Was de aflevering “Democratie en Propaganda” die onder meer inging op de gevaren en zegeningen van het internet interessant? Absoluut! Jammer dat van al dat geld dat er naar die publieke omroep gaat, niet een competente stagiair betaald kan worden die zo’n discussie adequaat samenvat en on line zet. Want er werden interessante dingen gezegd, maar ik ben natuurlijk geen student meer die aantekeningen gaat zitten maken. En daar zullen meer mensen last van hebben.

Wat was het overheersende feit dat ik niettemin wil aantekenen over deze uitzending? Dat de islam opnieuw niet genoemd werd. Dat is mij vaker opgevallen bij uitzendingen van het FK van HUMAN: dat de islam niet genoemd wordt ook als daar alle aanleiding toe is. Nog afgezien dus van de maatschappelijk-polititiek-geostrategisch-historiografische aanleiding die er zo in het algemeen is om de islam ter sprake te brengen.

Ook in deze uitzending was er scherpe, scherpe, scherpe aanleiding om het woordje islam eventjes te laten vallen. Dat was op het einde. Ik citeer de grote filosofe Daan Roovers die uitblinkt in bezorgd kijken:

“Er is een periode waarin we iedereen bij elkaar hebben. Van hun 4e tot hun 18e. En die moeten we daar ook vol voor benutten. Dan komt iedereen bij elkaar in een klaslokaal en daar worden dit soort discussies blijkbaar,  als ik een recent rapport mag geloven van twee onderzoeks-journalisten, vermeden. Dus daar worden door docenten sommige onderwerpen moeilijker ter sprake gebracht omdat er twee verschillende waarheden – “waarheden”- over bestaan . . . . . . . . . . dat is de plek waar die confrontatie plaats moet vinden. En die hoofdsteden uit je hoofd leren: die zoek je maar op op het internet.”

Hear! Hear!

Maar toen was de discussie klaar en sloot Clairy Polak vrolijk en positief af. Ze vroeg niet nog snel even naar één voorbeeld van zo’n onderwerp dat onderwerp was van vermijdingsgedrag in het onderwijs.

Zoue dat Jode, Auschwitz, Israël, Mohammed en islam kenne weze?

Oh ja! Voor ik het vergeet! Weet je welk woord wél weer viel?

Trump-Trump-Trump-Trump-Trump-Trump.

En weet je door wie Trump een paar keer uiterst negatief ter sprake werd gebracht?

Door de grote denker Ian Buruma, die ik in mijn leven drie keer ter sprake heb gebracht. In twee apart aan hem gewijde artikelen uit begin 2011:

Ian Buruma: het anti-Joodse gif van een zéér gerespecteerde slang

Ian Buruma is inderdaad een enorme klootzak

De derde keer dat ik hem in de spraak bracht was terloopser, namelijk in een stuk van wijdere strekking. Ik schreef:

“( . . .) de perverse wijze waarop Ayaan Hirsi Ali steeds is vergeleken met Tariq Ramadan, vooral door Ian Buruma en Timothy Garton Ash. In die vergelijking kwam de bedrieger en krypto-fundamentalist Ramadan steeds als de intellectueel-moreel betere uit de bus tegenover de integere en verlichte liberaal Hirsi Ali. Het intellectueel-morele falen van Ash en Buruma wordt door Berman dermate subtiel-vernietigend beschreven dat ik niet zo goed begrijp waarom die twee nog geen zelfmoord hebben gepleegd of in een klooster zijn gegaan. Te weinig intellect en moraal misschien om ten volle te begrijpen hoezeer ze bij de enkels zijn afgekapt en hun kleinzieligheid is aangetoond?”

De manier waarop Ian Buruma, aanzittend bij het Filosofisch Kwintet, Trump ter sprake bracht was een prachtige illustratie van de stelling die daar óók ter tafel kwam, namelijk dat onderbuikse internetters vanuit hun primitivisme misschien toch een zekere controle kunnen  uitoefenen op de macht van het links-regressieve hedonistisch-narcistische zelfverheffingsneuroten-machtsconglomeraat.

Want wat bracht Ian Buruma een paar keer te berde over Trump?

Dat Trump allemaal Fake-Nieuws en Alternatieve Feiten produceerde en geen enkel respect meer had voor wat een normaal mens als Buruma voor waarheid houdt.

Wat ik nou wel eens door de Vereniging van Zeer Onafhankelijke en Gerenommeerde Onderzoeksjournalisten en Andere Academici onderzocht zou willen zien is de volgende vraag:

Heeft Trump meer gelogen dan de main-stream media?

Eenvoudig, niet waar?

Ik heb alvast een tip welke richting de uitkomst van zo’n onderzoek uit zou kunnen gaan. Waarschuwing: het komt uit de onderbuik van het internet en is niet door Ian Buruma goedgekeurd.

Anti-Trump journalistiek ontaardt in zelfdestructie: tenenkrommende mediahetze tegen een kristalheldere president

_____________________

Advertenties