Mariëlle Tweebeeke leeft zich in in de islamitische medehumanist Halil Karaaslan

Na mijn laatste diatribe tegen Nieuwsuur had ik deze zondagavond een keertje overgeslagen, maar GeenStijl wijst me erop dat je echt geen aflevering kunt missen van dit collaboratie-programma. En ik ging dus kijken en ik wist niet waar ik naar zat te kijken toen ik keek: bewust landverraad, lafheid, incompetentie of een mengeling van dat alles. Geen spoor van échte kritische vragerij van Mariëlle Tweebeeke en dat zal toch de enige manier zijn om moslims aan de zelfreflectie te krijgen.

GeenStijl meent na het bekijken van de Nieuwsuur-reportage:

“Als je dat soort vragen laat liggen, is het geen reportage maar propaganda. Want de islam in Nederland MOET en ZAL een waardevolle toevoeging aan onze samenleving zijn, vinden de hoeders van de kijkerskudde op het Ministerie van Mediapark. Het wordt elke keer een beetje meer krampachtig, jongens.”

Welke soort vragen? GeenStijl stelt ze. Maar ach, u kunt ze zelf ook bedenken. Maar de professionals van Nieuwsuur lukt dat dus niet.

In het volgende zal ik de propaganda-reportage aan een close-view-listening onderwerpen. We beginnen met:

NIEUWSUUR 1aNIEUWSUUR 1NIEUWSUUR 2

Mijnheer is dus van de science. Zou hij zich wel eens afgevraagd hebben waarom die islamitische wereld niks produceert dan achterlijke wreedheid en dat de wetenschappelijke prestaties van de islam vooral liggen op de verwante gebieden van de kalligrafie, het mozaïkisme en de tapijtweverij? Want die tentoonstellingen over de wetenschappelijke verdiensten van de islam in vervlogen tijden bevatten uitsluitend leugens. Het gebruik van de Rede is expliciet verboden als dat tot uitkomsten leidt die tegen het gebod van Allah ingaan. Als Allah bepaalt dat de aarde vanaf morgen andersom om de zon gaat draaien dan gebeurt dat gewoon. Dus wat zou je je druk maken over natuurwetenschap? Je kunt dus nooit tegen Allah ingaan, zoals bijvoorbeeld de Joden en de christenen een traditie hebben van ruzie maken met God. Sinds de closing of the muslim mind ontwikkelen moslims ook geen geweten, zoals deze science-student demonstreert als hij zegt dat zijn geloof hem van de Satan weghoudt en dat Allah genadevol en barmhartig is. Hij móét weten dat dat een leugen is, want als er één satanisch wrede ideologie op deze wereld is, dan wel de islam. Koran en Soenna staan vol oproepen tot genadeloze wreedheden jegens de ongelovigen. En anders dan in de Joods-Christelijk-Verlichte traditie kan van deze oproepen tot moord en onderdrukking niet afgeweken worden, want het Woord van Allah is absoluut en de woorden van de Profeet nauwelijks minder. ISIS is geheel conform de islam en Mohammed Bouyeri sprak niets voor niks in dat briefje dat hij met een slagersmes in de borst van Theo van Gogh had gestoken over de Profeet als over “de lachende moordenaar”.

En van dit “geloof”, dat één op één alle wezenkenmerken met het nazisme deelt, zegt Abdulmohaimen dat het zijn leefwijze, zijn identiteit, zijn adem en zijn alles is.

NIEUWSUUR 3

In het diepte-intellect van Fenella Fleischmann inzake de islam heb ik ook meteen vertrouwen als ik haar zie. Net zo’n rijpe, doorleefde figuur als die andere science-data-verzamelaar. Fenalla heeft cijfertjes over de godsdienstigheid van de nieuwe generatie moslims in Nederland. Via diepte-interviews natuurlijk. Het blijkt dat ook die nieuwe generatie moslims best stevig vasthoudt aan het geloof. Ja, dat doen ze al 1400 jaar over de hele wereld. En Abdulmohaimen Amer heeft het antwoord al gegeven op de vraag hoe dat komt. “Het is een houvast, een gevoel van zekerheid.” Wat dat betreft zijn moslims hetzelfde als links-regressieve idioten: gewoon vasthouden aan je lekkere leugenverhaal tegen alle evidentie in. Vóór alles in je comfort-zone blijven, ook als het bloed begint te spatten en de ledematen in het rond vliegen.

NIEUWSUUR 4

Abdelhamid Bouzzit heeft die overdreven keurige dictie van het Nederlands die je ook bij de eerste antisemiet van DENk hoort en bij een nazislamist als Abou Bouzerda. Die heldere oogopslag van Abdelhamid bij de verdediging van een dermate troebel “geloof” vind ik ook wel wat hebben. En dan dat Hollands-frisse geblokte overhemd. So every-inch-not-a-fundamentalist! Hij meldt dat het bewustzijn omtrent hun geloof bij jongeren sinds nine-eleven gestegen is omdat ze door Hollanders bevraagd werden inzake al die aanslagen die nog volgden. Daarvan hadden de ouders nog geen last, van die vragerij. Data-scientist Amer verwoordt dezelfde gedachte aldus:

“Dat hadden mijn ouders natuurlijk niet: een blonde gek in de Tweede Kamer die dingen roept”.

Abdelhamid Bouzzit:

“We horen dat die jongeren een overval plegen, wat verboden is in de islam om vervolgens de islam te gaan verdedigen. Ik kan daar met mijn hersens niet bij.” Hij bedoelt natuurlijk te zeggen: ‘om dat vervolgens met behulp van de islam te verdedigen’.

Maar overigens is dit hilarisch: In de Koran en Soenna zijn plenty oproepen te vinden om de ongelovigen te overvallen, te beroven, te vermoorden en tot slaaf te maken. Maar Tweebeeke mag hem daarmee niet confronteren. Dat zou politiek incorrect zijn. En dus gaat de onzin weer onuitgedaagd over een miljoen Nederlandse kijkers heen en wordt er weer geen moslim tot nadenken gedwongen.

NIEUWSUUR 5

Als een jeugdig baardmijnheertje in beeld komt die moslim is en tegelijk alcoholische barkeeper, zegt de voice-over: “Moslims proberen het geloof steeds meer in te passen in de Nederlandse samenleving.” Nou, dat inpassen kan best wel eens tegelijk ondermijnen zijn. Baardventje vertelt dat-ie met plezier de pilsjes tapt voor al die andersgelovigen, maar hij is erg stellig en toch ook wel een beetje trots als hij zegt dat hij absoluut dat pilsje dat hij zojuist getapt heeft niet zelf gaat opdrinken. Weet je wat ik denk? Ik denk dat baardventje stiekem denkt dat-ie door het bevorderen van alcohol-gebruik bezig is die kafir-maatschappij te helpen ondermijnen. Ik denk dat hij zich stiekem voortdurend superieur staat te voelen aan zijn klanten en dat hij daar een kick uit haalt.

Hij geeft ook goed woorden aan de niet te omschrijven drang tot moslim-zijn die vele moslimisch angehauchten steeds weer bevangt, ook als ze denken afstand te hebben genomenvan het Geloof van de Vrede:

“Toen begonnen de vragen bij mij. Wat maakt mij tot een moslim? Behalve het feit dat ik als moslim geboren ben. Door dat soort vragen te stellen merkte ik toch dat ik héél erg dicht bij mijn overtuiging zat. Al die tijd al. Ondanks dat je er afstand van hebt genomen. Afstand is eigenlijk het verkeerde woord. Langzaam maar zeker merkte ik het echt aan mezelf ( . . .) jij leeft echt volgens de toegeschreven regels en de kernwaarden.”

Zullen we het samenvatten als: de stem van het bloed?

De data-sciencer vindt dat het feit dat hij toevallig tot Allah bidt, niks met integratie te maken heeft. Nee, dat vinden zijn bondgenoten uit de links-regressieve hoek óók niet, maar het is dus wel degelijk een nazistische god die hij aanbidt en persoonlijk heb ik daar zoveel bezwaar tegen dat ik eigenlijk dat hele “geloof” graag zou verbieden, al zie ik de praktische haalbaarheid daarvan somber in. En tot zolang kan de data-sciencer zeggen dat zolang hij zijn “geloof” vrijelijk kan beoefenen in Nederland er wat hem betreft geen probleem is.

De voice over vindt dat de jongeren steeds beter zijn geïntegreerd in de Nederlandse samenleving. Maar dat is een leugen. Moslims leven in fysieke enclaves, maar ook in mentale, want ze “integreren” net genoeg om sociaal-economisch te kunnen functioneren. Ze zorgen, anders gezegd, dat ze hun werk kunnen doen, maar er is geen enkele culturele integratie. In feite parasiteren ze materieel op een cultuur die een productieve en welvarende samenleving heeft gecreëerd die een islamitische samenleving niet kan creëren. Ze aanvaarden de appels, maar niet de cultuur die de boomgaard heeft geschapen. Deze mijnheer studeert “data-science” en blijft intussen zijn primitieve zelf. Net zoals die “culturen” in het Midden-Oosten alle luxe moderniteiten en de laatste gadgets hebben, maar gewoon verder handen blijven afhakken en vrouwen onderdrukken.

Abdelhamid Bouzzit:

“We zien dat jongeren die radicaliseren de moskee juist mijden. Maar daar waar de jongeren wel in aanraking komen met de moskeeën zien we glukkig steeds meer aandacht en besef voor de rol van de moskeeën. Daarin zien we dat moskeeën in ieder geval transparant moeten zijn naar de samenleving om te laten zien dat de deuren openstaan voor allerlei soorten denkenden. Daar ligt ook een rol voor de imams van Nederland.”

Dat is onzin. Je hebt moskeeën in heel Europa waar de radicalisatie juist plaats vindt. En zolang als het systeem van taqiyya bestaat in de islam, geloof ik eigenlijk geen enkele moslim. En niet alleen vanwege die taqiyya, maar ook omdat een fatsoenlijk mens niet aan een nazi-ideologie kan vasthouden als hij eenmaal is voorgelicht.

NIEUWSUUR 6

En dan krijgen we Halil Karaaslan. Volgens mij is-ie homo. En ook moslim.  Hoe-ie dat nou weer doet?

Het geloof leeft enorm onder de jeugd, zegt Karaaslan. Veel vragen ook. Over de ramadan en het bidden. Jaja: dat zijn belangrijke dingen.

Tweebeeke vraagt hoe het kan dat moslims die in een seculiere maatschappij zijn geboren en opgegroeid toch minsten zo religieus zijn als hun  ouders.

Tsja, Mariëlle, om die vraag niet te kunen  beantwoorden moet je 14 eeuwen islam bestuderen. Want ook ik, die wel een paar boekjes over die islam heb gelezen, sta voor een raadsel als ik zie tot hoeveel hypokrisie en zelfbedrog die moslims altijd en overal weer in staat zijn. Ze nemen die nazi-ideologie altijd weer in bescherming. Het lijken wel regressief-linksen in dat opzicht.

Let bijvoorbeeld eens op het antwoord van Karaaslan, dan zie je hoe dat hypokriete zelfbedrog in de praktijk werkt. Let ook op hoe er, als hij antwoordt, een zweempje onverzettelijke trots in Karaaslan stroomt. Ik heb dit bij moslims – als ze zich aangevallen voelen op hun prachtgeloof – al vele malen mogen aanschouwen, in de levende praktijk en op electronische schermen.

Karaaslan:
“Juist de gebeurtenissen de afgelopen jaren in de wereld hebben ertoe geleid dat er heel veel vragen zijn over de islam en die vragen leiden er ook deels toe dat je op zoek gaat naar wat je geloof dan inhoudt.”

Tweebeeke: “De aanslagen?”

“Onder andere de aanslagen, maar ook de politieke beweging die wij in Nederland hebben meegemaakt ( . . .) op politiek rechts, bijvoorbeeld de PVV maar ook Leefbaar Rotterdam. En dan zie je daar een aantal vragen of gebeurtenissen of uitspraken waarvan je je als moslim afvraagt: is dat zo? Is dat zo in mijn religie? Als puber had ik allerlei vraagtekens. Het ironische is dat het soort mensen als Wilders er juist toe leiden dat jongeren op zoek gaan naar hun religie en daar dan dingen vinden waar ze blijkbaar in blijven hangen en meer gaan praktiseren.”

U ziet en hoort wat hier gebeurt. Meteen weg van de aanslagen en naar Wilders toe. Nóg sterker: voor Karaaslan zijn de aanslagen én Wilders allebei een reden om nog steviger moslim te worden. Ooit zo’n win-win-situatie meegemaakt?

Maar dan is Tweebeeke toch zo slim om te berde te brengen dat “Wilders en anderen” de islam verantwoordelijk stellen voor de aanslagen. Ai! Dan moeten we, naast ramadan en bidden, het toch ook over aanslagen hebben.

Karaaslan:

“Ja, helaas gebeurt het in naam ván. dat is natuurlijk treurig en verwerpelijk. Alleen, ja, ik bedoel, diezelfde terroristen die Allahu-Akbar schreeuwen en zichzelf opblazen: ik zeg hetzelfde als ik vijf keer per dag het gebed ga doen, dus, helaas is dat zo, dat de wereld zo gedraaid is en ik snap in die zin wel dat mensen dat aan mijn religie koppelen, maar ik zou het ook mooi vinden als mensen wat verder willen kijken en mensen zoals ik zien die gewoon een positieve bijdrage leveren aan deze samenleving.”

U ziet het. Een variant op het-heeft-niks-met-de-islam-te-maken: niet mijn islam, vriend!

En let eens op de arrogantie waarmee Karaaslan antwoordt op Tweebeekes suggestie dat de islam toch een belemmering voor de integatie zou kunnen zijn:

“Maar dan zou je ook kunnen stellen: hé, als je die vragen stelt aan de moslimgemeenschap, zou je die ook kunnen stellen aan de gemiddelde Nederlander, van ben je geïntegreerd, ik denk dat het antwoord daarop nee is.”

Hij zet Tweebeeke daarmee in de positie dat ze moet gaan zeggen dat het niet de Boeddhistische Finnen zijn die in Nederland en over de hele wereld voor problemen, terreur, criminaliteit, dramdreigerij en aanslagen zorgen, maar zolang als de pc-correctheid heerst en Tweebeeke haar baan kwijt raakt als ze dat doet, komt deze hypokriet er mee weg.

Er is géén probleem met de islam dus, maar er is, zegt Karaaslan, misschien een participatie-probleem bij een deel van de moslims. En dat zou dan een beetje kunnen liggen aan de onwil bij sommige moslims, maar toch ook vooral aan . . . . . . de uitsluiting. En oh ja! En nog wat! Voor hij het vergeet: die onwil van sommige moslims om te “participeren” kan natuurlijk weer komen door al die kritiek op de islam!

We zij weer thuis: voor zover het aan de moslims zelf ligt is het toch eigenlijk weer de schuld van het westen.

Al dat gelul bestaat natuurlijk uit leugens. Het is precies omgekeerd. Ik heb  het al vaker gezegd: elke Turks-Marokkaanse-moslim-zwarte-tot-lichtgetinte die ook maar het geringste talent vertoont en geen misdaden pleegt, wordt onmiddellijk omhoog gepamperd in Nederland en sommigen, zoals de Halala’s en Sylvana Simons en DENK en de Nieuwe Maan en, nou ja etcetera ad infinitum, kunnen zelfs carrière maken in de identiteits-business.

NIEUWSUUR 7

Dan komt een jeugdige geleerde van de Erasmus-universiteit uitleggen dat, zoals Tweebeeke het vertaalt, de etnische achtergrond, dus Marokkaans of Turks, steeds minder van belang wordt, maar de islam steeds meer. Die geleerde Hadiou wil laten uitschijnen dat die Turks-Marokkaanse moslims ook steeds Nederlandser worden, maar ik waag dat sterk te bewijfelen. Ze zijn, zegt hij, hun geloof aan het “inpluggen” in hun Nederlanderschap. Ik geloof daar geen zak van. Ik denk dat we hier een oude tegenstelling te pakken hebben tussen nationalisme en islamisme, zoals die in het hele Midden-Oosten al decennia speelt. De nationalisten Saddam-Assad-Mubarak-Khadaffi of het ISIS-kalifaat, zeg maar. Geloof me: verderfelijk is het allebei. Er komt geen Europese en geen Nederlandse islam. Zo gauw de islam een kritische massa bereikt, en de stront raakt de ventilator, bijvoorbeeld bij een oorlog rond Israël in het Midden-Oosten, komen de mannen die de bronnen van de islam écht kennen. En die bronnen zijn eenduidig: overheers ze waar je maar kan, de kafirs. En als je ze daarvoor moet vermoorden, dan moet je dat als moslim vooral doen.

De toekomst, zegt Karaaslan, zijn Nederlands sprekende imams die dan, waarschijnlijk bedoelt-ie dat, een transparante vredes-islam moeten gaan prediken in de moskeeën.

En dan toch, op de valreep, ontglipt ‘m iets, die Raaskalan:

“Het zou, als je het zo mag noemen, want islam is islam, een soort Nederlandse islam moeten zijn . . . . .”

Onthou dat: want islam is islam.

____________