(Door Likoed Nederland)

Ingezonden brief van Likoed Nederland in de NRC (niet geplaatst), 4 april 2017.

Het NRC Handelsblad kwam 15 maart jl. met een artikel met als titel ‘VN-organisatie beschuldigt Israël van apartheidsregime’.

De beschuldiging was gedaan in een rapport geschreven door “een VN-organisatie voor economische en sociale projecten in westelijk Azië”.

Mocht het zo zijn dat Israël inderdaad een apartheidsstaat is, dan zou er iets ernstigs aan de hand zijn.

Alleen is dat helemaal niet zo. Het NRC insinueert dit echter wel door – niet voor de eerste keer – essentiële informatie weg te laten.

Even wat voorbeelden van het weglaten van verhelderende informatie. De schrijvers van dit rapport zijn de volgende landen: . . . . . . . . Lees verder op Likoed Nederland >>>

Zie ook: mijn odes aan de NRC

Advertenties