De Groene Rekenkamer

Het is alweer een jaar of vijf geleden dat ik via mensen van De Groene Rekenkamer hoorde over professorale klimaatdeskundigen die over de klimaathype ondervraagd waren. Maar dan wel ná hun emeritaat. Want u dacht toch niet dat de politiek-correcte terreur van de pensée unique van regressief-links zich beperkte tot islam, immigratie, Israël en EU? Pas toen ze met pensioen waren, durfden die hoogleraren publiekelijk te zeggen dat er mogelijk geen Opwarming van de Aarde maar juist een Nieuwe Kleine Ijstijd op komst is, net zoals er in de 17e eeuw eentje geweest schijnt te zijn. De beste voorspeller, zeiden deze gepensioneerde specialisten, zijn de zonnevlekken. En die wezen dus volgens hen op een lange komende koudeperiode.

We hebben het hier overigens niet over een echt Groot Glaciaal van om de 100.000 jaar. Ook dat wordt wel, ten onrechte, door sommigen beweerd. Want ook onder “klimaatskeptici” schijnen er nu “alarmisten” te zijn die de ijsbergen bij Lobith de Rijn zien afzakken. Die gaan ook weer te veel uit, zeggen deskundigen, van een “eenzijdigheidsprincipe”.

Wie van de laatste wetenschappelijk inzichten op de hoogte wil zijn, moet, zoals op zovele academische terreinen, bij de PVV zijn:

Maiden speech PVV-senator Dannij van der Sluijs inzake klimaat – feiten, feiten” (20 juli 2017)

“Zoals gezegd maakt CO2 slechts 0,04%, ofwel 400 ppm, uit van de atmosfeer. Het menselijk deel daarvan is beperkt. Sommige wetenschappers menen dat extra opname van CO2, onder andere door de vergroenende aarde, slechts 3% tot 4% is. In het meest alarmerende geval bedraagt het door de mens geproduceerde deel van CO2 in de atmosfeer dus 0,016%. Die 0,016% gaat de wereld nu via Parijs keihard aanpakken.”

En dan Jan Roos, die misschien wel te rade is gegaan bij de Groene Rekenkamer zonder dat verdienstelijke initiatief te noemen. Maar hij vat het op DDS toch ook wel kernachtig samen:

“De ingrepen die nodig zijn om de opwarming van de aarde met enkel tienden van een graad minder te laten opwarmen, lopen in de honderden miljarden met een bijzonder onzekere uitkomst. Mij is voorgerekend dat het klimaatakkoord een gemiddeld Nederlands gezin tot het jaar 2030 zo’n twintigduizend euro kost met een mogelijk resultaat van 0,0005 graad minder opwarming. Dat is een hele dure, verwaarloosbare “verbetering”, terwijl de cijfers waarmee dat berekend is niet eens kloppen.”

Lees ook: “De Groene Rekenkamer en het gevecht tegen windmolens

___________________

Advertenties