Jean Tillie

Jean Tillie bewijst opnieuw “Nur durch Blut und Eisen” want in die linkse koppen verandert echt nooit iets:

„Denn nur Eisen kann uns retten,
Und erlösen kann nur Blut
von der Sünde schweren Ketten,
Von des Bösen Uebermuth”

Ja, het Kwaad van de overmoed van het regressief-linkse zelfverheffingsneuroten-machtsconglomeraat: maakbaarheids-overmoed.

Onder de kop “Isolement van afgewezen asielzoeker belangrijke oorzaak radicalisering” laat Trouw Jean Tillie, “hoogleraar” aan het linkse activistencentrum UvA, aan het woord. Hij is sinds 2003 geen steek veranderd. Waarover zo meteen meer. We moeten leren leven, zegt hij, met de onuitzetbaarheid van al die asielzoekers en ze bij de samenleving betrekken, want anders radicaliseren ze en gaan ze aanslagen plegen. Heel goed natuurlijk. Je moet je maatregelen nemen. Zo is het heel verstandig dat de route van wat vroeger de Passiespelen heette en nu blijkbaar “The Passion” geheim wordt gehouden vanwege mogelijke aanslagen. Men moet zich daar niet zo druk over maken. Je hebt klimaatverandering en daar moet je echt iets aan doen, maar met terreuraanslagen moet je op dezelfde manier leren leven als met het weer. Intussen meldt het Eindhovens Dagblad (en zie ook Elsevier):

“Criminele bendes sturen de vluchtelingen uit Afrika in rubber bootjes de zee op. Ze krijgen telefoons en nummers mee om zelf contact op te nemen met hulporganisaties die weer afspraken hebben met de bendes. De hulporganisaties bellen vervolgens met de Italiaanse kustwacht om door te geven dat er mensen in nood zijn. Hierna waarschuwt de kustwacht schepen in de buurt. Vrijwilligers van organisaties als Sea Watch en Jugend Rettet gaan er vervolgens op af en brengen de migranten in veiligheid.”

Die boten van de Rettungsjugend en die andere Zeeverkenners varen onder Nederlandse vlag en dat is weer eens wat anders dan onder Panamese.

Terug naar Jean Tillie en nog maar eens het zoveelste bewijs dat de regressief linksen aansturen op een maatschappij waarin over een jaar of tien gedurende een jaar of 20 een low-intensity burgeroorlog in de Nederlandse en Europese steden zal woeden, waarna er een toekomst volgt die ik althans niet durf te voorspellen, maar die zal heel veel lijken op wat nu de gemiddelde maatschappij in het Midden-Oosten is. Ik ben zo vrij een ongepubliceerd stuk van mij, dat ik ongetwijfeld geprobeerd heb in de Volkskrant op de toenmalige Forum-pagina te krijgen en dat net zo ongetwijfeld geweigerd is, alsnog aan u voor te leggen. U  hoeft het niet helemaal te lezen, maar lees wel even het citaat dat ik geef van de Bosnische schrijver Ivo Andric.

Ikke in 2003:

Het gezwets is onuitroeibaar, het wordt uitgekraamd door columnisten, integratiewerkers-in-het-veld (“makelaars in minderheden”) en academici. Nemen wij het belachelijke stuk gedateerd 30 september van dit jaar 2003 op de Forumpagina van de Volkskrant (waar anders?) van Jean Tillie die “is verbonden aan het instituut voor Migra­tie en Etnische studies, afdeling politicologie van UvA”.

Ik citeer de heer Tillie:

“Nederland is in de ban van het falen van de multiculturele samenleving. In Rotterdam wordt serieus gediscussieerd over een ‘allochtonenstop’ en over het spreiden van kansar­me migranten over de stad. De overlast van Marokkaanse en Antilliaanse jongeren is volgens velen niet meer te verdrag­en en iedere moslim is in onze perceptie langzaam maar zeker een potentiële terrorist geworden.”

Een dwaas kan in twee minuten meer onzin uitkramen dan een team intellectuelen in twee uur kan weerleggen. Je ziet op de Forumpagina van de Volkskrant vervolgens ook geen enkele reactie afgedrukt. Die koeievlaaien worden op de pagina’s gedeponeerd, bij honderdduizenden in Nederland thuisbezorgd, en dat is dan dat. Wat moet je trou­wens alleen al van deze ene alinea zeggen? Dat vele Nederlanders  gek zijn, want in de ban van het falen van iets wat zeer geslaagd genoemd moet worden? Dat het raar is wat in Rotterdam nu serieus aan de orde wordt gesteld, namelijk een eind maken aan de in­stroom in bepaalde steden en wijken? Terwijl Pim Fortuyn het beëindigen van de in­stroom ueberhaupt, het breken van de migratiebruggen op landelijk niveau, zeer terecht, zag als een minimumvoorwaarde om nog iets van deze maatschappij te redden? Moeten we van Tillie aannemen dat er géén concentraties van problemen zijn waar concentraties van allochtonen zijn? Valt de overlast van Antillianen en Marokkanen wel mee, terwijl de statistieken uitwijzen dat deze twee groepen de meeste straatovervallenvoor hun rekening nemen en daarbij relatief zeer veel gewelddadiger zijn? De stelling dat iedere moslim een potentiële terrorist is, zou ik niet zo makkelijk weg­honen als Tillie, maar dat getto’s van moslims een prachtige broedplaats en onderduikomgeving voor moslimterro­risten zijn is zo klaar als een klontje. Dat is al bewezen, bijvoorbeeld in Rotterdam.

Ik zal nu Tillie’s tweede alinea citeren:

“Tegenover de angst voor desintegratie van de samenleving stelt het kabinet Balkenende II een gedwongen aanpassing aan de Nederlandse normen en waarden. Overheidsinstel­lingen moeten minderheden zo zo weinig mogelijk toespreken in hun eigen taal. Iedereen moet Nederlands leren en zich houden aan fundamentele normen en waarden zoals respect voor de lichamelijke integriteit en de gelijkheid van mannen en vrouwen. Het onderwijs in allochtone talen wordt afge­schaft. In het huidige politieke denken is de taal en cultuur van etnisch gemeenschappen verdacht geworden.”

Ik weet niet of iemand, behalve de Forum-redactie van de Volkskrant, dit nog serieus neemt. Wordt hier nou gezegd dat we islamieten in Nederland er onterecht van verdenken dat ze hun vrouw onderdrukken of slaan? Of meent Tillie dat slaan en onderdrukken van vrouwen door moslims een cultuurgoed is dat verdediging verdient? In elk geval is hij ervoor dat Turken en Marokkanen zo veel mogelijk hun eigen taal blijven spreken. Dat zal hij dan bevorderlijk achten voor de integratie, neem ik aan, want dat staat boven zijn artikel en is er de leidraad van: “Eigenheid bevordert Integratie.” Terwijl inmiddels tot het bewustzijn begint door te dringen dat de Europese eenheid, ondanks de culturele verwantschap, nog een hele klus, zo niet een onmogelijkheid is vanwege Frans-Duits-Engels-Italiaans-Nederlands-enzovoort. Zoals Ronald Plasterk, columnist bij de Volks­krant, ooit terecht opmerkte: hoe moet ik nou een Europa worden met lui wier kranten ik niet lees? Enfin, Tillie wil er nog forse regio’s aan toevoegen waar Turks en Marokkaans de voertaal is.

Zoals in bovengeciteerde alinea’s impliciete en expliciete beweringen aaneenrijgend, gaat Tillie zijn hele artikel door. Hoe hechter de organisatie van de migranten, hoe beter ze integreren, zegt Tillie: de ouwe zuilentheorie dus, waarvan ik dacht dat die verlaten was, omdat blijkt dat het in dit geval leidt tot getto’s met een eigen informele “economie”, eigen taal, eigen “cultuur”. Desondanks, meent Tillie, “is de paradox dat een krachtige identificatie met het land van herkomst, identificatie met Nederland niet uitsluit.” Het enige bewijs dat hij aanvoert zijn een paar enquetes onder allochtonen waarvan ik de status wel eens vastgesteld wil zien. Van alle Turken meent volgens Tillie 75 procent dat mannen en vrouwen gelijk behandeld moeten worden. En zouden ze het nou ook gaan doen, zou je Tillie willen vragen. Voorzover ik zie mist zijn leeghoofdig optimisme elke grond in de werkelijkheid.

In Ruanda-Burundi en ook in Bosnië was er zelfs veel intermarriage voordat het moorden tussen Hutu’s en Tutsi’s, tussen Serviërs en moslims begon. Zover zijn we hier nog lang niet.

Een citaat van de Bosnische schrijver Ivo Andric die in 1961 de nobelprijs kreeg. Het komt uit een verhaal uit 1954 met de titel: “Brief uit het jaar 1920”:

“Wie in Sarajevo ’s nachts wakker ligt kan de stemmen van de nacht van Sarajevo horen. Zwaar en zeker slaat de klok van de katholieke kathedraal: twee uur na midder­nacht. Er verloopt meer dan een minuut (ik heb precies vijfenzeventig seconden geteld) en dan pas laat met een zwakker, maar doordringender geluid de stem van de Grieks-orthodoxe kerk zich horen, die nu twee uur slaat. iets later slaat met een hese en verre stem de klok in de toren van de beg-moskee; zij slaat elf uur en wijst elf spookachtige Turkse uren aan volgens een speciale tijdrekening uit verre vreemde streken. De joden hebben geen klok die slaat, en God-alleen-weet-hoe-laat-het-is-bij-hen, hoe laat naar de tijdrekening van de Sepharden en naar die van de Askenasen. Zo leeft ook ’s nachts, als allen slapen, het onderscheid door in het tellen van de verloren uren van deze late tijd, de verschillen die al deze slapende mensen scheiden, die over­dag vrolijk of bedroefd zijn, gasten ontvangen volgens vier verschillende, tegenstrijdige kalenders en volgens vier verschillende liturgieën hun wensen en gebeden tot één hemel opzenden. En dat onder­scheid, dat dikwijls zichtbaar en openlijk is, maar ook vaak onzichtbaar en heimelijk, lijkt altijd op haat, zo het er niet identiek mee is. Deze specifieke Bosnische haat zou je moeten bestuderen en bestrijden als een gevaar­lijke en diep ingewortelde ziekte. Ik geloof zelfs dat vreemde geleerden naar Bosnië moeten komen om hier de haat te bestuderen, zoals ze de lepra bestuderen, als haat een even erkend en geklassificeerd studieobject was als lepra.” (Geciteerd naar: Jaffe Vink, “10 Stellingen” Trouw, 9 februari 2002)
_____________