Ha!
De islam is de meest kwaadaardige religie ter wereld!
Nou hoort u het ook eens van een ander!
Van Richard Dawkins.

Wij citeren SCEPTR:

Brits evolutiebioloog Richard Dawkins was te gast op het Cheltenham Science festival (5-10 juni 2017). Hij beantwoordde er vragen over religieus onderwijs. De uitgesproken atheïstische academicus is gekend omwille van zijn jarenlange campagnes tegen christelijk fundamentalisme. Dit keer richtte hij zijn pijlen echter op de islam.

Volgens Dawkins zijn alle religies slecht, maar is het niet juist om te stellen dat ze daarom allemaal even slecht zijn: “Als je kijkt naar de impact die verschillende religies hebben op de wereld, dan is het duidelijk dat op dit ogenblik de meest kwaadaardige religie de islam moet zijn.”

Tot zover SCEPTR.

Ik denk dat je het positiever kan formuleren: de islam is het absolute Kwaad en de Joods-Christelijk-Verlichte traditie is het beste wat de homo sapiens blijkbaar qua gewetensvorming en ratio kon ophoesten. Ik heb daar een pracht-essay over geschreven:

Joods-Christelijk-Verlichte traditie en islam

Die JCV-traditie is volstrekt superieur aan de nazistische islam en het is zelfs verdedigbaar dat het islam-Kwaad in het christendom is geïnjecteerd door diezelfde nazislam, waardoor dus in laatste instantie die nazislam de oervader is van het Hitlerisme. Zo gezien is het feit dat het nazisme en de islam elkaar wederzijds bevrucht hebben vanaf eind jaren 1930 dus een vom van retro-futuro-auto-incestueuze kruisbestuiving.

Gelukkig is Dawkins het eens met de vergelijking der religies zoals ik die heb gepleegd in mijn pracht-essay en hij wil het zelfs op scholen onderwezen zien.

“Verder verdedigde de wetenschapper het religieus onderwijs op school. Dat is volgens hem belangrijk om cultuur en geschiedenis te begrijpen. En ook om kinderen door godsdienstvergelijking te leren om kritisch na te denken over levensbeschouwing.”

Ik beveel alvast mijn doorwrochte teksten als lesmateriaal aan.

En Dawkins blijkt tenslotte toch ook weer zelf een product van opvoeding in de Joods-Christelijk-Verlichte traditie, getuige zijn erbarmend invoelen van het lot van de moslim:

“Ik ben tegen de islam, niet in het minst omwille van de onaangename effecten die het heeft op het leven van moslims.”

Maar ik zou toch willen pleiten voor een wat egoïstischer benadering: de islam heeft ook erg onaangename effecten op mijn leven en op de hele westerse cultuur, dus graag meteen radicaal stoppen met moslim-immigratie en een ouderwetse Kennan-containment-politiek totdat het gif is uitgewerkt, dus minstens voor de komende duizend jaar. En het blijft natuurlijk mogelijk dat de islam na 1400 jaar, dat is 70 generaties, zodanige genetische effecten op een dermate groot deel van de oemma heeft gehad, dat het echt helemaal nooit meer goed komt. Ook in duizend jaar niet.

Misschien ten overvloede: en als onze links-regressieve nep-elite van het zelfverheffingsneuroten-machtsconglomeraat niet bij zinnen komt, dan gaat hetzelfde binnenkort gelden voor de westerse cultuur: in geen duizend jaar meer genezing.

_________________

 

Advertenties