Joden zijn overal goed in, behalve in genocide. En als ze geen Holleeder heten, vermoorden ze je ook niet zo gauw als individu. Als ze landverradend collaboreren doen ze dat via briljant gelul: zie Ari Shavits Mijn Beloofde Land. Frank Berkemeier is ook een Jood, maar bij hem herken ik niet die brille die Het Volk in het algemeen kenmerkt. Buitenbeentjes heb je overal, zullen we maar zeggen. Maar dan begrijp ik weer niet dat een Jood als Uri van As die hoofdredacteur van OpinieZ is*** en zelf scherpzinnig schrijft, het kromme gelul van Berkemeier publiceert.

Onder de pathetische titel — je moet wát om de aandacht te trekken — “Frank Berkemeier is een schandvlek op het Joodse volk met zijn irrationele gelul over Geert Wilders en Jan Roos”, heb ik ooit aan Berkemeier uitgelegd dat als je Joodse identiteit afhangt van het onverdoofd mogen doorsnijden van strotten van levende dieren, je van mij ook als Jood naar het Midden-Oosten mag verhuizen. Berkemeier was ook erg tegen het opheffen van het Bijzonder Onderwijs, waar PVV en de toentertijdse VNL voor schenen te pleiten. Ook dat vind ik een reden voor een emigratie-advies: wat mij betreft wordt religieuze hersenspoeling op scholen verboden en moet dat voortaan uitsluitend door de ouders achter de voordeur worden gedaan.

Nou loopt die Berkemeier onder de kop “Wat de PVV en Denk van Israël kunnen leren” wéér tegen de PVV te zeiken. Mij, als PVV-sympathisant, kan je niet erger beledigen dan door mijn Blonde Held op één lijn met die antisemitische engnekken van DENK te zetten. Zo bijvoorbeeld:

“De PVV zegt dus voor Israël te zijn, maar weigert van dat land te leren. Wat is dan het leermoment voor Denk en de PVV, vraagt u zich misschien af. Dat zal ik u uitleggen: Denk en de PVV kunnen van Israël leren hoe met minderheden om te gaan. ( . . .)  Wist u bijvoorbeeld dat de eerste vrouwelijke shariarechter in Israël is benoemd? In Israël zijn er dus shariarechtbanken die ressorteren onder het Israëlische recht. De broodnodige islamitische hervormingen beginnen dus in de Joodse Staat. Israël bewijst dus dat de sharia kan bestaan binnen het op Engelse rechtssysteem gebaseerde Israëlische recht. Het gaat hier overigens om privaatrecht en niet om strafrecht, laat dat duidelijk zijn. Moslims en – ook – christenen hebben in Israël gelijke rechten, kom daar maar eens om in iedere willekeurig islamitisch land. ( . . .) Sinds de onafhankelijkheid in 1948 hebben naast Joden ook moslims, christenen en Druzen in het Israëlische leger (IDF) hun leven gegeven voor hun vaderland. Israëlische Arabieren zijn over het algemeen vaderlandslievend en wonen 1000x liever in een vrij Israël dan in een dictatoriaal Fantasialand dat Palestina schijnt te heten. Islamitische IDF-soldaten leggen de eed van trouw af op hun heilige Koran, feiten die liever niet onder ogen worden gezien door zowel Denk als de PVV.” [mijn blauwe vet]

Die Berkemeier toch. Zou het hem wel eens opgevallen zijn dat Israël in het Midden-Oosten ligt en Nederland in Noord-West-Europa? En dat de druk op Israël om “tolerantie” te betrachten tegenover sharia-achterlijkheid vele malen groter is dan die in Nederland? En dan heb je in Israël zelf ook nog van die gepriviligieerde Joodse sectes met achterlijke uitdossingen en rituelen, die verder niet gevaarlijk zijn maar wel hinderlijk. En volgens de Eerste Wet van de Links-Regressieve Gek— alles is gelijkwaardig en als-dit-dan-ook-dat —  moeten de monniken, hoe ongelijk ze ook zijn, tóch gelijke kappen op. Dus volgens die wet krijgen islamisten dan in Israël dezelfde rechten als orthodoxe Joden.

Nee, Berkemeier: van tolerantie voor onverdoofd strotsnijden, religieuze schoolhersenspoeling en sharia kan niet alleen de PVV, maar heel Nederlands niks leren. En ik weet niet hoe in de praktijk die sharia in Israël functioneert “binnen het op Engelse rechtssysteem gebaseerde Israëlische recht”, maar ik weet wel wat de sharia is, namelijk de toepassing in het dagelijks leven van een leer die elk wezenskenmerk met het nazisme deelt. Opsodemieteren hier in Nederland! Maar ik vergeef het Israël als ze door de nood gedwongen wél moeten. Maar doe nou niet net of het een prijzenswaardig en universeel na te volgen voorbeeld is.

BERKEMEIER PLAATJE VOOR

*** Nou hoor ik weer dat Uri van As niet de hoofdredacteur is, maar dat die man “Asher” zou heten. Maakt niet uit: er staan op OpinieZ bijna altijd slimme stukken en dit is nu het tweede onslimme stuk van Berkemeier.

________________________

Advertenties