Kijk nou die lul-de-behanger eens in zijn ogen: een soort Justin Trudeau, ietsje ouder, net zo gek maar dan depressief. Breitbart meldt dat Ingo Kramer, voorzitter van de BDA, ervoor gepleit heeft om van Duitsland nu maar eens voluit een immigratie-land te maken. Nergens lees ik dat-ie de 2 essentiële restricties maakt: géén moslims meer en alleen mensen die we echt nodig hebben en echt iets toevoegen. De dwaas doet dus alsof er geen probleempje is met moslims en alsof niet het werk dat ongeschoolde primitieven kunnen doen steeds minder voorhanden is. Mijnheer is blijkbaar dermate postmodern dat-ie nog steeds niet in de gaten heeft dat we in het post-industriële tijdperk zijn aangeland. Wat zegt u, tante Saartje? En dat voor de voorziter van een werkgevers-club! Ja, zegt u dat wel. Het is me wat. Je zou aan je eigen verstand gaan twijfelen.

Ik heb een nieuwe site ontdekt waarop Nederlandse oud-officieren hun anonieme mening geven over de wereldpolitiek. De site heet Valkyries en dat heeft inderdaad met Noordse saga-mythologica van doen en is uiteraard niet alleen etymologisch verwant met Richard Wagner maar ook spiritueel. Vandaaruit is het, zoals u weet, maar een enkel stapje via de voorliefde van Hitler voor Wagner naar Auschwitz. Maar ja, zo kan je alles wel aan mekaar lullen. Dan kan je Thomas Mann ook wel verantwoordelijk maken voor Hitler, want Mann hield ook tot tranen toe van Wagner. Vandaar dat ik verklaar dat de Valkyries staan voor een assertieve androgyne LGTB-plus-cultuur waarin het niet gaat over transgender-wc’s maar over het met vlammende zwaarden de islam en hun links-regressieve collaborateurs de zee indrijven, te beginnen met de Noordzee.

Valkyrie (1908): beeld van Stephan Sinding in het Churchill-park in Kopenhagen

Maar terug naar die OSL-achtige site. Daarop vond ik een mooi betoog over de geopolitiek-strategische gevaren van een multiculturele samenleving, inzonderheid wanneer die islam bevat: “Hoe multiculturalisme de Nederlandse samenleving bedreigt”.

Ik citeer een stukkie:

“Een multiculturele samenleving is de utopie van menig links-liberale Nederlander. De media, politici, de ambtelijke toplagen, allen staan maar wat graag vooraan om het multiculturalisme te promoten. Maar wellicht beseffen zij niet dat een multi-etnische samenleving een gevaar vormt voor de staat, omdat het in feite niks anders is dan een kweekvijver vol met potentiële rekruten voor een proxy-force, ingezet door een (groot)macht die als achterman optreedt.

Een minderheid van voorstanders van het multiculturalisme tracht op allerlei soorten manieren haar utopische idealen aan een meerderheid op te leggen. In feite wordt de meerderheid zo gedwongen tot het accepteren van de idealen van de minderheid. Wie dit niet accepteert, zal worden bestempeld als racist of fascist. De minderheid beschikt over de juiste middelen om haar utopie op te dringen, namelijk via politieke macht en de media. Elke huidige politieke partij (behalve de PVV) streeft namelijk een multiculturele samenleving na en is bereid hiervoor grote concessies te doen aan de eigen cultuur, en, wellicht nog belangrijker, aan de nationale veiligheid.

( . . .)

Met name landen op het Arabisch-schiereiland en Turkije maken gebruik van de immigratiestrategie, om hun invloeden in Europa te vergroten. Door het stimuleren van massa-immigratie richting Europa en het dwarsbomen van de integratie aldaar, trachten de verschillende staten een machtsbasis te leggen die essentieel is voor hun expansionisme. ( . . .) Het inzetten van etnische minderheden als een proxy-force wanneer een staat een andere staat wil gaan bezetten, is in de moderne oorlogsvoering niet meer weg te denken. Het is onderdeel geworden van de hybridestrijd. Staten kiezen nog zelden voor de symmetrische strijd wanneer zij een andere staat willen aanvallen. Het kost simpelweg teveel geld en levens, wat zeer impopulair is bij de eigen bevolking. Daarom geven staten steeds meer de voorkeur aan het inzetten van een proxy-force. Dat een proxy-force een stuk goedkoper is dan het inzetten van reguliere strijdkrachten, is niet het enige voordeel wat het oplevert. Een ander voordeel dat een proxy-militie meebrengt, is dat deze militie al aanwezig is in het gebied van de opponent en beschikt over lokale en geografische kennis.”

Hoe heette ook alweer zo’n militie die al binnen de poorten is?
Het 5e paard van Troje?
Zoiets.
_________

Advertenties