**********************************************************
“Wat hebben we dus nu? Terroristische minderheden die in de geschiedenis altijd al de agenda bepaalden. Een onhervormbaar terroristische “religie” waarvan tussen de (!) 50 en 500 miljoen aanhangers (!) tot die “minderheid” behoren. De andere helft van dat miljard is alleen voorlópig niet-terroristisch omdat ze de plicht tot jihad, de kern van de islam, niet vervullen. Maar als ze de keus krijgen tussen meedoen aan de terreur of de terreur ook zelf ondergaan, is de keuze gauw gemaakt. Oh ja! Ik vergeet wat! We hebben ook nog een westerse links-regressieve quasi-elite die weigert de realiteit te zien.”

“Elke dag de hele dag? Nou nee, doctor Margreet van Es, maar één keer één uur lang een vol Malieveld met moslims zou al heel mooi zijn. En dan nog zouden ze met z’n allen staan te liegen, want de islam is een nazi-ideologie die terroristisch is tot in de kern.”
**********************************************************

We roepen Brigitte Gabriel nog maar eens aan die overtuigend uitlegt dat terroristisch minderheden, als ze niet gestopt worden, altijd de agenda bepalen en oceanen van bloed creëren voordat ze tenslotte ten koste van opnieuw oceanen van bloed uit de macht verdreven worden. Maar lúíster nou toch in godsnaam eens naar haar!

En nou is het Kosmisch Grote Punt, het Megafeit aller Megafeiten dat het onveranderlijke karakter van de hele islam zelf op en top terroristisch is. Er is geen apart “islamisme”, want “islamisme” is gewoon de consequente toepassing van de islam. En de islam eist ook inderdaad dat hij consequent wordt toegepast. Hans Jansen heeft dat nog eens mooi beschreven in een boekje dat gaat over de moord op Sadat door zijn eigen leger: “The Neglected Duty”. Voor een terroristische minderheid in de islam ligt dus altijd het feit klaar dat de hele leer onomstotelijk eist van de moslim dat hij de ongelovigen onderwerpt en dat daarbij terreur zéér aanbevolen is. Dat heet “Jihad”.

Dus die islam levert in 1400 jaar geschiedenis alsmaar “minderheden” op die de terreur prediken en toepassen. Het is één lange litanie van bloeddorst. Bijvoorbeeld toen de Engelsen in Palestina in de jaren 1930 de Moefti van Jeruzalem, Amin al-Husseini, niet afstopten, met weltgeschichtliche gruwel-gevolgen.

Nu wil het geval dat de socioloog Ruud Koopmans onderzocht heeft hoe groot die terroristische minderheid op dit moment onder moslims wereldwijd is. Koopmans stelde het volgende vast:

Van het miljard moslims wereldwijd is de helft, 500 miljoen, fundamentalistisch, dat wil zeggen:

– Die 500 miljoen vinden zichzelf superieur ondanks de puinhoop in de hele islamitische wereld en hebben een kritiekloos zelfbeeld, waarbij altijd de buitenwereld schuldig is (Israël en de VS zitten bijvoorbeeld achter de aanslagen van 11 september 2001 en ook achter ISIS).
– Die 500 miljoen tolereren maar één interpretatie van de Koran.
– Die 500 miljoen stellen de Koran boven de menselijke seculiere wet.
– Die 500 miljoen vinden haat jegens afvalligen en homoseksuelen en het schenden van vrouwenrechten normaal.
– Die 500 miljoen vinden kritiek op de islam getuigen van “islamofobie”.

En van die 500 miljoen, zo heeft Koopmans gevonden, is 10 tot 20 procent bereid geweld te gebruiken, ook tegen burgers,  om de islam te verdedigen.

Dat zijn er minimaal 50 miljoen en mischien wel 100 miljoen.

Maar als ik de geschiedenis van de islam in ogenschouw neem, de voorzichtigheid die Koopmans wegens de uitsluitingsmacht van regressief-links moet betrachten en het voorschrift in de islam de ongelovigen te beliegen teneinde ze in slaap te sussen om ze zo des te gemakkelijker te kunnen onderwerpen, dan heb ik de neiging die cijfers  aan te scherpen en wel aldus:

Wereldwijd zijn minstens 100 miljoen en misschien wel 500 miljoen, namelijk alle fundamentalisten, bereid om niet alleen geweld te gebruiken om de islam te verdedigen, maar ook om hem op agressieve wijze wereldwijd heersend te maken in het kader van de grootste opdracht die Koran en Soenna geven aan de moslim: jihad! Onderwerp de ongelovigen en sticht het wereldwijde Kalifaat!

Wat hebben we dus nu? Terroristische minderheden die in de geschiedenis altijd al de agenda bepaalden. Een onhervormbaar terroristische “religie” waarvan tussen de (!) 50 en 500 miljoen aanhangers (!) tot die “minderheid” behoren. De andere helft van dat miljard is alleen voorlópig niet-terroristisch omdat ze de plicht tot jihad, de kern van de islam, niet vervullen. Maar als ze de keus krijgen tussen meedoen aan de terreur of de terreur ook zelf ondergaan, is de keuze gauw gemaakt. Oh ja! Ik vergeet wat! We hebben ook nog een westerse links-regressieve quasi-elite die weigert de realiteit te zien.

Ik heb eergisteren een stukkie gepubliceerd waarin ik in vijf stellingen de onontkoombaarheid van een confrontatie met de islam bespreek. Maar er had een zesde stelling bij gemoeten: een minderheid kan het terroristisch karakter van de islam altijd wakker roepen, hoe vreedzaam de meerderheid van de moslims zich ogenschijnlijk ook gedraagt.

Doctor Margreet van Es: zwaar in de lappen en zo te zien gelukkig als een koe in de wei

Zullen we nog maar eens één enkele kleine illustratie geven van de totale ontkenning van het terroristische karakter van de islam door onze nep-elite? Dit voorbeeld komt uit de “academische” wereld. Doctor Margreet van Es heeft gestudeerd in Leiden (voorheen Snouck Hurgronje) en is in Oslo gepromoveerd op een proefschrift waarin staat dat als je zegt dat islamitische vrouwen onderdrukt zijn zulks heel erg “stigmatiserend” is. Het feit dat je via dergelijke stellingen kan promoveren aan een Europese universiteit tekent de waanzin van het links-regressieve zelfverheffingsneuroten-machtsconglomeraat dat blijkbaar niet alleen Nederland via een verstikkend subsidienetwerk in de greep heeft. Actualiteit en 1400 jaar geschiedenis van de islam zou je kunnen samenvatten als een moleculaire Holocaust op vrouwen. Maar de Utrechtse Universiteit, waar Van Es werkt, is juist hartstikke trots op het feit dat Jacobse Van Es een dom stuk in het Algemeen Dagblad publiceerde waarin ze Ruud Koopmans aanviel vanwege deze stelling:

“Het stoort mij dat er na dit soort aanslagen nooit een massale mobilisatie van moslims op gang komt. Als zoiets in naam van jouw religie gebeurt, heb je de verantwoordelijkheid om te handelen. Maar ook nu wordt weer gezegd dat dit niets met de islam te maken heeft.”

Doctor Van Es:

“Wat bedoelt Koopmans als hij zegt dat moslims zich ‘duidelijker’ moeten uitspreken? Moeten alle 850.000 moslims in Nederland (of het nu om Marokkaanse Nederlanders gaat of om sjiitische Irakezen die voor IS zijn gevlucht) hun baan opzeggen, hun kinderen bij opa en oma parkeren en de hele dag met spandoeken op het Malieveld gaan staan? En dan maar hopen dat zij elke dag het nieuws halen?”

Elke dag de hele dag? Nou nee, doctor Margreet van Es, maar één keer één uur lang een vol Malieveld met moslims zou al heel mooi zijn. En dan nog zouden ze met z’n allen staan te liegen, want de islam is een nazi-ideologie die terroristisch is tot in de kern.
_____________

Advertenties