Zou je nou kunnen zeggen dat dit meisje een goed voorbeeld is van een vertegenwoordigster van het links-regressieve narcistisch-hedonistische zelfverheffingsneuroten-machtsconglomeraat?

***************************************************************
Wat hier dus gebeurt door dit kleffe christelijke hystericaatje is het volgende: er wordt een christelijke Arabier naar voren gehaald, een “Palestijn”, die ogenschijnlijk een lelieblanke vredesactivist en andere-wang-toekeerder is. Via hem wordt Israël neergezet als een inhumane onderdrukkers-staat. Tegelijk wordt weggemoffeld dat deze Daoud Nassar totaal niet representatief is voor het gros van “de Palestijnen”, want dat is voor 80% een bloeddorstige en opgehitste meute die bij de geringste gelegenheid een genocide op de Joden zal plegen. En deze “Palestijnen” zijn nog maar een onderdeel van die hele grote wereld van de Midden-Oosterse islam waar die Jodenhaat net zo hard kolkt.

***************************************************************

De Liefde met een Hoofdletter — én met een kleine letter — spát van het grietje af! En het is bepaald geen lelijk meisje! En dan toch zó verstandig en bezonken! Nee, als zij óók al kritisch is op Israël, dan zal dat toch wel kloppen. En je hoort het véél, hè? Ook op het NOS-journaal en zo, dat ze éígenlijk niet deugen, die Joden daar.

Ik neem aan dat het de gristelijke en seculiere gelovige in de “Palestijnse” zaak niet opvalt hoe klef, kritiekloos en vol verering Marleen Stelling deze “Palestijn” aanhoort. Hij op zijn beurt is buitenaards zalvend. Zó zachtmoedig als deze Daoud Nassar kan zelfs Jezus niet geweest zijn! 

Ja, het is een oeroud gegeven, die Jodenhaat onder christenen. En dat heeft zich vermengd met de linkse liefde voor gewelddadige en totalitaire “oplossingen” in dienst van de “onderdrukten”. Kortom: revolutie-romantiek heeft zich in het geval van Israël vermengd met de ouderwetse Jodenhaat in de christelijke kerken. De “onderdrukten” zijn overigens niet alleen de “Palestijnen”, maar álle moslims, zowel die in West-Europa als die in de rest van de wereld. Moslims zijn de troeteldieren van regressief-linksen én reactionaire christenen. Aan de gruwelijke geschiedenis van de islam en het nazistische karakter van dat “geloof” wordt totaal voorbijgegaan.

Zelf heb ik wel eens geprobeerd het netwerk bloot te leggen van organisaties binnen het Nederlandse christendom dat gevoed wordt door dat giftige mengsel van Jodenhaat en “linkse” revolutionaire bevlogenheid. Ik probeerde dat via een paar artikelen. Maar nu is er een heel boek verschenen van Peter Siebelt, “Modus Operandi”, dat hetzelfde veel grondiger en uitgebreider doet. De hoeveelheid namen en verbindingen zijn duizelingwekkend. Pax Christi, IKV, Kerk in Actie, Sabeel, Kairos, De Nieuwe Liefde, Nieuw-wij, PKN, IKON, OXFAM-NOVIB, SIVMO, PIEF. Dat zijn nog maar een paar namen en afkortingen en deze activisten hebben vertakkingen en connecties bij de media, de politieke partijen, ministeries, universiteiten en internationale organisaties. Het is werkelijk overal uitgezaaid. Ze hebben sinds de regressief-linkse “Mars door de Instituties” die in de jaren 1960 is begonnen een monopolie op subsidies.

En de mentaliteit van dit soort organisaties manifesteert zich dan in tv-programma’s als “Het Vermoeden” (EO) en in personen als Marleen Stelling.

“Marleen Stelling wordt op 2 oktober 1990 geboren in Leiderdorp. Na het vwo studeert ze theologie in Leiden en volgt ze de master Journalistiek en Nieuwe Media. Als schrijvend journalist begint ze haar werkzame leven. In 2013 start Marleen bij IKON als redacteur van de Vermoeden-viering. Later komen daar meerdere programma’s bij, waaronder het EO-programma Bakkie Troost.

Vanaf februari 2015 is Marleen als presentator actief. Ze is elke zondagavond gespreksleider in de Vermoeden-viering op Radio 5, 22 uur. Tot de zomer van 2016 was ze maandelijks presentator in het programma Dit is de Nacht op Radio 1. Vanaf september 2016 is Marleen ook op televisie te zien als nieuwe presentator van Het Vermoeden, een interviewprogramma op zondagochtend dat twaalf jaar door de IKON werd gemaakt en vanaf dan door de EO wordt overgenomen.”

Het programma wordt door Stelling aldus gekarakteriseerd:

“In Het Vermoeden mag ik elke zondagochtend met mijn gast plaatsnemen in een vintage treincoupé. Even weg uit de realiteit van werk, telefoon en nieuwsmedia. We zoeken de rust en lopen samen op, voor korte tijd, om te onderzoeken hoe je dat eigenlijk doet, mens zijn . . . De joodse schrijfster Etty Hillesum vergelijkt mensen met landschappen die ze wil bereizen. Om dat te kunnen, moet ze haar talen leren, vindt ze zelf, en dan ‘tot op de grond der dingen luisteren. Ik herken haar ambitie. Ik ben enorm nieuwsgierig naar de weg die mijn gast heeft afgelegd, waar hij of zij nu staat en wat je gaande houdt, onderweg. Het is een eer om bij mijn gasten naar binnen te mogen kijken en daarna gevoed door de zoektocht van het individu en de rijkheid van traditie onze reis te vervolgen.”

Marleen Stelling in haar vintage-coupé

Ja, hoe doe je dat eigenlijk, mens zijn? Nou, gewoon: door Marleen Stelling te zijn en Jodenhaat te bevorderen via “kritiek” op israël. Ik heb al eens eerder een gesprek gefileerd van Stelling met Janneke Stegeman, waarin deze “theologe” haar Israël-haat bijbels probeerde te onderbouwen: “Narciste Janneke Stegeman is geheel opgetrokken uit linkse clichés”.

En nu stuitte ik toevallig weer op een sterk staaltje van indirecte Israël-haat-annex-Joden-haat van Stelling. Ze interviewt namelijk een christelijke (!) “Palestijn”, Daoud Nassar, die een intens humanistische mensenmens schijnt,  geheel vervuld van Liefde, en die als een Christus de barbaarsheden van de Israëli’s ondergaat  onderwijl de Andere Wang toekerend.

Deze Daoud Nassar is een cult-figuur onder Israël-haters en Palestijnen-lovers die gebruikt wordt om de haat tegen Israël aan te wakkeren. Nassar is eigenaar van een stuk land in Judea-Samaria (“de Westelijke Jordaanoever”) ergens tussen Betlehem en Hebron. Daar heeft hij een boerderij die hij gemaakt heeft tot een vredes-activisten-centrum, Tent of Nations geheten Goede linkse mensen komen uit de hele werel daar naar toe om het werk op de boerderij op te knappen, zodat Nassar zijn tijd kan besteden om zijn vredesboodschap uit te dragen waarbij hij veel over de wereld reist.

Wikipedia zegt:

“Het onderkomen Tent of Nations ziet zich als symbool van christelijk pacifisme en wil uitgroeien tot een ontmoetingscentrum en een belangrijke alternatieve pelgrimsplaats in de Palestijnse gebieden, vooral voor jonge mensen. Elk jaar slaan veelal christelijke jongerengroepen uit Europa hun tenten op in de Tent of Nations om mee te werken in de keuken, de winkel, het kantoor, en bij de verzorging van het land en de dieren. Nassar stelt zich daarbij tot doel vrede en begrip tussen mensen uit verschillende landen en culturen te bewerkstelligen. Hij ontvangt daarom steeds vaker nieuwsgierige Israëlische groepen, soms ook uit de omringende plaatsen. Bij de ingang van zijn terrein heeft hij een grenssteen opgericht met de tekst: “Wij weigeren vijanden te zijn”. Onder het juridische eigendom van het Bethlehem Bible College, hebben Nassar en zijn Palestijnse projectmanagers een beschermingscomité opgericht, dat er sinds 2000 voor moet zorgen dat dit internationale vredeskamp verder kan worden ontwikkeld. Thans wordt Tent of Nations gesteund door vriendengroepen over de hele wereld. In mei 2016 vierde het boerenbedrijf het 100-jarig bestaan.”

Nassar in zijn Tent of Nations

Nu zijn er nogal wat problemen gerezen tussen de Israëlische staat en de idealist Nassar. En men begrijpt dat deze gelegenheid wordt aangrepen om Israël uitgebreid te demoniseren.Missing Peace”, een pro-Israëlische website, heeft onderzoek gedaan naar het waarheidsgehalte van al die demoniserings-verhalen en komt tot de conclusie dat het allemaal stukken genuanceerder ligt en dat Nassar misschien ook wel paar foutjes gemaakt en leugentjes gepleegd heeft. Maar wat ook precies de waarheid is, Marijke Stelling en “Het Vermoeden” zijn ver voorbij het vermoeden en weten het allemaal zeker:

Daoud Nassar is mensenrechtenactivist en Palestijns christen (1970), bekend van Tent of Nations op de West Bank nabij Bethlehem. Daoud Nassars grootvader heeft in 1916 een stuk land gekocht bij Bethlehem (42 hectare), waar de vader en oom van Daoud hebben gewoond en gewerkt. De droom van zowel vader als grootvader was ‘dat dit land een land van vrede zou zijn’. Daouds vader overleed echter jong. Zijn moeder leeft nog. Nu, meer dan honderd jaar na de aankoop, probeert Daoud de droom nog dagelijks met zijn familie waar te maken. Ondanks de oprukkende nederzettingen en voortdurende tegenwerking door de Israëlische autoriteiten. En die tegenwerking gaat ver: van het kappen van talloze bomen, tot het afzetten van wegen, tot bouwvergunningen weigeren, geen toegang geven tot stromend water of elektriciteit, de voortdurende dreiging van landonteigening en ga zo maar door.”

En ga zo maar door.
Ja, laat dat maar aan “Israël-kritische” Grefo’s over, die gaan echt wel door.
Wie het interview bekijkluistert bemerkt hoe smerig propagandistisch dit in elkaar zit.
Het gaat meteen al over de “Palestijnse” kinderen die erg getraumatiseerd worden doordat ze in die Israëlische politie-staat moeten leven.
Met geen woord wordt gerept over het feit dat die wellicht intimiderende controles door soldaten enkel en alleen nodig zijn door de terreur die door de Palmaffia’s al bijna 100 jaar, vanaf 1920, wordt vol gehouden door elk compromis te weigeren omdat hun doel de vernietiging van Israël blijft.
Luister hoe de sentimentele Groen-Linkse Blut-und-Boden-snaar aangeraakt wordt als Daoud het heeft over zijn verbondenheid met het land en het ritselen der bladeren.
Marleen zegt een paar keer “Wow!” maar stelt geen enkele kritische vraag.
Integendeel: ze is voortdurend in de weer met suggesties die Nassar ertoe moeten bewegen te vertellen hoe erg het wel niet is allemaal met die Israëli’s.
Dat lukt dus slecht, want het enige wat-ie kan oplepelen zijn de controles door de soldaten en het feit dat er een keer bomen gekapt zijn door de Israëlische overheid, en volgens het stuk op Missing Peace waren dat bomen die hij ver buiten zijn eigen boerderij gebied had aangeplant.
Ik heb tot minuut 12 kunnen kijken en toen trok ik het niet meer.
De eerste keer dat ik het zag was op tv op het moment van uitzending, en toen heb ik het helemaal uitgekeken.
Maar ik wilde nóg eens één keer héél goed luisteren wat hier aan “verpakte” propaganda richting Groen-Linkse christenen werd geproduceerd.
Maar het is zó smerig, zó sentimentalistisch, zó fout en zó leugenachtig dat ik het niet meer trok.

Wat hier dus gebeurt door dit kleffe christelijke hystericaatje is het volgende: er wordt een christelijke Arabier naar voren gehaald, een “Palestijn”, die ogenschijnlijk een lelieblanke vredesactivist en andere-wang-toekeerder is. Via hem wordt Israël neergezet als een inhumane onderdrukkers-staat. Tegelijk wordt weggemoffeld dat deze Daoud Nassar totaal niet representatief is voor het gros van “de Palestijnen”, want dat is voor 80% een bloeddorstige en opgehitste meute die bij de geringste gelegenheid een genocide op de Joden zal plegen. En deze “Palestijnen” zijn  nog maar een onderdeel van die hele grote wereld van de Midden-Oosterse islam waar die Jodenhaat net zo hard kolkt.

LEES OOK:

Sharia, taqiyya en boerenbedrog voor Jonas Slaats, Alain Verheij, Janneke Stegeman en al het verdere nep-linkse en Grefo addergebroed

Aan “theologen” Alain Verheij, Jonas Slaats, Janneke Stegeman en de rest van het Grefo-addergebroed

Gevaarlijke idioot Jonas Slaats is de Alain Verheij van Vlaanderen: beiden houden veel van de islam

Met het aanbevelen van kwaliteitsloze halve gare Alain Verheij bewijst Blendle net zo regressief-links te zijn als het media-landschap dat ze coveren

Satanskindjes Janneke Stegeman en Alain Verheij verklaren hun liefde aan het Grootste Kwaad uit de wereldgeschiedenis: de islam

Hafid Bouazza: Janneke Stegeman (Theologiste des Vaderlands) en Alain Verheij (Theologeur des Twitterlands) zijn collaborateurs met de nazislam

Wolter Huttinga is in Gods Liefde verbonden met het Kwaad van de islam

Pasen 2017: hier zijn we dus aanbeland met de islam

PKN (Protestantse Kerken in Nederland): zooitje antisemieten

_____________________

Advertenties