En waarschijnlijk, bij de huidige geestestoestand van onze quasi-elite, zal het nog eeuwen zo blijven. Want ze zullen niet stoppen, de boven ons gestelden, met het importeren van een ideologie die is gemaakt dóór en vóór psychopaten. Wie zin wil geven aan zijn zelfmoord kan bij de islam terecht. Het zijn geen monsters maar losers zei Trump, maar dat is niet waar: ze zijn beiden. Ideologieën komen en gaan, maar er is maar één ideologie die al 1400 jaar enorme aantallen jonge mensen, vooral jonge mannen, weet te bewegen met doodsverachting de vijand te lijf te gaan. De belofte is het paradijs met mateloze seks met vele prachtige vrouwen terwijl je potentie geen seconde afneemt. Alle zonden die je mischien voordien hebt begaan, worden je vergeven, want de krijger die sterft “op het pad van Allah” gaat rechtstreeks naar dat paradijs, ongeacht zijn voorgeschiedenis. En ze hoeven niet eens zo sterk in dat paradijs te geloven, die zelfopblazers, want als je de keus hebt tussen een “zinloze” en “zinrijke” zelfmoord, wat doe je dan? Sterker, de keus voor zelfmoord ueberhaupt zal eerder gemaakt worden, juist om dat-ie “zinvol” kan zijn.. En dan kunnen de “geleerden” twisten over de vraag of het 72 maagden zijn of meer of minder, de mythe van het mateloze seksparadijs is levend in de islam en dat zal zo blijven. Gezien de aard en aanleg van de meest jonge mannen in het algemeen. Wat een “godsdienst” eigenlijk: het paradijs als hoerenkast.

________________