Net als het Amsterdamse zwarte basis-schooltje uitgaat kom ik langs en rent er een Marokkaans meisje van een jaar of zeven naar me toe dat me blij bovenstaande kaart overhandigt. Ik vraag het meisje waarom er hoop is met Pasen. Iets met Jezus, zegt ze. Ik denk dat de protestantse kerk in 020 op de hoogte is van het feit dat de moslims Jezus ook als profeet erkennen. Maar ja, de Joden en de christenen, zo zeggen de imams, hebben allemaal leugens over Jezus verteld en dus kwam Mohammed als het “zegel der Profeten” om een en ander in het juiste vredeslicht (*) te zetten.

Ik kon het niet laten om het kind te vertellen dat het erom gaat dat Jezus dood ging aan het kruis en dat hij toen zichzelf weer levend maakte omdat hij eigenlijk God was en dus alles kon. Het betekent eigenlijk, zei ik tegen het kind, dat de dood niet wint. Ze bleef me stralend aankijken.

Zo, even een theologisch puntje gemaakt: niet het kruis en de dood maar de Verrijzenis.

Die kaart hangt samen met een initiatief van de Protestantse kerken in Amsterdam. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is in het algemeen erg voor bruggen bouwen, vooral naar de islam, maar niet naar de Joden.(**) Ik lees ergens dat het dwarshout van het kruis van de palmpaas-stokken op sommige scholen eraf gehaald wordt omdat moslims niet willen dat hun kinderen met zo’n christelijk symbool rondlopen, al is het bepaald niet erg opvallend, hangt er geen bloedende Jezus aan dat houten kruisje dat bovendien onder de versieringen schuil gaat. Ik las ook dat sommige autochtone ouders die weigering van die moslims dan weer niet trekken en een andere school voor hun kinderen willen.

Het ochtend-journaal meldt dat bij “the Passion”, dus wat vroeger de Passiespelen heette en die vroeger alleen van Tegelen waren, extra zware veiligheidsmaatrgelen worden genomen. In datzelfde journaal Rusland en Amerika want Syrië want moslims. Nadere berichten over de moslim die met een vrachtwagen rond Kerst 2016 in Berlijn dood en verderf zaaide. In Veldhoven houden Ethiopiërs hun Europawijde congres en een vertegenwoordiger van de dictatuur aldaar komt spreken en spionnen ronselen. In Eritrea is 50% van de bevolking moslim. De inburgeringscursussen in Nederland zijn zeer onsuccesvol. Zal toch niks met moslims van doen hebben? Nadere berichten over de moslim die een aanslag pleegde op de spelersbus van Borussia Dortmund.

Meteen aan het begin van “Goedemorgen Nederland” van WNL meldt die donkere lachebek:

“Staats-secretaris Dijkhof ruimhartiger in asielbeleid dan voorgangers. En onze verslaggever staat in Leeuwarden waar vanavond ‘the Passion’ wordt opgevoerd en in verband met de mensenmassa daar worden er de nodige veiligheidsmaatregelen genomen.”

Oh, ah, ja, natuurlijk:  “in verband met de mensenmassa daar”. En tussen de eerste en de tweede zin is verder allicht ook geen verband.

Enter de veiligheidsexpert:

“Ik verwacht zelf dat er zichtbaar veel politie op straat is, opvallend, onopvallend en dat je wat zwaardere maatregelen ziet in de vorm van inrij-beperkende maatregelen.”

Dat is een mooie nieuwe standaard-vraag voor verslaggevers bij evenementen: “Denkt u dat er nog inrij-beperkende maatregelen nodig zijn?”

Vanaf 06:45 heeft WNL een heel item over die Passion en alle veilgheidsmaatregelen. En dat wordt allemaal gepresenteerd op net zo’n vrolijke toon als dat lange aitum over de panda’s. Vergis ik me, of wordt dat opgewekte gekakel op de vroege morgen van die presenteerwijfjes bij WNL hysterischer naarmate het nieuws onheilspellender wordt? Geldt dat trouwens misschien in het algemeen voor de presentatie van tv-programma’s? Ik heb al vaker gewezen op dat verkneukelgedoe van Dionne Stax, maar je moet ook maar eens Pauw of Jinek of Van Nieuwkerk horen aankondigen. Ze hebben er meer zin an zelfs dan Fortuyn indertijd.

Daar zien we dus waar we met de islam zijn aanbeland: temidden van een menigte links-regressieve zelfverheffingsneuroten die staat te dansen op de vulkaan. Zalig Pasen en een knietje in je eieren.

(*)
Ramadan 2016: orgastische slachtpartijen naar voorbeeld Mohammed

De Mohammed-coëfficiënt en de komende ontploffing in het smoelwerk van linkse idioten

MOHAMMED HEEFT NOOIT BESTAAN & GEMATIGDE MOSLIMS BESTAAN NIET

(**)
KAIROS: ISRAËL-HAAT & ISLAM-LIEFDE IN “CHRISTELIJK” NEDERLAND (I)

KAIROS: ISRAËL-HAAT & ISLAM-LIEFDE IN “CHRISTELIJK” NEDERLAND (II)

Narciste Janneke Stegeman is geheel opgetrokken uit linkse clichés

Satanskindjes Janneke Stegeman en Alain Verheij verklaren hun liefde aan het Grootste Kwaad uit de wereldgeschiedenis: de islam

Sharia, taqiyya en boerenbedrog voor Jonas Slaats, Alain Verheij, Janneke Stegeman en al het verdere nep-linkse en Grefo addergebroed

Met het aanbevelen van kwaliteitsloze halve gare Alain Verheij bewijst Blendle net zo regressief-links te zijn als het media-landschap dat ze coveren

Aan “theologen” Alain Verheij, Jonas Slaats, Janneke Stegeman en de rest van het Grefo-addergebroed

PKN (Protestantse Kerken in Nederland): zooitje antisemieten

De pro-islam-anti-racisten gaan de Kristallnacht in een synagoge in de Amsterdamse Jodenbuurt “herdenken”

________________

Advertenties