die zo uit een game zou kunnen komen? Dan gebruiken wij dezelfde beeldtaal.

Af en toe moesten we onszelf eraan herinneren waarom we dat ook alweer deden. Je gaat op zoek naar de thema’s die onze tijd bepalen of, in dit geval, onze tijd verscheuren. Als woede en angst vandaag het publieke debat overheersen, dan is het onze verdomde plicht om ons licht te laten schijnen op de oorzaken daarvan, hoe confronterend ook.

Toen we eraan begonnen, leek het ons zo’n onmogelijke missie, de opdracht zo ongrijpbaar. Maar nu, op het einde van de rit, denk ik dat het ons gelukt is. Niet dat het er nu op zit; voor onze maatschappij begint de opdracht hier nog maar. We moeten voorbij de polarisatie zien te raken en voluit inzetten op inclusie.
Want als er mij één gevoel bij blijft na IS in het vizier, dan is het wel dat dit nog niet voorbij is.”

Maandagavond 27 maart 2017 om 23:12 een aflevering op de Vlaamse zender “Canvas” van “IS in het vizier”: https://www.canvas.be/tv-gids

***
Vlaamse volidioot Rudi Vranckx krijgt Gutmenschen-prijs
Rudi Vranckx : “Kolderiekske-kolderiekske, geef me nog ’n kriekske!”
Vlaamse Islamkolder met Rudi Vranckx

ZOMERTIJD
_______________

Advertenties