Vlad Tepes, niet de heerser van Walachije, maar het weblog, meldt dat bovenstaande vrij domme maar onschuldige YouTube-parodie op islamitische terreur en Osama bin Laden tijden een openlucht-party ergens in Engeland werd vertoond. De politie viel met een man of tig binnen en, nou ja, iets mocht er niet. Islamofobisch racisme of zo. Ze zijn dus echt waar hartstikke gek, de Britse “autoriteiten”.  Vlad Tepes — opnieuw: niet de heerser van Walachije, maar het weblog — levert daarvan een video.

Dat weblog van Vlad Tepes —”Objects in history may be closer than they appear” — heeft zijn naam geïnspireerd op Vlad III, bijgenaamd Vlad de Spietser, die vorst was van Walachije gedurende een paar periodes in de 15e eeuw. Walachije werd samen met Moldavië tot Roemenië in de 19e eeuw. Walachije lag dus heel dicht tegen het Ottomaanse Turkenrijk aan en dat waren zoals u weet, islamieten en van islamieten weet uw weer dat ze, als de macht hebben, nog veel strontvervelender zijn dan wanneer ze geen macht hebben.

Hier een  anecdote zoals Wikipedia die vertelt over toen de sultan van Turkije weer eens bij Vlad kwam dramdreigen:

“In 1459 zond Mehmet II zijn diplomaten naar Vlad om bij Vlad aan te dringen de jaarlijkse belasting te betalen. De betaling hiervan had vertraging opgelopen. Toen de Ottomaanse diplomaten tegenover Vlad verschenen, weigerde Vlad te betalen. Vlad gebood vervolgens de diplomaten om meer respectvoller voor hem te zijn door hun tulbanden voor hem af te zetten. Toen de diplomaten dit weigerden, gaf Vlad zijn soldaten het bevel de tulbanden op de hoofden van de diplomaten vast te spijkeren, waardoor de diplomaten stierven. Toen het nieuws van dit incident Mehmet II bereikte, stuurde hij zijn Griekse secretaris Yunus bey (ook bekend als Thomas Catavolenus) naar Vlad om in het ontstane conflict te bemiddelen. Yunus bey werd vergezeld door Hamza bey met een leger van 23.000 man. In het begin speelde Vlad het spelletje mee door Yunus bey in zijn kasteel te ontvangen. Yunus bey vertelde Vlad, dat om de relatie met de Ottomanen te herstellen, Mehmet de levering van 500 jongens voor zijn janitsarenleger eiste. Vlad ging akkoord en ging ook akkoord Yunus bey te vergezelen naar Mehmet in Constantinopel. Echter, nadien lokte hij het Ottomaanse leger samen met Yunus bey en Hamza bey in een hinderlaag en vermoordde ze allemaal door ze te spietsen. Hamza bey werd hierbij op de hoogste paal gespietst.”

VLAD TEPES MET EEN PAAR GESPIETSTEN

__________________

Advertenties