Ik ben het zelden met Martin Bosma van de PVV oneens, maar hier even wel. Zijn tweet vind ik harteloos. Ja, ik weet ook wel dat als je deze kinderen uitzet, je zoveel bespaart dat je in hun plaats tig kinderen in arme landen kunt helpen inclusief de uitgezette. Allemaal tot je dienst, maar dat gebeurt dus óók niet. En bovendien ben ik zo vrij hier de emotie boven de quasi-ratio te stellen.

Margrite Kalverboer

Bosma refereert aan een stuk op de NOS-site. Wat zegt de kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer daar? Ik vat parafraserend zeer kort samen. Ze zegt:

Van alle aanvragen van gezinnen met in Nederland gewortelde kinderen wordt 95 procent afgewezen. Dus moet je procedures versnellen, veel sneller uitzetten bij afwijzing en ouders helpen in het land van herkomst. Als dat allemaal gebeurt, heeft een eenmalig kinderpardon geen aanzuigende werking.

Geen speld tussen te krijgen. Maar direct verschijnen voor mijn geestesoog de koppen van Pechtold, Rutte, Buma, Segers en . . . . . . nou álle politieke koppen verschijnen onmiddellijk  en dan weet je meteen: gaat niet gebeuren. En het kán prima! Hoe ik dat weet? Als de consequentie voor Pechtold, Rutte, Buma, Segers en Bosma zou zijn dat ze anders zélf afgewezen asielzoekers met kinderen zouden worden, was het binnen een mum van tijd geregeld.

Ik heb al eens eerder iets over dat kinderpardon gezegd:

“( . . .) over twee hoofddoekloze, duidelijk in Nederland gewortelde, perfect Nederlands sprekende meiden die al jarenlang in onzekerheid leven en dreigen alsnog uitgezet te worden naar Irak. Anood (22) en Noor (15) zijn sinds acht jaar in Nederland. Verantwoordelijke staats-secretaris Klaas Dijkhof wenste niet te reageren en liet weten dat het kinderpardon niet “verruimd” zou worden. Maar uit de reportage blijkt dat “verruiming” helemaal niet nodig is, het moet alleen niet dermate benepen worden toegepast dat bijna geen enkel kind eronder valt. Je moet dat item maar eens gaan bekijken: ik vond het echt schrijnend.”

_________________

Advertenties