Je bent moslim en je hebt dús een minderwaardigheidscomplex dat je omzet in superioriteitsgedrag. Wat zegt u? Overcompensatie in een Uebermenschen-houding? Inderdaad en dat past precies in die Uebermenschen-ideologie die de islam is. Je hebt het vanwege die achterlijke ideologie met je arrogantie, xenofobie, slachtoffergedrag en rancunisme niet kunnen maken in de westerse maatschappij. En misschien ben je wel genetisch belast door dat geloof. Want als bij Londense taxi-chauffeurs door het uit het hoofd leren van het Londense stratenplan fysiologisch aanwijsbare veranderingen in de hersens optreden, waarom zou 70 generaties indoctrinatie met een nazistische ideologie dat dan niet doen? Sterker nog: en de mutatie overerfbaar maken. Goed, je bent dus totaal mislukt en je slaagt erin dat te wijten aan de westerse maatschappij. Misschien heb je heel erg gezondigd tegen de wetten van Allah juist door de verleidingen van die satanische westerse maatschappij. Misschien heb je wel homo-dingen gedaan! Oh gruwel! Mislukt en zwaar gezondigd en derhalve suïcidaal. En dan zie je ineens die mogelijkheid om van al je zonden verlost te worden en rechtstreeks naar die hoerenkast van het islamitisch paradijs te gaan en als een held op het pad van Allah te sterven. Zinvolle zelfmoord! Mijn advies aan de regeringen in het westen blijft dan ook onverkort: ogen dicht en nóg méér moslims naar binnen, liefst getraumatiseerde uit oorlogsgebieden. Daartoe moet er in regeringskringen meer D66-mentaliteit gekweekt worden, dus onvolwassenheid zonder zelfkennis. Bijvoorbeeld zo’n halve gare als Pechtold die een persona van bedaarde redelijkheid naar buiten keert, in dat zelfbeeld echt gelooft en dus ook echt ervan overtuigd is dat er in de buitenwereld éigenlijk ook allemaal D66-ers rondlopen. Godverdomme, wat heb ik toch een zin om ze allemaal te wurgen!

__________________

 

Advertenties