“Terrorismebestrijding is eigenlijk alleen mogelijk door de voedingsbodem weg te nemen. En dan niet door te proberen met veel subsidie mensen te overtuigen dat ze gezellig ‘bij ons’ moeten gaan horen, maar door te verbieden en te straffen. Daarvoor zijn radicale maatregelen nodig, waarbij men evenals bij de operatie van een gezwel niet te zuinig moet snijden. Alles wat ook maar zweemt naar de gepropageerde ideologie (voor de hardnekkigen: elke godsdienst is (ook) een ideologie) moet aangepakt worden. Het georganiseerd beoefenen van de Islam zou slechts aan stromingen die ondubbelzinnig uitspreken onderdeel te willen zijn van onze cultuur kunnen worden toegestaan. Alleen versies van de Koran en andere geschriften toestaan waaruit oproepen tot geweld of achterstelling geschrapt zijn. Arabisch mag als omgangstaal alleen achter de voordeur; daarbuiten en in geschrift alleen met vergunning. Elk symbool dient uit de openbare ruimte te verdwijnen, zoals we ook hakenkruizen niet accepteren. We zullen de grenzen goed moeten bewaken en dat geldt ook voor de communicatiemiddelen zoals internet. Dat dat niet kan is onzin, de Chinezen kunnen het redelijk goed. Het zal niet honderd procent waterdicht zijn maar negentig zal zeker helpen. De bestraffing zal voornamelijk moeten bestaan uit uitsluiting, waarbij uitwijzing, gekoppeld aan het ontnemen van staatsburgerschap niet te moeilijk behoort te zijn. Het heeft weinig zin daar verder op in te gaan want uit bovenstaand wordt duidelijk dat een dergelijke aanpak onder ons huidige rechtsstelsel uitgesloten is. Zelfs bij een afgekondigde noodtoestand zal het lastig zijn al helpt dat wel. Ten tweede moet duidelijk worden dat dit geen zaak is die op nationale schaal kan worden aangepakt. Ik vrees dat er nog flink wat terrorisme en een halve volksopstand nodig is voordat de Europese elite dit echt gaat aanpakken. Dan zou het wel eens te laat kunnen zijn. Ik wil een betere elite. En geen ‘directe democratie’ of ‘patriottisme’.”

Dit was de afsluitende alinea in het betoog van Victor Onrust.
Wie wil lezen wat daar boven staat, moet naar Harde Woorden >>>

___________________