Voor de ene helft van de voorlopige geestelijke nalatenschap van Bosma moet je nog steeds betalen — “Minderheid in eigen land” — over Zuid-Afrika. Aan dat boek heb ik hier en hier en hier en hier aandacht besteed. En ik ben Bosma in the line of fire wel eens ridderlijk te hulp geschoten toen ik dacht dat-ie het niet alleen af kon, want hij werd aangevallen door een echte professor: “Ronald Havenaar vertilt zich aan Martin Bosma”.

Maar de andere helft van Bosma’s intellectuele productie ligt nu op straat. Hij tweette het zelf:

“Lees deze zomer mijn eerste boek. Gratis.

Inderdaad is Bol.Com nu ook door de 8ste (!) druk heen. Mijn 3de druk uit 2010 heb ik, met tussenpozen, 3 keer grondig gelezen. Ik kan het van ganser harte aanbevelen.

We citeren nu de 2 onwijze en de 4 wijze citaten waarmee het boek opent:

‘Wie zijn wij om een eerstgeboorterecht uit te oefenen, hoezo is
Nederland voor zijn inwoners? Iedereen heeft recht op dit stukje
aarde, waarom zouden wij, toevallige inwoners, daar enig bijzon-
der recht op doen gelden?’
Jacques Wallage, PvdA

‘Wij moeten open en tolerant zijn voor de islam en de moslims zo
dat zij dat ook tegen ons zullen zijn als wij in de minderheid zijn.
Zweeds minister Jens Orback

‘Het probleem met onze linkse vrienden is niet dat ze dom zijn,
maar juist dat ze te veel dingen denken te weten die helemaal niet
waar zijn.’
Ronald Reagan

‘Tolerantie wordt een misdaad als ze wordt toegepast op het kwaad.’
Thomas Mann

‘Als je niet wilt vechten voor het goede als je nog gemakkelijk kunt
winnen zonder bloedvergieten, als je niet wilt vechten wanneer
de overwinning nog zeker is en niet te kostbaar, dan komt het mo-
ment waarop je zult moeten vechten terwijl alles in je nadeel is en
je slechts een zeer kleine kans op overleven hebt. Maar het kan
nog erger: je moet misschien vechten als er geen enkele hoop op
de overwinning meer is, alleen maar omdat het beter is te sterven
dan verder te leven als een slaaf.’
Winston Churchill

‘I have a premonition that will not leave me; as it goes with Israel
so will it go with all of us. Should Israel perish the holocaust will
be upon us.’
Eric Hoffer, Amerikaans filosoof

Mijn toegift: aardig verhaal van Mark Steyn rond de onwijsheid van clowneske zwetskont Jacques Wallage, over wie ik hier en hier zelf ook wel eens wat heb gezegd: “Iedereen heeft recht op dit stukje aarde”.

________________

Advertenties