Wolter Huttinga

Wolter Huttinga is van de “Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt” en gepromoveerd in de godgeleerdheid. Motto: “verbonden met God. door het geloof. aan elkaar”. Ik heb geen tijd om heel diep op het levensgevaarlijke geouwehoer in te gaan, want ik moet werken aan de vertaling van een boek dat het verhaal vertelt hoe, opbouwend vanaf WOI, door WOII heen en vervolgens tot op heden in Europa en in het Midden-Oosten de Twee Grote Krachten van het Kwaad zich verbonden: het nazisme en de islam. Ik spreek dan ook al jaren van de nazislam.

Het levensgevaarlijke gezever, tot ons gebracht door Wolter Huttinga, van een ploeg zwakzinnigen die zich het Theologische Elftal noemen staat in Trouw en het is zoals gewoonlijk geheel feitenvrij. “Wennen aan geweld? Dat nooit.”, luidt de titel en dat wordt herhaaldelijk in zalvende woorden . . . . eh . . . .  herhaald in het stuk.

“Het recente terrorisme probeert de waarden te ondermijnen waar een vrije samenleving op is gebouwd: vertrouwen, tolerantie, openheid. Dat geweld dwingt ons te antwoorden op heel basale vragen: Wat geeft ons leven ten diepste betekenis?” Manuela Kalsky, bijzonder hoogleraar op de Edward Schillebeeckx-leerstoel voor Theologie en Samenleving aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, stoot direct door tot de kern. “Wat is zo waardevol . . . . . . .” blah-blah-blah en enzovoort. [mijn blauwe vet]

Tot de kern doostoten doe je natuurlijk niet door dit wezenloze gelul, maar door Thomas Mann te citeren: “Wat men van de aard van de mensen weet . . . .”

En dan gaat het weer los: islam is óók mooi, islam kan mooi worden, islam is al bezig mooi te worden, islam is niet de oozaak maar de armoede en de uitsluiting. Karen Armstrong blah en Confucius eist compassie. “Mohamed Ajouaou, universitair docent Islamitische Theologie, eveneens aan de Vrije Universiteit” óók gemakzuchtige en comfortabele blah. En natúúrlijk Alain Verheij weer. Nee, die Verheij zal er eens niet bijzitten. Stik toch eens een keer in je eigen zever, stelletje randdebielen. De islam is een ideologie dóór en vóór psychopaten. Punt.
__________________

Advertenties