Deze Canadese psycholoog, Jordan Peterson, deed me denken aan het slot van een artikel van mij uit 1998. Dat is nu bijna 20 jaar geleden. Maar voor ik dat slot citeer, zal ik eerst Peterson maar eens samenvatten. U bent trouwens geadviseerd om de hartstocht te beluisteren waarmee hij zijn waarachtige verontrusting verwoordt vanwege de waanzin die de Humanities op onze universiteiten teistert. Dat geldt niet alleen voor Canada en Amerika, maar ook voor Europa en Nederland (hier en hier en hier).

HICKS POSTMODERNISM OMSLAG BOEK

Het boek dat Peterson aanbeveelt

Jordan Peterson legt uit hoe zelfvernietigend de filosofie van het postmodernisme is, een postmodernisme dat leert dat het Westen ook maar een toevaligheidje van de geschiedenis is, niet beter is dan de rest van de wereld, nee, slechter en daarom kapot moet. Een postmodernist, zegt Jordan Peterson, heeft geen flintertje dankbaarheid in zijn lijer voor de wereld waarin hij mag leven en is daarom een pathologische rancunist. Postmodernisten geloven niet in de Rede, de Logos, want dat is onderdeel, zo vinden ze, van de fallokratisch-paternalistische heerschappij. Ze geloven niet in het individu, maar menen dat een mens per definitie een vertegenwoordiger is van een groep en dat je óf bij de slachtoffers óf bij de onderdrukkers hoort. Het is een nieuwe vorm van de tweedeling tussen bourgeoisie en proletariaat, die zoveel totalitaire wreedheid, onderdrukking en massamoord heeft opgeleverd. Het proletatiaat in het Westen geloofde er niet in, want arbeiders ondervonden aan den lijve dat hun welvaart en vrijheid vermeerderden. Inderdaad is het Westen relatief voorbeeldig in zijn vermogen tot het scheppen en verdelen van welvaart. Voor de postmodernist is de wereld een strijdtoneel van identiteitsgroepen die óf in het kamp van de slachtoffers, dan wel in dat van de onderdrukkers zitten. Dit is de “filosofische onderbouwing” van de “linkse” terreur op Amerikaanse en Canadese campussen tegenwoordig. Conservatieve studenten moeten hun rug recht houden en de campus en de studentenverenigingen, die slangenkuilen zijn geworden, terug veroveren. De “menswetenschappen” — sociologie, antropologie en vooral pedagogie —  zijn een speeltuin geworden voor radicale postmoderne neo-marxisten die werk afleveren zonder enige wetenschappelijke waarde, de belastingbetaler draait er voor op en financiert zo de ideologie die zijn wereld kapot wil maken. “Vrouwenstudies” en ”etnische studies” en vooral pedagogiek zijn totaal pathologisch. Wat conservatieven aan de jeugd zouden moeten leren is dat tegenover de “rechten” (entitlement) waarover de postmodernisten het altijd hebben er ook zoiets bestaat als “verantwoordelijkheid”. Het Westen is erfgenaam van een niet perfecte, maar geweldige traditie, en er is in de geschiedenis nog nooit iets beters geproduceerd dan wat het Westen nu is. De rest van de wereld wordt over het algemeen geregeerd door psychopathisch geboefte. We moeten dit niet perfecte baken van vrijheid en welvaart in het Westen verdedigen tegen de postmoderne nihilisten.

EN VOORAL TEGEN DE ISLAM zou ik er aan toe willen toevoegen. En ik verdenk Peterson ervan dat hij dat graag had willen zeggen, maar niet durft, want hij is al slachtoffer geweest van een heksenjacht. Ik ben er nog niet achter wat de aanleiding is geweest van die heksenjacht, maar het gaat in elk geval over islamofiel en Jodenhatend regressief-links contra de Joods-Christelijk-Verlichte traditie. Hier is in elk geval een forse video over het conflict die ik zelf nog moet bekijken:

En dan citeren we nu de slotalinea uit mijn stuk van 1998 “Een gezond instinct voor eigen volk:

“Op donderdag 3 december 1998 liepen we door de Leidsestraat in Amsterdam, althans ik liep, want sinds mijn driejarige dochter de zitplaats op mijn nek heeft ontdekt, wandelt ze zelf nog weinig. Ze had haar rode hoedje op en neuriede. Het was een middag met lekker prikkelende winterlucht en ouderwetse sinterklaassfeer met al die winkelende mensen. Ik voelde mij Hollander. In een zijstraat kocht ik patat voor mijn kind in een tent met het opschrift ‘Vlaamse friet’, waar een allochtoon achter de toonbank bleek te staan. Zelfs mijn Amsterdams-straatwijze oog kon niet meteen schatten waar ter wereld hij vandaan kwam, maar we begrepen elkaar zonder woorden. Gezond instinct, zeg ik altijd maar, herkent eigen volk meteen. De patat voor Isabelle was gratis. Verder lopend bedacht ik dat dit land, Nederland, een land vol onrechtvaardigheden en gektes is, maar niettemin het beste land ter wereld. Ik wil dat dat zo blijft, want mijn kind moet erin opgroeien. Wanneer ik ooit letterlijk in het geweer zou moeten komen om in dit land te handhaven waaraan ik trouw wil blijven, is het al te laat. Ik ben niet van het lieveheersbeestje, maar oorlog is de ultieme nederlaag.”

Een niet perfecte, maar geweldige traditie, die het verdedigen waard is en in 1998 had ik niet kunnen bevroeden dat de waanzin in politiek, media en onderwijs cumulatief zou toenemen zonder dat “het volk” via de stembus daaraan een halt zou toeroepen. Het is een groot raadsel, maar ook weer niet zo groot als je ziet aan welke hersenspoeling dat “volk” dagelijks via de media wordt onderworpen. Dus kiezen ze bij voortduring voor meer van hetzelfde, dus voor meer zelfvernietiging, via islam en immigratie. Het probleem, zo moeten wij geloven, is onze eigen cultuur. Terwijl de massamoord op en de onderdrukking van de vrouwen in de islamitische wereld net zo epidemisch is als altijd al en we die cultuur via de dagelijkse duizenden  “asielzoekers” met bakken naar binnen  halen, heeft  het NOS-journaal  een uitgebreid  item over “seksisme” in westerse reclame-uitingen.

Tsja. het kan verkeren. Twee “feministes” uit de identiteitspolitieke hoek uit verschillende tijdperken maar met dezelfde naam. Ik zou niet meer weten hoe ik dit nou weer zou moeten duiden.

Kijk in Nieuwsuur vanaf minuut 15:00 voor Mariëlle Tweebeeke die met een serieuze stem en een serieus gezicht serieus praat over mogelijk “harder optreden” tegen “seksisme” in reclames.

“Mosterd” van GeenStijl moet ik danken voor de tip die mij in staat stelt dit topic te schrijven. Zijn commentaar op de vele voorbeelden van “seksisme” die hij aandraagt luidt als volgt:

“Is het gejengel over seksisme niet een pieppieppiepklein beetje uit de hand aan het lopen? Is het dan tóch niet allemaal de schuld van GeenStijl? Hebben vrouwen in West-Europa het dan écht zo slecht? Wordt er dan echt overal door iedereen geroepen dat vrouwen zwakke untermenschen zijn? Worden vrouwen hier echt besneden, uitgehuwelijkt, verplicht een hoofddoek te dragen en gedwongen seks te hebben? Is er soms niet gewoon sprake van humor? Of een grap? Mag je gewoon een keer roepen: man the fuck up met je kattengejank over seksisme? Of is dat seksistisch? Antwoorden na de klik.

Ja, het gejengel over seksisme uit de hand aan het lopen. Het is niet allemaal de schuld van GeenStijl: het gejengel over seksisme is uit de hand aan het lopen. Nee, vrouwen in West-Europa hebben het niet zo slecht. Er is niemand die roept dat vrouwen zwakke untermenschen zijn en als dat al gebeurt wordt diegene vanzelf aan de schandpaal geknupt. Nee, vrouwen hebben hier niet te maken met draken van islamitische regeltjes. Of wel, natuurlijk, in Bos en Lommer enzo.”

Oh. Da’s toevallig! Over Bos en Lommer gesproken: “020 schorst hoge ambtenaar ‘radicalisering en polarisatie’ wegens radicalisering en polarisatie”. Over vrouwen-emancipatie, feminisme en islam: dit hoofddoekwijf geraakt in de hoogste regionen van de ambtenarij in onze vrije en veels te “tolerante”maatschappij en betaalt terug met fraude en ondergrondse islamisering.

INSTANT UPDATE:

Rob Hoogland vandaag in de Telegraaf:

“Je kunt van die Saoedi’s zeggen wat je wilt, maar het zijn in elk geval trendsetters. Daar arresteren ze vrouwen zelfs al, wanneer die poserend in een minirokje op video worden vastgelegd.

( . . .)

In het Spaanse equivalent van de Tour de France zullen ze volgende maand een groot aantal rondemissen door mannen vervangen en hebben de overgebleven podiummadammekes, die de prijswinnaars ook niet eens meer mogen zoenen, reeds een bindend kledingadvies van de koersdirectie ontvangen: lange mouwen, alsmede een rok die discreet over de knie valt.

Ik heb het voor alle zekerheid nog even gecontroleerd, maar het klopte: hoofddoekjes zijn straks in de Vuelta nog niet verplicht en handen schudden zal nog steeds zijn toegestaan. De synergie tussen het feminisme en de fundamentalistische islam is dus nog geen voldongen feit, maar het schiet al lekker op.

En waarom werden deze maatregelen genomen?
Omdat er klachten over seksisme waren binnengekomen.

“( . . .) wordt ook hier weer bevestigd dat een kleine groep Social Justice Warriors, eeuwig zeurend en zeikend over zaken als discriminatie, seksisme en ongelijkheid, de gang van zaken voor een veel grotere groep die er heel andere gedachten op nahoudt — sterker nog: die het onrecht in dit geval totaal niet herkent omdat ze slechts leuke meiden zien die leuke wielrenners een paar zoenen geven — met uitermate agressief gedrag meent te kunnen bepalen?”
________________________

Advertenties