Participatieverklaring

Een paar kutten in de weer met de participatieverklaring

(Door Zentgraaff)

Een wat? Een participatieverklaring? Par-ti-ci-pa-tie-ver-kla-ring? Ja, probeer dat maar eens uit te leggen aan een kansloze ongeletterde dobberneger die vers van de boot stapt in het land van melk en honing. Toch moeten nieuwkomers ALLEMAAL een document ondertekenen waarmee ze de “normen en waarden van de participatiesamenleving onderschrijven”. De wat? Een participatiesamenleving? Par-ti-ci-pa-tie-sa-men-le-ving? Echt, om zo kwaad van te worden. In plaats van dat de regering-Rutte Deux eens wat doet aan de werkelijke migratieproblematiek wordt er gewoon nog een extra debiel puntje bureaucratie ingevoerd wat . . . . . . . Lees verder op GeenStijl >>>

‘Buren zitten er niet op te wachten om regelmatig te eten met hun buurvrouw met een verstandelijke beperking.’ Dat zegt de Zwolse sociologe Femmianne Bredewold. Ze promoveerde vorige week aan de UVA met haar proefschrift ‘Lof der oppervlakkigheid’. Maar dat wordt natuurlijk anders met grote groepen jonge moslim-mannen van fighting age: die gaan op wijk-niveau dermate integraal-synergisch amalgameren dat de Melting Pot ervan zal overkoken!
_______________

Advertenties