Boer Bonte is burgemeester. En wat een kalme, nuchtere boer! “Voor mij niet gelaten, zo’n hoofddoekje.”

Het lijkt wel of “ze” het afgesproken hebben! Overal politie-hoofddoeken zover het oog reikt! In Vlaanderen mag de burgemeester van Vilvoorde, Hans Bonte, ook al op prime time op de tv komen vertellen dat de hoofdoeken moeten mogen. Want de politie moet een afspiegeling van de bevolking zijn. Kijk: zo doen ze dat. Je verandert gewoon de bevolking en dan de politie en dan de regering en dan de scholen en dan de rechterlijke macht en dan de wetten en dan de media — Oh nee! Die hoeven niet. Die zijn allang veranderd. De Korpschef Nationale Politie, Erik Akerboom, heeft trouwens onlangs in Buitenhof zitten verklaren — in bedekte hypocrisie-termen, uiteráárd — dat islamisering gewoon beleid is bij de politie.

Terug naar Bonte. Ik citeer de Vlaamse tv-nieuws-rubriek “Terzake”.

“Bonte zegt dat de politie een afspiegeling moet zijn van de lokale bevolking. ‘Een van de topics die altijd terugkomen, onder meer bij het vraagstuk van deradicalisering, is de representativiteit of het gebrek daaraan van de politie en de veiligheidsdiensten in verhouding tot de gewijzigde populatie’, zegt Bonte.

‘Ik zou dromen van een situatie zoals in Amsterdam waar men 18 procent agenten van allochtone afkomst in het korps heeft. Bij ons liggen die cijfers fundamenteel lager. Ik ben er absoluut voorstander van dat we alles op alles zetten om de politiediensten representatief te maken voor de bevolking waarvoor ze diensten verlenen en als een hoofddoek daar nodig of nuttig voor is, dan mij niet gelaten, stelt Bonte.”

Jaja. Representatieve diversiteit. Wie kan er tegen zijn?
(tekst loopt door onder illustratie)

POLITIE AARHUS

Boer Bonte is in Aarhus, Denemarken, waar een conferentie aan de gang is over hoe je het beste teruggekeerde Syrië-gangers kunt déradicaliseren. In Aarhus doen ze dat met liefde en zachtheid. Dat lijk mij inderdaad het beste als je met gekken te maken hebt die er een flinke reis voor over hebben om zich bij een bende strotafsnijders te voegen. Hier een reportage van Nieuwsuur over de Aarhus-methode van mijn favoriet Saskia Dekkers.

_____________

Advertenties