Als je nou de leidende leden van het westerse links-regressieve zelfverheffingsneuroten-machtsconglomeraat zover zou kunnen krijgen om deze 5 minuten serieus uit te luisteren, zouden de D66-denkraampjes dan misschien ietsiepietsie richting realiteit bijgesteld worden? Ik betwijfel het, maar we moeten blijven hopen.
______________________

Advertenties