(Door Syp Wynia)

Nederlandse autoriteiten zijn de islam die via immigratie naar Nederland is gekomen over het algemeen zeer toegenegen. De islam wordt bijvoorbeeld als bij uitstek vredelievend voorgesteld, als middel van integratie, of als een bijdrage aan een veelkleurig Nederland.

Een islamitische uiting als de hoofddoek voor vrouwen, wordt wel voorgesteld als een teken van emancipatie, of althans als een mogelijkheid voor vrouwen en meisjes voor een vrijer optreden dan zonder hoofddoek.

Langs dergelijke lijnen wordt er al decennia meegebogen met moslims. Ongetwijfeld ook uit angst, al wordt dat zelden gezegd. Uit doorgedreven inschikkelijkheid. En in het algemeen met verbazend weinig zelfrespect. Volgens sommigen uit zelfhaat.

Lees verder op website Elsevier >>>
___________________

Advertenties