Derk Walters

Onthou, lezer, en tracht de draagwijdte van wat ik zeg te bevatten: Derk Walters liegt en hij heeft geen enkel argument om zijn leugens te staven. Alles wat er aan analyse bestaat op het gebied van de kwestie Israël-Palmaffia’s wijst maar in één richting en dat is de tegenovergestelde van die Walters alsmaar aanwijst. Walters en consorten staan aan de foute kant van de geschiedenis. Als we ze niet stoppen, gaat Europa ten onder in burgeroorlog en zullen vooral de Joden het weer moeten ontgelden. Het zijn  verachtelijke en minderwaardige individuen. Tenzij ze echt gewoon te dom zijn om te beseffen hoe walgelijk en leeg ze zwetsen. Tsja, dan moet je  . . . . . . . ja, wat moet je dan nog zeggen? Ik weet het niet.

WALTERS VOORPAGINA NRC UITSNEDE

Op de voorpagina van NSB-Schandeblad

“Israël zegt geen sorry meer”, schrijft Derk Walters. Nou, dat doe ik als Israël-verdediger ook al heel lang nauwelijks meer en ik scheld de belasteraars van de Joodse staat steeds grover de tiefus. “Anti-semiet” wil ik desgewenst nog wel vervangen door “Israël-irrationalist”.  Want dat vind ik nog net iets gemener eleganter. Gisteren, vrijdag, in de supermarkt (bij de Dirk) op dezelfde krantenstandaard:  daar ligt de NRC met het stuk van Walters rédelijk prominent op de voorpagina en daar ligt ook het altijd islam-vriendelijke AD met zéér prominent op de voorpagina:

Inval leger in Palestijns dorp: Israël sloopt Nederlands hulpproject

Prachtig excuus natuurlijk voor het AD: dit is toevallig Nederlands geld en niet een deel van de miljarden van de VN of de EU, geld dat voor het grootste deel naar de bankrekeningen van de Palmaffia’s verdwijnt.

Ik heb geen zin om de waarheid in dat AD-stuk te gaan achterhalen, want dat het leugens zijn en vooral leugens door essentiële zaken te verzwijgen: daarop kan je vergif innemen. Een ander moet dat maar uitzoeken. Of niet. Helpen doet het toch niet.

(UPDATE 1 JULI: Inmiddels weet ik wat er in AD verzwegen wordt, dank zij dit artikel van Likoed Nederland: er is namelijk gebouwd in gebied dat bij de Oslo-akkoorden onder Israëlische controle is gebleven en nauwelijks wordt bewoond door Palestijnen. Dat de EU juist daar bebouwing financiert is dus een bewuste poging om daar de Palestijnse instroom en claim te vergroten. Het is politiek onder het mom van humanitaire hulp.)

Ik word net als Israël: geen zin meer om sorry te zeggen en eigenlijk helemaal geen zin meer om het uit te leggen. Het helpt niet. Alleen een enorme hoeveelheid geweld gaat helpen en die zal op deze manier automatisch gegenereerd worden. Gewoon doorgaan met moslims importeren, de nazislam mooipraten  en je Jodenhaat met “Israël-kritiek” maskeren, dan komt die Kladderadatsch er wel.

Toch nog even dat stuk van eng-nek Walters. Een pietsie analyse dan toch maar, in de vorm van citaten uit zijn stuk en bondige commentaren mijnerzijds. Mooi-schrijverij gaan we aan vuiligheid als van deze Walters niet meer besteden.

“Israël is schaamte voorbij – en zegt geen sorry meer”

(Israël is de hetze die vanaf 1967 steeds heftiger wordt zat, en legt geen rekenschap meer af aan, eh . . . .  Israël-irrationalisten)

“Op veel terreinen gaat de regering haar gang, weet Derk Walters uit ervaring. Hij is gedwongen zijn correspondentschap te staken”

(Ja, als de regering haar gang niet zou gaan en naar types als Walters had geluisterd, had het allang niet meer bestaan. En het is een zegen dat Israël Walters eruit heeft geflikkerd.)

“zo’n 15.000 voorstanders van een tweestatenoplossing vorige maand ( . . .)  bij een demonstratie op het Rabinplein in Tel Aviv tegen de Israëlische bezetting van de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem”

(De Palmaffia’s willen geen tweestatenoplossing, dat is inmiddels overweldigend bewezen, ze willen alleen een eigen staat als die ook heel Israël omvat en ze de Joden kunnen verdrijven.)

“Aan welk land denkt u bij de krantenkop ‘Regeringsleider wil buitenlandse financiering voor ngo’s verbieden’? Wellicht aan Zimbabwe of  ( . . .) Eritrea. ( . . .) Maar de leider die in de voetsporen van de Eritrese president Afewerki wil treden, is niemand minder dan de Israëlische premier Benjamin Netanyahu”

(Al die NGO’s zijn totaal corrupt, zowel moreel al financieel: het zijn  islamofiele Jodenhaat-clubs. Heel goed dat Netahyahu overweegt ze te verbieden.)

“in toenemende mate worden tegenstanders van de machthebbers niet langer als gewone opponenten gezien, maar als dissidenten of landverraders die monddood moeten worden gemaakt”

(Niemand wordt monddood gemaakt in Israël, maar dat gebeurt wel op giga-schaal in Gaza door Hamas met zware onderdrukking via doodsbedreiging en moord en in Samaria-Judea (“op de Westbank”) idem-dito door de PA/PLO/Fatah. De Palmaffia’s gijzelen hun eigen bevolking, zorgen dat ze in Jodenhaat gedrenkt blijven — door bijvoorbeeld af en toe een onwinbare oorlog tegen Israël te beginnen —  en leven in luxe van de miljarden die via de NGO’s binnenstromen.)

“Het vredesproces heb ik niet zien vastlopen – dat was voor mijn tijd al gebeurd. Van een herstart was in de verste verte niets te merken.”

(Je zou je eens moeten verdiepen in dat “vastlopen”, smerige hypokriete hond. En ook over de oorzaak van het ontbeken van een herstart moet je je eens gaan informeren, vuile rotzak.)

“Alles wat al uitzichtloos was, is nog wat uitzichtlozer geworden. De Palestijnen in de Gazastrook hebben per dag nog minder stroom dan drie jaar geleden

(Waarschijnlijk is dit gelogen en als het waar is, geldt het niet voor de Palmaffia-leiders. Die leven in luxe. Bovendien: als de Palmaffia’s echt vrede zouden sluiten — iets waartoe ze overigens existentieel niet in staat zijn — zouden niet alleen binnen de kortste keren de stromen stroomtoevoer naar Gaza overdonderend zijn.)

“En de illegale Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever maken een tweestatenoplossing ook weer wat onmogelijker.”

(De enig reden dat een tweestaten-oplossing vroeger en nu onmogelijk was en is, is het feit dat de Palmafia’s alleen een tweestatenoplossing willen als ze Israël erbij krijgen. En die nederzettingen zijn niet illegaal.)

“Intussen is de internationale belangstelling voor het Israëlisch-Palestijnse conflict fors gedaald.”

(Dat valt reuze mee, zolang ploerten zoals jij de mainstream-media in hun macht hebben. De zieke obsessie met het één-zeshonderdste deel van de landmassa in het Midden-Oosten duurt in links-regressieve kring onverminderd voort.)

“Collega’s beweren met grote stelligheid dat ze nóóit correspondent in Israël zouden willen worden. ‘Ik schrijf liever over landen waar verandering mogelijk is.’ “

(VIEZERIK!  VIEZERIK!  VIEZERIK! )

“Wij westerse landen dragen Israël best een warm hart toe, maar we zijn niet zo tuk op illegale, niet-liberale of ondemocratische handelingen.”

(VIEZERIK!  VIEZERIK!  VIEZERIK!)

“Op allerlei terreinen gaat de regering-Netanyahu haar goddelijke gang. Goddelijk, inderdaad. Luister maar naar onderminister Hotovely (Buitenlandse Zaken, Likud), die de term ‘bezetting’ een „leugen” noemde, „afkomstig uit de Palestijnse lasterfabriek”. Ze heeft alle Israëlische diplomaten wereldwijd de opdracht gegeven om niet langer terughoudend te zijn: de boodschap mag, nee, móét worden uitgedragen dat „het hele land van Israël het Joodse volk toebehoort”. Het hele (bijbelse) land van Israël: dat is inclusief de bezette Westelijke Jordaanoever. In vroeger jaren hebben Israëlische hoogwaardigheidsbekleders het misschien wel gedacht, maar keken ze wel link uit voordat ze zo’n beladen claim hardop uitspraken. Maar Israël schaamt zich niet meer. Dit kwam uitmuntend tot uiting in het verkiezingsvideootje van Naftali Bennett, leider van de ultrarechtse partij Het Joodse Huis. ‘Zeg geen sorry meer’, luidde zijn slogan. Hij werd minister van Onderwijs.” [mijn blauwe vet]

(Je weet er geen zak van, lul, met je “bezette Westelijke Jordaanoever”. Hotovely heeft volkomen gelijk.  Ik, en ik niet alleen, heb het honderd keer uitgelegd: ER IS GEEN BEZETTING! ISRAËL HEEFT ZESHONDERMILJOEN-MILJARD PROCENT RECHT OP VESTIGING IN SAMARIA-JUDEA, ZOWEL INTERNATIONAAL-RECHTELIJK, ALS MOREEL. Ga je eens op de hoogte stellen, lege lasterende zwetser!)

“Lees ook: ‘In Israël is poëzie een misdaad geworden’

(Nee, dat ga ik niet lezen, ik heb al een hartaanvalletje gehád.)

“maar al met al zit er een president [in Amerika] die Israël zeer gunstig gezind is, met een ambassadeur die ongelimiteerd de illegale nederzettingen steunt”

(Ah! Die nederzettingen: die zijn illegaal dus. Wist ik niet. Goed dat je het zegt, Walters. Mag wel eens benadrukt worden.)

“Maar op de wat langere termijn, waarschuwen critici, kan het beleid heel wat rampzaliger uitpakken. Hoelang pikken de inwoners van Gaza de blokkade? Zou die Derde Intifada niet alsnog ontstaan als de Palestijnen het laatste beetje hoop op een eigen staat uit handen wordt geslagen – dixit Netanyahu? Aan de noordgrens wacht Hezbollah met duizenden raketten. Israël is voorlopig slechts schijnveilig.”

(Hoelang pikken de inwoners van Gaza nog dat ze gegijzeld worden door Hamas, waardoor vrede onmogelijk is? De hoop op een eigen staat wordt de Palestijnsen Arabieren al vanaf 1937 (Peel-plan) uit handen geslagen door de eigen Palmaffia’s, van de Moefti via Arafat tot Hamas. Netanyah slaat niks uit handen, maar legt zich neer bij een realiteit die zich al vanaf 1937 manifesteert: de Palmaffia’s willen geen vrede, ze willen de Joden weg hebben.)

“De militaire bezetting van de Westelijke Jordaanoever duurde begin deze maand een halve eeuw. Dat Netanyahu deze ultieme status-quo niet probeert te doorbreken, heeft volgens Israël-kenner Nathan Thrall met niets anders te maken dan met de prijs van de bezetting. In een briljant essay dat in mei in The Guardian verscheen, maakte Thrall een simpel rekensommetje. Wat kost Israël meer: de bezetting opgeven of eraan vasthouden? Het antwoord luidt dat het voortzetten van de bezetting veel minder kostbaar is.” [mijn blauwe vet]

(Ah! The Guardian! Objectieve pracht-krant. Vooral als het Israël en de islam betreft. Briljant essay en simpel rekensommetje, zegt u? Weet je wat dit is, lul-de-antisemitische-behanger? Dit is een antisemitisch stereotype: de Jood als immorele materialist, als geldwolf. En de “bezetting” — die dus geen bezetting is —  blijft maar om één reden voortduren: OMDAT DE PALMAFFIA’S GEEN VREDE WILLEN.)

“Israël kan zo vaak het internationaal recht schenden als het wil, doordat er nooit serieuze maatregelen zijn.”

(Je hebt geen idee, vadsige domkop, wat het internationaal recht op dit punt is en zegt. Je lult na wat alle links-regresssieve geestelijk gehandicapten zeggen.)

“Zelf heb ik de dubieuze eer genoten als correspondent het land te worden uitgewerkt wegens onwelgevallige berichtgeving. Dat de staat in mijn geval doorbeet, is een voorbeeld van de nieuwe zelfverzekerde koers. Israël zegt geen sorry meer.”

(En gelukkig maar. Zie boven. Israël is klaar met nitwits als jij die ook nog een zwaar foute mentaliteit hebben.)

U ziet: het hele vertoog van Walters is opgehangen aan twee  enorme roestige leugenspijkers

1) Er zijn “bezette gebieden”
2) De Palmaffia’s willen vrede

Als u echt iets wilt weten over hoe dat zo gekomen is met die “bezette gebieden” en hoe dat het zit met dat “internationaal recht”, raad ik het volgende aan:

1) Martien Pennings, Nourdin el Ouali, NIDA, DOCP en de leugen-boycot van Israël (in dit stuk de ontmaskering van de term “bezetting” zo pregnant en kort mogelijk.

2) Roelf-Jan Wentholt, “Israël en het internationale recht” (fundamenteel en uitgebreid)

3) Eugene Kontorovich, “The Legal Case for Israel” (de primair-essentiële uitleg van wat internationaal recht is en wat het vooral niet is)

4) Efraim Karsh, “What Occupation?

5) Martien Pennings, “Australische minister van BuZa doorbreekt internationale leugencultus rond ‘bezette gebieden’ en ‘internationaal recht’

6) Martien Pennings & Roelf-Jan Wentholt, “Werk in Uitvoering: een korte geschiedenis van Israël

7) Benno Barnard, Een eindejaars-boodschap van Benno Barnard aan Israël-haters en Islamofielen

 

 

Is het racistisch om de Palestijnen te kritiseren als de meest vermoeiende jank-baby’s ter wereld, die voor een valse zaak vechten en zich bevinden in een toestand die ze helemaal zichzelf hebben aangedaan?
Ja, dat zal wel racistisch zijn.
Ik zou niet verbaasd zijn als het tegen de wet is in bepaalde Europese landen.
Maar ik ga die kritiek toch maar leveren, want iemand moet het doen.
En ik realiseer me dat ik een paar vrienden zal verliezen met deze video, maar dat is okay want zulke vrienden heb ik niet nodig.
Al wat we kunnen doen is de waarheid vertellen zoals we die zien.
Ik bedoel: zoals we de waarheid echt zien en niet zoals we de waarheid verondersteld worden te zien.
Het slechtste wat je kan doen is de waarheid zien en een leugen vertellen.
En ik zie de Palestijnse zaak als een leugen.
Een leugen ontworpen om het Westerse linkse schuldgevoel te exploiteren, net zoals de leugen van de islamofobie en de leugen van de mythische religie van de vrede die nog nooit iemand in werking heeft gezien.
Vroeger was ik veel kritischer over Israël en ik geloofde dat er een rechtvaardige twee-staten-oplossing was, omdat ik geloofde dat de Arabieren te goeder trouw handelden.
Ik wil dat nog steeds geloven, maar het bewijs zegt me dat ik een dwaas zou zijn.
Omdat ik gezien heb dat iedere concessie die Israël maakt beantwoord wordt met meer eisen en meer uitvluchten om niet te hoeven onderhandelen.
De Palestijnen hadden al meer dan tien keer vrede kunnen hebben als ze die wilden.
Maar ze willen geen vrede.
Ze willen overwinning en ze zullen niet tevreden zijn voordat Israël van de kaart is geveegd.
Een lid van het centrale comité van Fatah zei het recent op de televisie, maar, zoals hij verklaarde: ze houden dat voor zichzelf en vertellen de rest van de wereld een ander verhaal.
Als deel van dat verhaal wordt de valse claim op een staat op het ogenblik besproken door de Verenigde Naties en we zijn allemaal benieuwd wat eruit floept aan het andere einde.
Niet dat het iets uitmaakt, want ondanks wat de Palestijnse public-relations-industrie, dat wil zeggen de Westerse media u zullen vertellen, gaat dit niet over territorium en het gaat zeker niet over rechtvaardigheid of mensenrechten, want Arabische samenlevingen kennen de betekenis van die woorden niet.
Het gaat over Jodenhaat, zoals die door de Koran wordt voorgeschreven en in Arabische landen gepreekt wordt in de moskeeën en wordt onderwezen aan de kinderen, generatie na vergiftigde generatie.
De Arabieren haten de Joden niet vanwege Israël.
Ze haten Israël vanwege de Joden.
De toestand op de West Bank en Gaza bestaat omdat 45 jaar geleden verscheidene Arabische landen Israël ongeprovoceerd en met enorme overmacht aanvielen omdat het een Joodse staat was.
Als het geen Joodse staat was geweest hadden ze hem niet aangevallen.
En ze vielen Israël aan met de bedoeling om Israël van de kaart te vegen en om genocide te plegen.
Maar ze faalden, omdat de Joden meer staal in hun ruggegraat hadden dan de Arabieren hadden verwacht.
Maar wie kon daar verbaasd over zijn na hetgeen ze hadden meegemaakt en na gezien te hebben hoe de rest van de wereld had gereageerd op hun benarde positie.
Grote aantallen Joden hadden aan de nazi’s kunnen ontsnappen als ze een plek hadden gehad om naar toe te gaan, maar andere landen lieten hen niet binnen.
De moefti van Jeruzalem was een vriend van Hitler en, goede moslim die hij was, keurde hij de “eindoplossing” goed en had plannen voor zijn eigen Holocaust in het Midden Oosten als de nazi’s eenmaal de oorlog zouden hebben gewonnen.
Dus wie kan het de Israëli’s kwalijk nemen dat zij zich serieus verdedigen als ze weten dat ze te maken hebben met mensen van wie ze weten dat ze niet te vertrouwen zijn en van wie ze weten dat ze de Joden genoeg haten om ze als volk te willen vernietigen.
Iedereen in dezelfde omstandigheden als zij zou zich hetzelfde gedragen.
Ik wel tenminste.
En ik zou me er niet voor verontschuldigen.
Israël is omgeven door vijanden.
Vrede is meer in hun belang dan van wie dan ook en dat is waarom ze concessies blijven doen.
Maar het is niet in het belang van de Palestijnse leiders.
Vrede is het laatste wat zij willen.
Zij moeten de pot aan de kook houden.
Zij moeten hun bevolking kwaad, rancuneus en vol Jodenhaat houden.
Vrede zou alles bederven.
Want ze zullen niet tevreden zijn voordat Israël van de kaart is geveegd en de Joden in de zee zijn gedreven.
Als zij werkelijk geloven dat dat gaat gebeuren dan zijn ze gek.
En als ze er niet werkelijk erin geloven dan zijn ze zelfs nog gekker, vindt u niet?
En al die goedhartige Westerse linksen die de trommel blijven roeren voor de arme Palestijnen: ik sympathiseer met jullie omdat jullie het om de goede redenen doen, maar jullie worden gebruikt en misbruikt net zoals de bevolking op de Westbank en Gaza wordt misbruikt door mensen die niet de bedoeling hebben om een vrede uit te onderhandelen om dat ze primair gedreven worden door rauwe, irrationele religieuze haat.
Als jullie demonstreren voor Palestina, dan weten jullie dat jullie in het gezelschap zijn van mensen die oproepen Joden te vergassen.
Denken jullie dat dat toevallig is?
Jullie hebben hier te maken dat uitgaat boven politiek en boven de rede.
Iets waarachtig lelijks drijft een scherpe pin dwars door al jullie knusse links-rechtse vooronderstellingen en jullie naïviteit is die lelijkheid aan het opstoken als een blaasbalg een vuur.
De wereld moet ophouden met te pretenderen dat Palestina over rechtvaardigheid en mensenrechten gaat en de moed hebben dit te benoemen voor wat het is, een halt toe te roepen aan dit bedrog, deze eindeloze dans rond een niet bestaande onderhandelingstafel.
We moeten de Arabieren een enorme gunst verlenen en ze de waarheid vertellen die ze zo vreselijk nodig moeten horen, namelijk dat hun haat de oorzaak is van hun ellende.
Ze zijn er de gevangenen van geworden.
Het is hun hele identiteit gaan definiëren.
En tot ze een manier vinden om deze nare plek van hun hart te verwijderen, zullen ze er altijd aan geketend blijven en zullen zij en hun kinderen nooit vrij zijn.
Arabische Lente of niet.
Vrede!
Hoeveel verspilde generaties van haat denken jullie dat er nog nodig zullen zijn?

________________

 

Advertenties