Het ploertenzootje dat op het Oude Continent aan de touwtjes trekt is totaal niet bezig met de realiteit onder ogen zien. Ze zijn bezig met het behoud van prettige gevoelens in hun organisme en prettige gedachten in hun hoofd. Daar past geen realisme bij en geen confrontatie met het Kwaad. Als ze al Kwaad zien door mensen bedreven, dan moet dat weggeredeneerd worden. Het is een gebrek aan stageplaatsen! Maar ze weten beter en ik hoop dat hun verraad ooit nog bestraft zal worden. Sinds nine-eleven in het hele westen en in Nederland speciaal na de moord op Theo van Gogh is het huichelende wegkijken van het Kwaad dat islam heet epidemisch in links-regressieve kringen. Ga nog eens lezen hoe in 2004 door de hoofdcommissaris van politie een paar uur later die moord op een persconferentie werd omschreven:

“Berichtgeving sprake geweest fietser aan het schieten geraakt”.

Joost Niemöller brengt nog eens dit verbijsterende feit naar voren over de moordenaar van Manchester:

“Vanuit zijn directe omgeving werd er maar liefst vijf keer ‘geklikt’ naar de autoriteiten over Abedi. Hij vertelde trots rond dat hij een terrorist was. En die autoriteiten? Die deden daar niets mee. Hij kon reizen wat hij wilde. Want Europa is zonder grenzen.  En het AD noemt hem ‘naïef’. Ik weet wel wie naïef is. Of is het kwaadaardig?”

Een nieuwe website, gerund door Timon Dias, met de naam The Old Incontinent (pun intended) laat Harald Doornbos aan het woord, die vertelt hoe in moslimmeerderheidslanden verbijsterd gekeken wordt naar de manier waarop “wij” terroristen denken te moeten behandelen. Je moet echt die kwoots even gaan lezen, ze zijn de moeite waard.

Oh ja! Dit citaat van mij is ook de moeite waard. Het gaat over het Kwaad.

“Als er een oerbron van het Kwaad bestaat op deze aarde, dan is het de islam, een nazisme avant, pendant et après la lettre. Het relatief Goede wordt gevormd door de Joods-Christelijk-Verlichte traditie en Israël. In West-Europa worden die traditie en Israël verraden, terwijl de islam wordt gefaciliteerd. Dat gebeurt door een “links” machtsconglomeraat, de “generatie van 1968” en hun klonen. Dit conglomeraat van narcistisch-hedonistische zelfverheffingsneuroten heeft een nagenoeg totale macht over de cultuur in West-Europa omdat ze elk subsidiekanaal in handen hebben op de terreinen van politiek, bureaukratie, media en onderwijs.

Een van de projecten van het conglomeraat is de Europese Unie, de EU, een antidemokratische en incompetente “technokratie” die Europese landen tegen elkaar opzet en alle Europeanen armer en ongelukkiger maakt, via het aan onkoppelbare economieën opleggen van één munt, de euro, en door Europa te islamiseren alsmede een anti-Israël beleid te voeren. Het gevaarlijkste aspect van deze gecombineerde islamofilie en Israël-demonisering is het legitimeren en aanwakkeren van de Jodenhaat van moslims, die overal ter wereld en dus ook in Europa, onder moslims heel vanzelfsprekend is.

Wie in Nederland alleen de door “links” beheerste mainsewer-media volgt als Volkskrant, NOS-journaal of NRC of de populaire linkse talk-shows, leeft in een schijnwereld en wordt gehersenspoeld met “informatie” waarin de belangrijkste thema’s eenzijdig belicht en onwelgevallige feiten verzwegen worden.”

Wat stond er ook al weer in mijn vorige stukkie?

“Wanneer een land beheerst wordt door een bepaald soort media kan het niet langer democratisch zijn. Ook niet als er officieel nog verkiezingen plaatsvinden. Want de kiezers kunnen slechts datgene kiezen wat ze vernemen van de media.”

______________

Advertenties