(Door Uri van As)

Het communisme werd overwonnen omdat de Westerse bevolking zich bewust was van wat er op het spel stond. Het verlies van vrijheid, welvaart, zelfontplooiing en alles wat onze Westerse beschaving zo de moeite waard maakt. We bevinden ons in de beginfase van eenzelfde strijd tegen een nog kwaadaardiger ideologie. Een middeleeuwse cultus die niet zal rusten totdat de wereld zich onderwerpt aan Allah en zijn profeet.

( . . . . . . . . . . . . . . . .)

Sun Tzu
Kennis van de vijand is niet genoeg. Om de strijd te winnen is geloof in jezelf onontbeerlijk. De beroemde Chinese krijgsheer Sun Tzu benadrukt in het standaardwerk De Kunst van het Oorlogvoeren het belang van zelfkennis:

Wie de vijand kent en zichzelf, zal in honderd veldslagen niet in gevaar zijn;
Wie de vijand niet kent maar zichzelf wel, zal soms winnen en soms verliezen;
Wie de vijand niet kent en zichzelf niet, zal iedere slag in gevaar zijn.

Dat het Trump-team De Kunst van het Oorlogvoeren in de kast heeft staan valt op te maken uit hun verachting voor de strategische benadering van Obama: “Je gaat je tegenstander niet van tevoren vertellen wat je van plan bent”.

( . . . . . . . . . . . . . . . .)

Nederland staat met de rug naar de werkelijkheid. Wij kennen onze vijanden en onszelf niet meer. Wij missen zelfs de taal om dit te bespreken. Wij dienen op korte termijn te veranderen. Anders zullen we, zoals Sun Tzu 2500 jaar geleden al wist, bij iedere slag in gevaar verkeren en gedoemd zijn de strijd te verliezen.

Lees de tussenliggende alinea’s op OpinieZ >>>

_____________