Het wil maar niet doordringen: het puur nazistische karakter van de islam ueberhaupt, maar ook niet hoe die diepe verwantschap tussen Hitlerisme en Mohammedanisme tot uiting kwam in Palestina vanaf 1920 en vooral in de samenwerking in en tijdens  de Holocaust tussen Hitler en Amin al-Hoesseini, de Moefti van Jeruzalem.

Het wil maar niet doordringen: dat uit en te na bewezen is, ook via hun eigen woorden, dat zowel Arafat als Abbas en ook Hamas staan en stonden in diezelfde puur nazistisch-islamitische ideologische lijn.

De volstrekt essentiële, kardinale figuur was de Moefti van Jeruzalem, Amin al-Hoesseini (1895 – 1974). Hij is de spil, degene die vanaf 1920 de ware aard van de islam in Palestina, in het hele Midden-Oosten en in Europa tot gelding bracht. Hij is degene die de genocidale lijn heeft uitgezet waarop de islam ueberhaupt is gebaseerd en waarvan Arafat en Abbas en Hamas de erfgenamen zijn en waaraan zij koste wat kost vast hielden en houden.

De kop boven een uitstekend artikel van een uitstekende schrijver — Khaled Abu Toameh — is dan ook véél te vriendelijk:

“De Palestijnse tragedie: mislukt leiderschap”

Een tragedie is het zeker, maar het leiderschap is in de ogen van de Palmaffia’s van Abbas en Hamas echt werkelijk waar helemáál niet mislukt. De onderdrukking volgens de islamitische regels en de  totále corruptie van deze moorddadig kleptokratieën is in hun eigen ogen een succes.

Toameh schrijft:

“De Palestijnse Autoriteit (PA) op de Westelijke Jordaanoever, en Hamas in de Gazastrook, kunnen met elkaar in strijd lijken, maar de twee rivaliserende partijen zijn het eens over één kwestie: het laten zwijgen en intimideren van hun critici. Natuurlijk komt dit niet als een verrassing voor hen die bekend zijn met het ondemocratische karakter van de PA en Hamas.

Onder de regimes van de Palestijnse Autoriteit (PA) en Hamas zijn de Palestijnen vrij om Israël te bekritiseren en om tegen hen op te hitsen. Maar als het gaat om kritiek op de leiders van de PA en Hamas, dan zijn de regels van het spel wel zeer verschillend. Dergelijke kritiek wordt beschouwd als een “misdaad” en de verantwoordelijken belanden vaak achter de tralies of worden onderworpen aan andere vormen van straffen.

Dit is natuurlijk niet wat de meerderheid van de Palestijnen verwachtten van hun leiders. Na de ondertekening van de Oslo-akkoorden en de oprichting van de PA, al meer dan 20 jaar geleden, hadden de Palestijnen hoop op het zien van een democratie en op vrijheid van meningsuiting. De PA, eerst onder Yasser Arafat en later onder Mahmoud Abbas, heeft echter bewezen niet veel anders te zijn dan de meeste van de Arabische dictaturen, waar democratie en vrijheid van meningsuiting in de media niet-bestaanbaar zijn.”

Tot zover Toameh.

De meerderheid wordt dus onderdrukt door een terroristische minderheid. Gut. What’s new? Zelfs in Nederland wordt de toon gezet door een minderheid van regressief-linkse gekken die na de Mars door de Instellingen elke subsidie-niche in de de media, politiek en onderwijs bezetten. De terreur is zacht, maar effectief. De waarheid over de islam en de Palmaffia’s en Israël gaat u echt niet via onze staatsmedia vernemen.

Een terroristische minderheid kan enorme meerderheden zijn wil opleggen en een extravagant grote invloed uitoefenen. Kijk maar eens wat een islamitische minderheid met West-Europa heeft gedaan. Kijk maar eens wat de Jacobijnen, de Maoïsten, de Stalinisten, de nazi’s en de Pol Potisten konden aanrichten. Luister terzake eens naar Brigitte Gabriel. Ja, doe dat nou eens! Lúíster godverdomme nou eens!

Terug naar dat “mislukte leiderschap” dat in de ogen van de Palmaffia’s uiterst geslaagd is. De “mislukking” van dat leiderschap is in Palestina te traceren tot in 1920. Het is een vorm van leiderschap ingezet door de Moefti van Jeruzalem, dat in bondgenootschap met de nazi’s elk compromis in Palestina met (aanvankelijk) de Joden en (later) Israël heeft afgewezen en alleen maar genoegen nam met totale overwinning en genocide op de Joden.

In het door mij samen met mijn collega Jolanda van der Vorst-Molleman Dijksterhuis  vertaalde boek dat in het najaar zal uitkomen bij De Blauwe Tijger onder de titel “Nazi’s, Islamisten en het Moderne Midden Oosten” wordt deze geschiedenis van totale intransigentie van de Palestijnse Arabieren onder leiding van de Moefti gedocumenteerd.

Wat in dat boek ook endgültig bewezen wordt: dat Arafat echt werkelijk waar ook heel erg officieel-protocolair opvolger was van de Moefti. Dus voor degenen die niet genoeg hebben aan de eigen verklaringen van Arafat en Abbas dat ze in de geest van de Moefti handelen nu deze passage uit bovengenoemd boek (zie pagina 237 van de Engelse uitgave):

 “Vooral de Palestijnse beweging werd geteisterd door deze cultus van eervolle nederlaag en continuïteit met de ideologische stijl van de As, belichaamd in een gebeurtenis die nog nooit eerder is gedocumenteerd. Op 29 december 1968, tijdens een bijeenkomst in het huis van de ex-grootmoefti in de buurt van Beiroet, werd Arafat door al-Husaini als zijn opvolger gezalfd. De beweging zou worden geleid door deze twee opeenvolgende leiders en hun gelijkaardige filosofie en methodes gedurende een verbazingwekkende drieëntachtig jaar, vanaf dat al-Husaini grootmoefti werd in 1921 tot de dood van Arafat in 2004.

In december 1968 stond de negenendertigjarige Arafat, leider van de Fatah-guerrillagroep, op het punt de PLO over te nemen, voorheen gedomineerd door de nazi-collaborateur Abd an-Nasir. Maar het succes van Arafat zou des te zekerder zijn als hij de goedkeuring zou krijgen van de eenenzeventigjarige al-Husaini. Na Arafat gedurende enkele uren college te hebben gegeven over de manier waarop hij Israël moest vernietigen en vervangen door een Palestijns-Arabische staat, gaf Al-Husaini die zegen. Binnen een paar weken controleerde Arafat de beweging net zo goed als al-Husaini ooit had gedaan.”

Maar ik kan schrijven wat ik wil: het gaat niet helpen. Er zal echt iets verschrikkelijks nodig zijn om het links-regressieve zelfverheffingsneuroten-machtsconglomeraat op te blazen dat de kwaadaardige sprookjes over islam en Israël in stand houdt. Enfin: Paul Weston heeft het aangekondigd. We zien de Apokalyps met vertrouwen tegemoet.

_________________