(Door Nonie Darwish)

Het Amerikaanse volk is niet helemaal dom door zich te verzetten tegen de sharia. Zelfs de zogenaamd goedaardige wetten in de Sharia over huwelijk en echtscheiding, die zoals Imam Rauf beweert een religieus recht zijn, is het volledig vernietigen van het recht van een vrouw op een echtscheiding en dan het gezag over haar kinderen te behouden.

Aanvaarding van de sharia in de VS zou het westelijke concept over huwelijk door polygamie, vrouwen-slaan, vrouwelijke genitale verminking, verkrachting en het huwen van kinderen totaal veranderen.

Een rechtssysteem dat een natie regelt, en dat wordt geïmporteerd, moet worden onderzocht. Aanvaarding van een parallelle rechtsstelsel zou effectief de werkelijke vrijheid neutraliseren voor veel mensen, die eventueel worden gedwongen om het te gebruiken, en ook zou het een grove nalatigheid zijn tegenover de vrijheid van de Amerikaanse burgers en vooral betreffende de mogelijkheid van gelijke rechten onder de wet.

Sharia is de reden dat er een doodvonnis is uitgesproken tegen de auteur Salman Rushdie e.a., vanwege de vrijheid van meningsuiting en afvalligheid, en de reden dat ik niet meer Egypte kan bezoeken, mijn land van herkomst, of welk ander land met een moslimmeerderheid.

Nee, Imam Rauf, de angst voor de sharia is niet “dom”; het is waarschijnlijk de meest duidelijk zichtbare, wanhopige en dringende vrees voor wie zich om vrijheid bekommert.

Dit zijn de laatste alinea’s van het artikel.
Lees die erboven staan op Gatestone Institute >>>

_________________

Advertenties